Divadelní fakulta JAMU vznikla v roce 1947.

Studijní programy

Nabízí studium ve studijních programech Dramatická umění a Taneční umění. Studium je realizováno ateliérovou formou.

Uplatnění

Absolventi se uplatňují v nejrůznějších profesích divadelní praxe (herectví, režie, dramaturgie, scénografie, divadelní manažerství), nebo ve sféře uměleckého školství.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Součástí přijímacího řízení je talentová zkouška -  uchazeč musí vykazovat výrazné talentové a intelektuální předpoklady pro zvolený obor.

Přihlášku je možné podat do:

Činoherní režie, divadelní dramaturgie, dramatická výchova, scénografie, rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika, fyzické divadlo: 30.11.2017

Divadelní manažerství (obě zaměření), audiovizuální tvorba a divadlo, výchovná dramatika pro Neslyšící: 28.2.2017

U navazujících magisterských oborů podání přihlášek do 31.3. 2018

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 643 Kč
Papírová přihláška
Papírová přihláška: 643 Kč

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Studium v zahraničí zajišťuje zahraniční oddělení. Jedná se o dlouhodobé mobility v rámci mezinárodních výměnných programů a mezinárodních dohod o spolupráci, ale i mobility krátkodobějšího charakteru formou účasti studentů a pedagogů DIFA JAMU na předních mezinárodních akcích v zahraničí (festivaly, konference, semináře, dílny, symposia atd).

Ubytování

Jako vysokoškolská kolej pro studenty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně slouží informační, výukové a ubytovací centrum Astorka.