Nalezli jsme 180 škol

JEŠTĚ NENÍ POZDĚ! Přehled doporučených škol, na které se můžeš ještě přihlásit. PROZKOUMAT!

Fakulta umění a architektury

 • Výtvarné uměni
 • Architektura a urbanismus
2 programy

Fakulta výtvarných umění

 • Výtvarná umění a umělecký provoz
1 program

Fakulta strojní

 • Technologie plastů a kompozitů
 • Materiály a technologie
 • Aplikovaná mechanika

a dalších 9 programů

12 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta architektury

 • Architektura a urbanismus - Urbanismus
 • Architektura a urbanismus - Architektura
2 programy

Fakulta informačních technologií

 • Výpočetní technika a informatika (EN)
 • Výpočetní technika a informatika
 • Informační technologie
 • Information Technology (EN)
4 programy

Divadelní fakulta

 • Teorie a praxe divadelní tvorby
 • Dramatická výchova
 • Scénická tvorba a teorie scénické tvorby

a další 3 programy

6 programů

Akademie výtvarných umění v Praze

 • Architektonická tvorba
 • Volné umění
 • Restaurování výtvarných děl
 • Teorie a dějiny současného umění
4 programy

Fakulta bezpečnostního managementu

 • Bezpečnostní management ve veřejné správě
 • Bezpečnostní management a kriminalistika
2 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta bezpečnostně právní

 • Bezpečnostní management a kriminalistika
 • Policejní činnosti
 • Bezpečnostně právní studia
 • Bezpečnostní aspekty ve veřejné správě
4 programy

Vysoká škola obchodní a hotelová s. r. o.

 • Cestovní kanceláře a agentury
 • Letecká doprava
 • Gastronomie
 • Destinační management
4 programy

Fakulta zdravotnických studií

 • Všeobecné ošetřovatelství
 • Zdravotnické záchranářství
 • Fyzioterapie

a další 2 programy

5 programů

Divadelní fakulta

 • Taneční a pohybové divadlo a výchova
 • Dramatická umění
2 programy

Právnická fakulta

 • Trestní právo
 • Mezinárodní a evropské právo
 • Právo informačních a komunikačních technologií

a dalších 16 programů

19 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta životního prostředí

 • Ekologie
 • Ochrana přírody
 • Aplikovaná ekologie

a dalších 11 programů

14 programů

Institut vzdělávání a poradenství

 • Učitelství praktického vyučování
 • Kariérové poradenství a vzdělávání
2 programy

Kloknerův ústav

 • Nauka o materiálech, diagnostika a spolehlivost konstrukcí ve stavebnictví
1 program

Fakulta tělesné výchovy a sportu

 • Vojenská tělovýchova, tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání
 • Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání
 • Kinantropologie

a dalších 7 programů

10 programů

Lékařská fakulta v Plzni

 • Medical Biology and Genetics
 • Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
 • Zobrazovací metody v lékařství

a dalších 33 programů

36 programů