Fakulta aplikovaných věd byla založena v roce 1990. Vedle vzdělávacích programů zde probíhá také rozmanitá vědecko-výzkumná činnost.

www.fav.zcu.cz

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Neupřesněno vysokou škoulou

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 500 Kč

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Matematika
Výsledek pro přijetí: 70 %
Další SCIO testy
Další SCIO testy
Přihlásit se na SCIO testy
Přihlásit se na SCIO testy

Doplňující informace

Neupřesněno vysokou škoulou