O nás

FAV jako známá a uznávaná značka kvality. Technicko-přírodovědná fakulta, kde se věda i výuka úspěšně prolínají.

Fakulta aplikovaných věd funguje na Západočeské univerzitě již 26 let a za tu dobu si získala jméno na poli výzkumném i akademickém a to nejen doma ale i ve světě. Její součástí je také výzkumné centrum NTIS - Nové technologie pro informační společnost.

Web

Kde nás najdeš

Fakulta aplikovaných věd

Západočeská univerzita v Plzni
Univerzitní 2762/22
301 00 Plzeň

Přihlášky a přijímačky

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ

Kritéria pro přijetí jsou stanovena jako další podmínky přijetí ke studiu ve smyslu § 49 odst. 1zákona o vysokých školách. Jsou rozdělena na dvě úrovně, kritérium A a kritérium B. Uchazeči přijatí na základě kritéria A mohou být v případě splnění dalších podmínek zařazeni do Systému motivační podpory nadaných studentů FAV ZČU.

KRITÉRIUM A

Uchazeč je přijat na studijní program na základě kritéria A, pokud dosáhl percentilu Národní srovnávací zkoušky z předmětu Matematika nebo Obecné studijní předpoklady minimálně 75 (případně 75 % maximálního počtu bodů u testů ACT nebo SAT).

Uchazeč je přijat na studijní program na základě kritéria A, pokud dosáhl průměru známek na konečném vysvědčení z posledních tří ročníků střední školy maximálně 1,60. V případě, že uchazeč ještě studuje v posledním ročníku střední školy, z tohoto ročníku se použije pololetní vysvědčení. V případě prokazování výsledků ze zahraniční střední školy musí být potvrzení úředně přeloženo do češtiny a přiložena vyplněná převodní tabulka.

Uchazeč je přijat na studijní program na základě kritéria A, pokud alespoň jednou v posledních čtyřech letech (tj. v období od 1.9.2017)

  • byl úspěšným řešitelem alespoň krajského kola Matematické olympiády (MO) vyhlašované MŠMT nebo
  • byl úspěšným řešitelem alespoň krajského kola Fyzikální olympiády (FO) vyhlašované MŠMT nebo
  • dosáhl výsledku minimálně 50% v krajském kole Logické olympiády (LO) vyhlašované Mensou ČR nebo
  • byl účastníkem krajské přehlídky Středoškolské odborné činnosti (SOČ) nebo byl úspěšným řešitelem finálového kola soutěže v programování PilsProg.

KRITÉRIUM B

Uchazeč je přijat na studijní program na základě kritéria B, pokud dosáhl percentilu Národní srovnávací zkoušky z předmětu Matematika nebo Obecné studijní předpoklady minimálně 50 (případně 50% maximálního počtu bodů u testů ACT nebo SAT).

Uchazeč je přijat na studijní program na základě kritéria B, pokud dosáhl průměru známek na konečném vysvědčení z posledních tří ročníků střední školy maximálně 2,50. V případě, že uchazeč ještě studuje v posledním ročníku střední školy, z tohoto ročníku se použije pololetní vysvědčení. V případě prokazování výsledků ze zahraniční střední školy musí být potvrzení úředně přeloženo do češtiny a přiložena vyplněná převodní tabulka.

Veškeré informace pro uchazeče ZDE.

  • Elektronická přihláška: 500 Kč

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Matematika

Výsledek pro přijetí: 75 %

Vyzkoušet test

Obecné studijní předpoklady

Výsledek pro přijetí: 75 %

Vyzkoušet test

Aktuality

Doplňující informace

Studijní programy

Fakulta nabízí studium v široké škále studijních programů, ze kterých si vybere každý zájemce o technické vzdělání. Studenti fakulty si mohou vybrat z mnoha technicky zaměřených oborů, jako je  kybernetika, informatika,  fyzika, mechanika, matematika a geomatika.

Uplatnění

Absolventi Fakulty aplikovaných věd mají již během studia možnost spolupracovat při řešení projektů s řadou regionálních i mezinárodních společností, v nichž řada z nich po absolvování studia nachází své zaměstnání. Někeří se také rozhodnou pokračovat dále ve výzkumu a to především jako pracovníci výzkumného centra NTIS – Nové technologie pro informační společnost. Fakulta aplikovaných věd tak prakticky neprodukuje nezaměstnané.

Studium a stáže v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ je možné se zúčastnit studijní či pracovní stáže v některé z vybraných zemí po dobu 3-12 měsíců. Mapa všech destinací je k náhledu zde. Fakulta také podporuje výjezdy v rámci programu Free-movers. Více informací o studijních a pracovních stážích naleznete zde.

Ubytování a koleje

Západočeská univerzita nabízí studentům ubytování v několik kolejních zařízeních po celé Plzni. Neplzenští studenti mají možnost požádat na příspěvek na ubytování formou ubytovacího stipendia.  Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách Správy kolejí a menz ZČU zde.

Kontakt

Fakulta aplikovaných věd

Západočeská univerzita v Plzni
Univerzitní 2762/22
301 00 Plzeň