O nás

FAV jako známá a uznávaná značka kvality. Technicko-přírodovědná fakulta, kde se věda i výuka úspěšně prolínají.

 

Fakulta aplikovaných věd funguje na Západočeské univerzitě již 26 let a za tu dobu si získala jméno na poli výzkumném i akademickém a to nejen doma ale i ve světě. Její součástí je také výzkumné centrum NTIS - Nové technologie pro informační společnost.

Web

Kde nás najdeš

Fakulta aplikovaných věd

Západočeská univerzita v Plzni
Univerzitní 2762/22
306 14 Plzeň

Přihlášky a přijímačky

Uchazeči o přijetí do bakalářských programů neskládají přijímací zkoušku. Místo toho mohou být přijati na základě přijímacího kritéria hodnotícího jejich středoškolské studium a případné další aktivity jako je výsledek na technicky zaměřené soutěži. Kritéria také započítávají výsledky národní srovnávací zkoušky (NSZ) obecných studijních předpokladů či matematiky. Uchazeč si může předem spočítat svou šanci na přijetí na stránce: https://www.mojefavka.zcu.cz/#sancomat.

Podrobné informace o přijímacím řízení a přijímacích oborech jsou na fav.zcu.cz/pro-uchazece.

  • Elektronická přihláška: 500 Kč

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Matematika

Výsledek pro přijetí: 70 %

Vyzkoušet test

Aktuality

Doplňující informace

Studijní programy

Fakulta nabízí studium v široké škále studijních programů, ze kterých si vybere každý zájemce o technické vzdělání.   Studenti fakulty si mohou vybrat z mnoha technicky zaměřených oborů, jako je  kybernetika, informatika,  fyzika,  mechanika, matematika a geomatika.

Uplatnění

Absolventi Fakulty aplikovaných věd mají již během studia možnost spolupracovat při řešení projektů s řadou regionálních i mezinárodních společností, v nichž řada z nich po absolvování studia nachází své zaměstnání. Někeří se také rozhodnou pokračovat dále ve výzkumu a to především jako pracovníci výzkumného centra NTIS – Nové technologie pro informační společnost. Fakulta aplikovaných věd tak prakticky neprodukuje nezaměstnané.

Studium a stáže v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ je možné se zúčastnit studijní či pracovní stáže v některé z vybraných zemí po dobu 3-12 měsíců. Mapa všech destinací je k náhledu zde. Fakulta také podporuje výjezdy v rámci programu Free-movers. Více informací o studijních a pracovních stážích naleznete zde.

Ubytování a koleje

Západočeská univerzita nabízí studentům ubytování v několik kolejních zařízeních po celé Plzni. Neplzenští studenti mají možnost požádat na příspěvek na ubytování formou ubytovacího stipendia.  Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách Správy kolejí a menz ZČU zde.

Kontakt

Fakulta aplikovaných věd

Západočeská univerzita v Plzni
Univerzitní 2762/22
306 14 Plzeň