O nás

Fakulta právnická ZČU je jednou ze čtyř právnických fakult existujících na veřejných univerzitách v České republice. Fakulta vznikla v roce 1993 z nadšení plzeňských právníků, za podpory města Plzně a osobností právnické vědecké obce, zejména z Prahy. První absolventi promovali v roce 1998. Od té doby z fakulty vzešlo již několik tisíc absolventů.

Studijní programy

V současné době má fakulta akreditován bakalářský studijní program Právní specializace (obor Veřejná správa), navazující magisterský studijní program Veřejná správa (obor Veřejná správa), magisterský studijní program Právo a právní věda (obor Právo) a doktorský studijní program Teoretické právní vědy (obor Občanské právo).

Web

Kde nás najdeš

Fakulta právnická

Západočeská univerzita v Plzni
Sady Pětatřicátníků 320/14
306 14 Plzeň

Přihlášky a přijímačky

Přihlášku ke studiu lze podat pouze elektronicky (http://eprihlaska.zcu.cz). Vyplnění elektronické přihlášky je nutno provést nejpozději do 31. března 2019, a to do 23:59 hod. Hodlá-li se uchazeč přihlásit ke studiu ve více studijních programech, podává přihlášku ke studiu za každý studijní program zvlášť. Nevyžadují se informace o středoškolském prospěchu ani zdravotní způsobilosti. Fakulta nepřihlíží ke středoškolskému prospěchu ani jazykovým certifikátům či zkouškám.

Fakulta právnická ZČU pro přijímání do magisterského, bakalářského i navazujícího magisterského studijního programu bude vycházet z výsledků testů v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) organizovaných společností www.scio.cz, s. r. o. – testů Obecných studijních předpokladů (OSP) a Základů společenských věd (ZSV) pro magisterský studijní program, testu Obecných studijních předpokladů (OSP) pro bakalářský studijní program a testu Základy společenských věd (ZSV) pro navazující magisterský studijní program.

NSZ může uchazeč vykonat ve více termínech, započítává se pouze nejlepší výsledek za období prosinec 2018 – květen 2019.

Pro přijetí ke studiu je rozhodné umístění v sestupně vytvořeném pořadí na základě získaných bodů v NSZ se započítáním případné bonifikace. Přijati budou též všichni uchazeči, kteří dosáhnou shodného počtu bodů, jako uchazeč, který by za běžných okolností připadal v úvahu jako jediný poslední přijímaný uchazeč.

  • Elektronická přihláška: 600 Kč

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Obecné studijní předpoklady

Výsledek pro přijetí: 0 %

Vyzkoušet test

Základy společenských věd

Výsledek pro přijetí: 0 %

Vyzkoušet test

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Neupřesněno vysokou školou

Ubytování a koleje

Neupřesněno vysokou školou

Kontakt

Fakulta právnická

Západočeská univerzita v Plzni
Sady Pětatřicátníků 320/14
306 14 Plzeň