O nás

FAV jako známá a uznávaná značka kvality. Technicko-přírodovědná fakulta, kde se věda i výuka úspěšně prolínají.

Fakulta aplikovaných věd funguje na Západočeské univerzitě již 26 let a za tu dobu si získala jméno na poli výzkumném i akademickém a to nejen doma ale i ve světě. Její součástí je také výzkumné centrum NTIS - Nové technologie pro informační společnost.

Web

Kde nás najdeš

Fakulta aplikovaných věd

Západočeská univerzita v Plzni
Univerzitní 2762/22
301 00 Plzeň

Přihlášky a přijímačky

Den otevřených dveří se koná 27. 1. 2021 online formou.

Uchazeči o přijetí do bakalářských programů neskládají přijímací zkoušku. Místo toho mohou být přijati na základě přijímacího kritéria hodnotícího jejich středoškolské studium a případné další aktivity jako je výsledek na technicky zaměřené soutěži:

— Výsledky národní srovnávací zkoušky (NSZ), konané 1. 9. 2018 nebo později z matematiky – dosažený percentil 75 nebo z obecných studijních předpokladů – dosažený percentil 75.

— Při absolvování maturity, konané 1. 1. 2014 nebo později: celkový průměr hodnocení ze střední školy – tři průměry známek ze střední školy takto: průměr známek (bez chování) v posledním ročníku střední školy za druhé pololetí (pokud dosud neexistuje, pak za první pololetí), průměr známek (bez chování) v předposledním ročníku střední školy za druhé pololetí a průměr známek (bez chování) v předpředposledním ročníku střední školy za druhé pololetí. Celkový průměr těchto tří hodnot: maximálně 1,60. 

  • Elektronická přihláška: 500 Kč

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Matematika

Výsledek pro přijetí: 75 %

Vyzkoušet test

Obecné studijní předpoklady

Výsledek pro přijetí: 75 %

Vyzkoušet test

Aktuality

Doplňující informace

Studijní programy

Fakulta nabízí studium v široké škále studijních programů, ze kterých si vybere každý zájemce o technické vzdělání. Studenti fakulty si mohou vybrat z mnoha technicky zaměřených oborů, jako je  kybernetika, informatika,  fyzika, mechanika, matematika a geomatika.

Uplatnění

Absolventi Fakulty aplikovaných věd mají již během studia možnost spolupracovat při řešení projektů s řadou regionálních i mezinárodních společností, v nichž řada z nich po absolvování studia nachází své zaměstnání. Někeří se také rozhodnou pokračovat dále ve výzkumu a to především jako pracovníci výzkumného centra NTIS – Nové technologie pro informační společnost. Fakulta aplikovaných věd tak prakticky neprodukuje nezaměstnané.

Studium a stáže v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ je možné se zúčastnit studijní či pracovní stáže v některé z vybraných zemí po dobu 3-12 měsíců. Mapa všech destinací je k náhledu zde. Fakulta také podporuje výjezdy v rámci programu Free-movers. Více informací o studijních a pracovních stážích naleznete zde.

Ubytování a koleje

Západočeská univerzita nabízí studentům ubytování v několik kolejních zařízeních po celé Plzni. Neplzenští studenti mají možnost požádat na příspěvek na ubytování formou ubytovacího stipendia.  Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách Správy kolejí a menz ZČU zde.

Kontakt

Fakulta aplikovaných věd

Západočeská univerzita v Plzni
Univerzitní 2762/22
301 00 Plzeň