O nás

Fakulta strojní je jednou z devíti fakult Západočeské univerzity v Plzni a patří k nejstarším fakultám plzeňských vysokých škol. Fakulta se postupně transformovala do moderní otevřené vzdělávací instituce a stala se uznávanou institucí v oblasti vědy a výzkumu. Ve státem akreditovaných studijních programech připravuje vysoce kvalifikované odborníky, kteří jsou velice žádaní na trhu práce. Fakulta nabízí tradiční bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy, které reflektují požadavky průmyslové praxe. Nabízí také svým studentům možnost zprostředkování brigád u průmyslových podniků již během studia. Studentům tak usnadňuje možnost propojení nabytých vědomostí s realitou využívanou v praxi.

Současně nabízí tzv. profesního bakaláře, což jsou speciálně navržené 3leté bakalářské programy, které studentům více přiblíží oblast využití poznatků v praxi už během studia. Kromě přednášek, které vedou vybraní zástupci spolupracujících firem, jsou studenti povinni absolvovat půlroční praxi během studia. Díky takto vytvořenému systému se učí přesně to, co firmy nejvíce potřebují v daném odvětví, a rovnou si to prakticky vyzkouší. Odpadá tak moment překvapení při nástupu do zaměstnání. Současně studenti tohoto studijního oboru jsou během praxe odměňováni stejně tak, jako kdyby chodili na brigády.

Studijní programy

Fakulta nabízí studium ve dvou bakalářských programech, které se dělí na jednotlivá zaměření:

— Strojní inženýrství 

 • Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie
 • Strojírenská technologie-technologie obrábění
 • Stavba výrobních strojů a zařízení
 • Stavba energetických strojů a zařízení
 • Dopravní a manipulační technika
 • Průmyslové inženýrství a management

— Strojírenství

 • Diagnostika a servis silničních vozidel
 • Zabezpečování jakosti
 • Programování NC strojů

V rámci navazujícího magisterského studijního programu Strojní inženýrství lze studovat jeden z nabízených oborů:

 • Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie    
 • Strojírenská technologie-technologie obrábění
 • Stavba výrobních strojů a zařízení 
 • Stavba energetických strojů a zařízení
 • Průmyslové inženýrství a management 
 • Dopravní a manipulační technika 
 • Stavba jaderně energetických zařízení 
 • Konstrukce zdravotnické techniky 
Web

Kde nás najdeš

Fakulta strojní

Západočeská univerzita v Plzni
Univerzitní 2762/22
301 00 Plzeň

Přihlášky a přijímačky

Bakalářské studium:

Uchazeči o studium jsou přijímáni bez přijímací zkoušky po posouzení jejich předchozího středoškolského / vysokoškolského studia a případných dalších aktivit až do naplnění volné kapacity. První semestr studia je koncipován jako prodloužené přijímací řízení, kdy uchazeči prokáží své schopnosti studovat zvolený oborna vysoké škole.

Kritéria pro přijetí: Uchazeči po úspěšném dokončení studia na střední (nebo vyšší odborné) škole jsou přijímáni podle pořadí dle bodů přidělených za výsledky studia na střední škole. Hodnotí se průměry výročních vysvědčení ze SŠ a známky z matematiky. Posuzují se koncové výsledky za poslední čtyři ročníky studia (případně za 2 nebo 3 ročníky nástavbového studia). U uchazečů, kteří maturují ve školním roce 2018/2019, se hodnotí výsledky za 1. pololetí posledního ročníku. Uchazeč může navíc získat body za další aktivity prokazující zájem o technické obory (např. technicky zaměřené olympiády, SCIO, SOČ apod.) nebo znalost cizího jazyka. Podrobnosti zde.

Magisterské studium:

Uchazeči o studium jsou přijímáni bez přijímací zkoušky po posouzení jejich předchozího vysokoškolského studia až do naplnění volné kapacity. První semestr studia je koncipován jako prodloužené přijímací řízení, kdy uchazeči prokáží své schopnosti studovat zvolený obor. Podrobnosti zde.

 

 • Elektronická přihláška: 500 Kč

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Matematika

Výsledek pro přijetí: 30 %

Vyzkoušet test

Obecné studijní předpoklady

Výsledek pro přijetí: 30 %

Vyzkoušet test

Aktuality

Doplňující informace

Naši studenti se mohou během studia věnovat i celé řadě sportovních aktivit. Pro ty zvídavější dále vyhlašuje fakulta celou řadu soutěží, které jsou připravovány na základě spolupráce s průmyslovými partnery. Většinou se jedná o realizaci konkrétního řešení projektů pro průmyslové partnery. Fakulta také umožňuje studentům vycestovat za studiem do zahraničí, což jim přinese nejen nezapomenutelné zážitky, ale také nové poznatky a zkušenosti, které jim otevřou nové pracovní příležitosti.

Studium v zahraničí

Fakulta nabízí studentům možnost studia v zahraničí v rámci zahraničních projektů. Každoročně se jedná o desítky míst v různých zemích světa jako např.: Německo, Velká Británie, Dánsko, Belgie, Francie, Turecko, Maďarsko, Slovinsko, Chorvatsko.

Studenti bakalářského (studenti končící Bc. studium se mohou účastnit studijní stáže, pokud budou pokračovat na navazujícím Mgr. studiu na FST ZČU v Plzni), magisterského i doktorského studia. Student musí být minimálně ve druhém ročníku studia, musí mít dobré studijní výsledky a jazykové znalosti. Uchazeči projdou výběrovým řízením.

Více informací zde.

Kontakt

Fakulta strojní

Západočeská univerzita v Plzni
Univerzitní 2762/22
301 00 Plzeň