O nás

Policejní akademie České republiky v Praze je jednou ze dvou státních vysokých škol v ČR. Člení se na dvě fakulty, Fakultu bezpečnostního managementu a Fakultu bezpečnostně právní. Nabízí studium bezpečnostně právní problematiky, v bezpečnostního managementu aj. Některé obory jsou určeny pouze příslušníkům policie ČR. Absolventi se uplatní u Policie ČR, u Hasičského záchranného sboru, v Celní správě, případně u jiných institucích spadajících pod ministerstvo vnitra, u městské policie či u bezpečnostních agentur.

Kde nás najdeš

Policejní akademie České republiky v Praze

Lhotecká 559/7
143 01 Praha 4-Kamýk

Fakulty

Fakulta bezpečnostního managementu

  • Bezpečnostní management a kriminalistika
  • Bezpečnostní management ve veřejné správě
2 programy

Fakulta bezpečnostně právní

  • Bezpečnostně právní studia
  • Bezpečnostní aspekty ve veřejné správě
  • Bezpečnostní management a kriminalistika
  • Policejní činnosti
4 programy

Přihlášky a přijímačky

Bakalářské studium:

Civilní uchazeči jsou přijímáni na základě prokázání znalostí základů společenských věd a cizího jazyka.

Splnění této podmínky se prokazuje absolvováním a výsledkem Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) organizovaných společností www. Scio.cz, s.r.o. z testů Základy společenských věd (ZSV) a Cizí jazyk (dle výběru).

Pokud se uchazeč zúčastní více než jednoho termínu NSZ, bude mu započítán nejlepší dosažený výsledek. Výsledky předá společnost www.Scio.cz, s.r.o. Policejní akademii ČR v elektronické podobě.

Výsledku Národních srovnávacích zkoušek bude přidělen celkový počet bodů rovnající se součtu tzv. harmonizovaných percentilů zaokrouhlených na jedno desetinné místo z jednotlivých oddílů testů.

 

  • Elektronická přihláška: 700 Kč

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Anglický jazyk

Výsledek pro přijetí: percentil 0

Vyzkoušet test

Německý jazyk

Výsledek pro přijetí: percentil 0

Vyzkoušet test

Základy společenských věd

Výsledek pro přijetí: percentil 0

Vyzkoušet test

Kontakt

Policejní akademie České republiky v Praze

Lhotecká 559/7
143 01 Praha 4-Kamýk