O nás

Fakulta právnická ZČU je jednou ze čtyř právnických fakult existujících na veřejných univerzitách v České republice.

Kde nás najdeš

Fakulta právnická

Západočeská univerzita v Plzni
Sady Pětatřicátníků 320/14
301 00 Plzeň

Přihlášky a přijímačky

Fakulta právnická ZČU pro přijímání do magisterského, bakalářského i navazujícího magisterského studijního programu bude vycházet z výsledků testů v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) organizovaných společností www.scio.cz, s. r. o. – testů Obecných studijních předpokladů (OSP) a Základů společenských věd (ZSV) pro magisterský studijní program, testu Obecných studijních předpokladů (OSP) pro bakalářský studijní program a testu Základy společenských věd (ZSV) pro navazující magisterský studijní program.

  • Elektronická přihláška: 600 Kč

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Obecné studijní předpoklady

Výsledek pro přijetí: 0 %

Vyzkoušet test

Základy společenských věd

Výsledek pro přijetí: 0 %

Vyzkoušet test

Kontakt

Fakulta právnická

Západočeská univerzita v Plzni
Sady Pětatřicátníků 320/14
301 00 Plzeň