O nás

FAV jako známá a uznávaná značka kvality. Technicko-přírodovědná fakulta, kde se věda i výuka úspěšně prolínají.

Fakulta aplikovaných věd funguje na Západočeské univerzitě již 26 let a za tu dobu si získala jméno na poli výzkumném i akademickém a to nejen doma ale i ve světě. Její součástí je také výzkumné centrum NTIS - Nové technologie pro informační společnost.

Web

Kde nás najdeš

Fakulta aplikovaných věd

Západočeská univerzita v Plzni
Univerzitní 2762/22
301 00 Plzeň

Přihlášky a přijímačky

Veškeré informace pro uchazeče zde:

Bakalářské studium

Navazující studium

Doktorské studium

  • Elektronická přihláška: 500 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Studijní programy

Fakulta nabízí studium v široké škále studijních programů, ze kterých si vybere každý zájemce o technické vzdělání. Studenti fakulty si mohou vybrat z mnoha technicky zaměřených oborů, jako je  kybernetika, informatika,  fyzika, mechanika, matematika a geomatika.

Uplatnění

Absolventi Fakulty aplikovaných věd mají již během studia možnost spolupracovat při řešení projektů s řadou regionálních i mezinárodních společností, v nichž řada z nich po absolvování studia nachází své zaměstnání. Někeří se také rozhodnou pokračovat dále ve výzkumu a to především jako pracovníci výzkumného centra NTIS – Nové technologie pro informační společnost. Fakulta aplikovaných věd tak prakticky neprodukuje nezaměstnané.

Studium a stáže v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ je možné se zúčastnit studijní či pracovní stáže v některé z vybraných zemí po dobu 3-12 měsíců. Mapa všech destinací je k náhledu zde. Fakulta také podporuje výjezdy v rámci programu Free-movers. Více informací o studijních a pracovních stážích naleznete zde.

Ubytování a koleje

Západočeská univerzita nabízí studentům ubytování v několik kolejních zařízeních po celé Plzni. Neplzenští studenti mají možnost požádat na příspěvek na ubytování formou ubytovacího stipendia.  Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách Správy kolejí a menz ZČU zde.

Kontakt

Fakulta aplikovaných věd

Západočeská univerzita v Plzni
Univerzitní 2762/22
301 00 Plzeň