O nás

Akademie výtvarných umění v Praze je nejstarší uměleckou školou v českých zemích. Vznikla císařským dekretem 10. září roku 1799 původně jako kreslířská akademie a rok na to zahájila svoji činnost. V roce 1990 na AVU proběhla zásadní reforma, která školu otevřela plné škále výtvarných přístupů charakteristických pro současné umění, a která potvrdila postavení AVU jako excelentní instituce pro výuku oborů volného umění, architektury a restaurátorství.

Posláním Akademie výtvarných umění v Praze je výuka výtvarných umění a rozvoj uměleckého myšlení. Poskytujeme vysokoškolské vzdělání v oboru výtvarných umění s důrazem na volné umění talentovaným studentkám a studentům s nadějí, že po jeho absolvování najdou místo v současném světě, kde uplatní své umělecké a lidské kvality. Svým uměním a dovednostmi pak budou tento svět ovlivňovat a přispívat tak ke kvalitě života naší společnosti. Chceme být aktivní a kriticky smýšlející vzdělávací institucí. Tomu přizpůsobujeme náročnost ateliérového i teoretického studia. V rámci výuky ctíme hodnoty tvůrčí svobody, otevřenosti a osobní zodpovědnosti.

Web

Kde nás najdeš

Akademie výtvarných umění v Praze

U Akademie 172/4
170 22 Praha 7

Přihlášky a přijímačky

Magisterské a navazující magisterské studium

U všech oborů (ateliérů) je přijímací zkouška talentová. Probíhá ve dvou vyřazovacích kolech. Základním kritériem pro přijetí ke studiu na AVU je prokázání výtvarného talentu, motivace, dostatečný všeobecný kulturní přehled a schopnost dalšího tvůrčího rozvoje a teoretické reflexe vlastní tvorby. Studium probíhá ve všech oborech v českém jazyce. Pro zahraniční uchazeče platí stejné podmínky.

  • Elektronická přihláška: 810 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Podrobné informace naleznete na stránkách školy zde.

Kontakt

Akademie výtvarných umění v Praze

U Akademie 172/4
170 22 Praha 7