Fakulta elektrotechnická je jednou ze dvou zakládajících fakult Západočeské univerzity. Je rozdělena do pěti kateder. Její součástí je i nové výzkumné centrum „Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE)“, které vzniká s podporou Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).

Studijní programy

Fakulta nabízí studium v atraktivních oborech jako elektronika a telekomunikace, elektrotechnika a energetika, komerční elektrotechnika, technická ekologie a aplikovaná elektrotechnika.

Uplatnění

Absolventi fakulty nacházejí uplatnění jak v českých, tak i v zahraničních podnicích zabývajících se elektrotechnikou a energetikou.

fel.zcu.cz

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Uchazeči o bakalářské studium jsou na FEL ZČU v Plzni přijímáni bez přijímací zkoušky po posouzení jejich středoškolského studia a případných dalších aktivit.

Uchazeči o navazující magisterské studium FEL získávají body za vážený studijní průměr, zaabsolvování Bc studia ve standardní době, za doložené odborné aktivity absolvovaném bakalářskémstudiu a za výsledek státní závěrečné zkoušky. (Podledních 40% uchazečů bude přijato na základě dodatečné ústní zkoušky ověřující předpoklady pro studium daného oboru a komplexního posouzení uchazeče.

Přihlášky se mohou podávat do 15.4. (Bc. a Ing.) a 15.6. (PhD.)

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 500 Kč

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Matematika
Výsledek pro přijetí: 60 %
Obecné studijní předpoklady
Výsledek pro přijetí: 60 %
Další SCIO testy
Další SCIO testy
Přihlásit se na SCIO testy
Přihlásit se na SCIO testy

Aktuality

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří pro vás připravujeme na středu 30. 1. 2019. Zajímá vás co se u nás dá studovat a jaké je uplatnění našich absolventů? Jaké máme laboratoře a vybavení? Jaké jsou možnosti spolupráce s fakultou? Co se děje na fakultě a univerzitě nového? číst více

Předání Křižíkovy ceny Fakulty elektrotechnické

Předání Křižíkovy ceny Fakulty elektrotechnické

Historicky třetí sošku "Elektra" - cenu Františka Křižíka Fakulty elektrotechnické - převezme 28. 6. 2016 v budově Mešťanské Besedy v Plzni Ing. Dana Drábová, Ph.D. číst více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O STUDIUM

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O STUDIUM

Přečtěte si veškeré informace ohledně studia na naší škole. číst více

RICE - Regionální inovační centrum elektrotechniky

RICE - Regionální inovační centrum elektrotechniky

RICE - Regionální inovační centrum elektrotechniky číst více

Zobrazit další aktuality (2)

Doplňující informace

Studium v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ lze studovat 1 až 2 semestry na některé z partnerských univerzit v téměř kterékoliv evropské zemi. Studenti fakulty mohou vycestovat do zahrační i v rámci jiných programů (např. CEEPUS). Kromě těchto programů má fakulta uzavřeno několik bilaterálních dohod se zeměmi mimo EU. Více informací o studiu v zahraničí naleznete zde.

Stáže v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ je možné se zúčastnit i pracovní stáže v některé z vybraných zemí po dobu 2-12 měsíců. Více informací o pracovních stážích naleznete zde.

Ubytování a koleje

Západočeská univerzita nabízí studentům ubytování v několik kolejních zařízeních po celé Plzni. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách Správy kolejí a menz ZČU zde.