Policejní akademie České republiky v Praze je jednou ze dvou státních vysokých škol v ČR. Člení se na dvě fakulty, Fakulty bezpečnostního managementu a Fakulty bezpečnostně právní. Nabízí studium v bezpečnostně právní problematice, v bezpečnostním managementu aj. Některé obory jsou určeny pouze příslušníkům policie ČR. Absolventi se uplatní u Policie ČR, u Hasičského záchranného sboru, v Celní správě, případně u jiných institucích spadajících pod ministerstvo vnitra, u městské policie či u bezpečnostních agentur.

Fakulta bezpečnostního managementu

Praha 4-Kamýk

Obory: Bezpečnostní management a kriminalistika  Bezpečnostní management ve veřejné správě

Fakulta bezpečnostně právní

Praha 4-Kamýk

Obory: Bezpečnostně právní studia  Bezpečnostně strategická studia  Bezpečnostní management a kriminalistika  Kriminalistika a další forenzní disciplíny  Policejní činnosti  Policejní management a kriminalistika

Přihlášky a přijímačky

Přijímací řízení je závislé na oboru, má podobu písemných testů. Na některé z oborů jsou přijímáni jen zaměstnanci resortu vnitra.