Fakulta právnická byla zřízena roku 1993 a je nejmladší ze čtyř právnických fakult existujících na veřejných univerzitách v České republice.

Studijní programy

Fakulta nabízí studium v magisterském oboru Právo a v bakalářském oboru Veřejná správa.

Uplatnění

Absolventi se uplatňují v justici, advokacii, právních kancelářích, ve státní správě a samosprávě, v komerčním i veřejném sektoru.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Fakulta právnická ZČU bude pro přijímání do magisterského i bakalářského studijního oboru vycházet z výsledků testů v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) organizovaných společností www.scio.cz, s.r.o. – testů Obecných studijních předpokladů (OSP) pro magisterský studijní program i bakalářský studijní program.

Přihlášku je možné podat do 31.3.

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 600 Kč

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Obecné studijní předpoklady
Výsledek pro přijetí: 70 %
Další SCIO testy
Další SCIO testy
Přihlásit se na SCIO testy
Přihlásit se na SCIO testy

Doplňující informace

Studium v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ lze studovat 1 až 2 semestry na některé z partnerských univerzit v téměř kterékoliv evropské zemi. Více informací o studiu v zahraničí a seznam zahraničních univerzit naleznete zde.

Stáže v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ je možné se zúčastnit i pracovní stáže v některé z vybraných zemí po dobu 2-12 měsíců. Více informací o pracovních stážích naleznete zde.

Ubytování a koleje

Západočeská univerzita nabízí studentům ubytování v několik kolejních zařízeních po celé Plzni. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách Správy kolejí a menz ZČU zde.