O nás

Policejní akademie České republiky v Praze je jednou ze dvou státních vysokých škol v ČR. Člení se na dvě fakulty, Fakultu bezpečnostního managementu a Fakultu bezpečnostně právní. Nabízí studium bezpečnostně právní problematiky, v bezpečnostního managementu aj. Některé obory jsou určeny pouze příslušníkům policie ČR. Absolventi se uplatní u Policie ČR, u Hasičského záchranného sboru, v Celní správě, případně u jiných institucích spadajících pod ministerstvo vnitra, u městské policie či u bezpečnostních agentur.

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY

1)   BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ STUDIA - realizuje Fakulta bezpečnostně právní

a)Studijní obor Bezpečnostně právní studia B60 - prezenční i kombinovaná forma studia,

b)Studijní obor Kriminalistika a další forenzní disciplíny B61 - pouze kombinovaná forma studia, prezenční forma studia se neotevírá,

c)Studijní obor Policejní činnosti B62 - pouze kombinovaná forma studia, prezenční forma studia se neotevírá.

2) VEŘEJNÁ SPRÁVA - realizuje Fakulta bezpečnostního managementu

a)Studijní obor Bezpečnostní management ve veřejné správě B71 - prezenční i kombinovaná forma studia.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ OBORY

1) BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ STUDIA - realizuje Fakulta bezpečnostně právní

a)Studijní obor Policejní management a kriminalistika N61 - prezenční i kombinovaná forma studia,

b)Studijní obor Bezpečnostně strategická studia N62 - pouze prezenční forma studia, kombinovaná forma studia se neotevírá.

2) VEŘEJNÁ SPRÁVA - realizuje Fakulta bezpečnostního managementu

a)Studijní obor Bezpečnostní management ve veřejné správě N71 - prezenční i kombinovaná forma studia.

Do všech otevíraných oborů se mohou hlásit jak příslušníci bezpečnostních sborů, tak civilní uchazeči.

Kde nás najdeš

Policejní akademie České republiky v Praze

Lhotecká 559/7
143 01 Praha 4-Kamýk

Fakulty

Fakulta bezpečnostního managementu

  • Bezpečnostní management a kriminalistika
  • Bezpečnostní management ve veřejné správě
2 programy

Fakulta bezpečnostně právní

  • Bezpečnostně právní studia
  • Bezpečnostně strategická studia
  • Bezpečnostní management a kriminalistika

a další 3 programy

6 programů

Přihlášky a přijímačky

Bakalářské studium:

Civilní uchazeči jsou přijímáni na základě prokázání znalostí základů společenských věd a cizího jazyka.

Splnění této podmínky se prokazuje absolvováním a výsledkem Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) organizovaných společností www. Scio.cz, s.r.o. z testů Základy společenských věd (ZSV) a Cizí jazyk (dle výběru).

Pokud se uchazeč zúčastní více než jednoho termínu NSZ, bude mu započítán nejlepší dosažený výsledek. Výsledky předá společnost www.Scio.cz, s.r.o. Policejní akademii ČR v elektronické podobě.

Výsledku Národních srovnávacích zkoušek bude přidělen celkový počet bodů rovnající se součtu tzv. harmonizovaných percentilů zaokrouhlených na jedno desetinné místo z jednotlivých oddílů testů.

  • Elektronická přihláška: 500 Kč
  • Papírová přihláška: 500 Kč

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Anglický jazyk

Výsledek pro přijetí: percentil 0

Vyzkoušet test

Německý jazyk

Výsledek pro přijetí: percentil 0

Vyzkoušet test

Základy společenských věd

Výsledek pro přijetí: percentil 0

Vyzkoušet test

Kontakt

Policejní akademie České republiky v Praze

Lhotecká 559/7
143 01 Praha 4-Kamýk