Fakulta strojní je jednou z devíti fakult Západočeské univerzity v Plzni a patří k nejstarším fakultám plzeňských vysokých škol. Fakulta se postupně transformovala do moderní otevřené vzdělávací instituce a stala se uznávanou institucí v oblasti vědy a výzkumu. Ve státem akreditovaných studijních programech připravuje vysoce kvalifikované odborníky, kteří jsou velice žádaní na trhu práce. Fakulta nabízí tradiční bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy, které reflektují požadavky průmyslové praxe. Nabízí také svým studentům možnost zprostředkování brigád u průmyslových podniků již během studia. Studentům tak usnadňuje možnost propojení nabytých vědomostí s realitou využívanou v praxi.

Současně nabízí tzv. profesního bakaláře, což jsou speciálně navržené 3leté bakalářské programy, které studentům více přiblíží oblast využití poznatků v praxi už během studia. Kromě přednášek, které vedou vybraní zástupci spolupracujících firem, jsou studenti povinni absolvovat půlroční praxi během studia. Díky takto vytvořenému systému se učí přesně to, co firmy nejvíce potřebují v daném odvětví, a rovnou si to prakticky vyzkouší. Odpadá tak moment překvapení při nástupu do zaměstnání. Současně studenti tohoto studijního oboru jsou během praxe odměňováni stejně tak, jako kdyby chodili na brigády.

Naši studenti se mohou během studia věnovat i celé řadě sportovních aktivit. Pro ty zvídavější dále vyhlašuje fakulta celou řadu soutěží, které jsou připravovány na základě spolupráce s průmyslovými partnery. Většinou se jedná o realizaci konkrétního řešení projektů pro průmyslové partnery. Fakulta také umožňuje studentům vycestovat za studiem do zahraničí, což jim přinese nejen nezapomenutelné zážitky, ale také nové poznatky a zkušenosti, které jim otevřou nové pracovní příležitosti.

www.fst.zcu.cz

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Uchazeči o studium jsou přijímáni bez zkoušky po posouzení předchozího středoškolského / vysokoškolského studia a případných dalších aktivit na základě doručených dokladů až do naplnění volné kapacity.

První semestr studia je koncipován jako prodloužené přijímací řízení, kdy mohou uchazeči prokázat své schopnosti studovat zvolený obor na vysoké škole. 

 

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 500 Kč

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Matematika
Výsledek pro přijetí: 60 %
Obecné studijní předpoklady
Výsledek pro přijetí: 60 %
Další SCIO testy
Další SCIO testy
Přihlásit se na SCIO testy
Přihlásit se na SCIO testy

Aktuality

Den otevřených dveří 2019

Den otevřených dveří 2019

Den otevřených dveří FST se uskutečnil 30. 1. 2019 od 9:00 hodin v budově fakulty (Univerzitní 22). Ve středu 30. ledna 2019 otevře své dveře novým uchazečům Fakulta strojní Západočeské univerzity v Plzni. Součástní celého dne bude také seznámení se s významnými průmyslovými partnery fakulty. Kromě bloku zajímavých přednášek se můžete těšit také na exkurzi laboratoří. Bližší informace budeme postupně upřesňovat. Zájem o technické školy v posledních pěti letech mírně roste. Studenti si uvědomují, že získají nejen kvalitní vzdělání, ale po absolvování také lepší společenské postavení a vyšší platy. Fotodokumentaci z minulých let naleznete na FB a Instagramu FST. Program Dne otevřených dveří FST - bude upřesněn Seznam zúčastněných firem - bude upřesněn INFO ZČU číst více

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Fakulta nabízí studentům možnost studia v zahraničí v rámci zahraničních projektů. Každoročně se jedná o desítky míst v různých zemích světa jako např.: Německo, Velká Británie, Dánsko, Belgie, Francie, Turecko, Maďarsko, Slovinsko, Chorvatsko.

Studenti bakalářského (studenti končící Bc. studium se mohou účastnit studijní stáže, pokud budou pokračovat na navazujícím Mgr. studiu na FST ZČU v Plzni), magisterského i doktorského studia. Student musí být minimálně ve druhém ročníku studia, musí mít dobré studijní výsledky a jazykové znalosti. Uchazeči projdou výběrovým řízením.

Více informací zde.