O nás

Divadelní fakulta (DIFA) je jedna ze dvou fakult Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. Její studenti jsou vzděláváni především ve studijních oborech spojených s divadelním uměním. Fakulta poskytuje jeden studijní program Dramatická umění v bakalářském, navazujícím magisterském i doktorském stupni studia a jeden 4-5letý souvislý magisterský studijní program Taneční umění.

Kde nás najdeš

Divadelní fakulta

Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Mozartova 647/1
662 15 Brno

Přihlášky a přijímačky

Bakalářské studium

Pro uchazeče o specializace Divadelní manažerství a Jevištní management a technologie platí, že do druhého kola přijímacího řízení může uchazeč přinést podklady dokreslující jeho zájem o obor: portfolio skládající se z realizovaných projektů, reference atp.

Pro uchazeče o studijní program Scénografie v I. i ve II. kole přijímacího řízení je žádoucí přinést: portfolio vlastní umělecké tvorby, tvůrčích projektů, reference atp.

Přijímací řízení na Divadelní fakultu JAMU je zpravidla dvoukolové.

  • Elektronická přihláška: 800 Kč

Kontakt

Divadelní fakulta

Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Mozartova 647/1
662 15 Brno

Fakulty a součásti VŠ