O nás

Fakulta elektrotechnická je jednou ze dvou zakládajících fakult Západočeské univerzity. Je rozdělena do pěti kateder. Její součástí je i nové výzkumné centrum „Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE)“, které vzniká s podporou Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).

Studijní programy

Fakulta nabízí studium v atraktivních oborech jako elektronika a telekomunikace, elektrotechnika a energetika, komerční elektrotechnika, technická ekologie a aplikovaná elektrotechnika.

Uplatnění

Absolventi fakulty nacházejí uplatnění jak v českých, tak i v zahraničních podnicích zabývajících se elektrotechnikou a energetikou.

Web

Kde nás najdeš

Fakulta elektrotechnická

Západočeská univerzita v Plzni
Univerzitní 2795/26
306 14 Plzeň

Přihlášky a přijímačky

Uchazeči o bakalářské studium jsou na FEL ZČU v Plzni přijímáni bez přijímací zkoušky po posouzení jejich středoškolského studia a případných dalších aktivit.

Uchazeči o navazující magisterské studium FEL získávají body za vážený studijní průměr, zaabsolvování Bc studia ve standardní době, za doložené odborné aktivity absolvovaném bakalářskémstudiu a za výsledek státní závěrečné zkoušky. (Podledních 40% uchazečů bude přijato na základě dodatečné ústní zkoušky ověřující předpoklady pro studium daného oboru a komplexního posouzení uchazeče.

Přihlášky se mohou podávat do 15.4. (Bc. a Ing.) a 15.6. (PhD.)

  • Elektronická přihláška: 500 Kč

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Matematika

Výsledek pro přijetí: 60 %

Vyzkoušet test

Obecné studijní předpoklady

Výsledek pro přijetí: 60 %

Vyzkoušet test

Aktuality

Doplňující informace

Studium v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ lze studovat 1 až 2 semestry na některé z partnerských univerzit v téměř kterékoliv evropské zemi. Studenti fakulty mohou vycestovat do zahrační i v rámci jiných programů (např. CEEPUS). Kromě těchto programů má fakulta uzavřeno několik bilaterálních dohod se zeměmi mimo EU. Více informací o studiu v zahraničí naleznete zde.

Stáže v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ je možné se zúčastnit i pracovní stáže v některé z vybraných zemí po dobu 2-12 měsíců. Více informací o pracovních stážích naleznete zde.

Ubytování a koleje

Západočeská univerzita nabízí studentům ubytování v několik kolejních zařízeních po celé Plzni. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách Správy kolejí a menz ZČU zde.

Kontakt

Fakulta elektrotechnická

Západočeská univerzita v Plzni
Univerzitní 2795/26
306 14 Plzeň