O nás

Divadelní fakulta (DIFA) je jedna ze dvou fakult Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. Její studenti jsou vzděláváni především ve studijních oborech spojených s divadelním uměním. Fakulta poskytuje jeden studijní program Dramatická umění v bakalářském, navazujícím magisterském i doktorském stupni studia a jeden 4-5letý souvislý magisterský studijní program Taneční umění.

Kde nás najdeš

Divadelní fakulta

Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Mozartova 647/1
662 15 Brno

Přihlášky a přijímačky

Bakalářské studium

Uchazeči o studium k přihlášce nahrávají povinné přílohy:

  • kopie maturitního vysvědčení nebo katalogový výpis známek (uchazeči, kteří maturitu ještě nevykonali, zašlou kopii maturitního vysvědčení dodatečně, po vykonání maturity)
  • strukturovaný životopis
  • přílohy pro uchazeče o studium specializací Audiovizuální tvorba a divadlo (osobní motivace ke studiu v rozsahu maximálně 1800 znaků a dále internetový odkaz na vlastní úložiště - portfolio vlastních tvůrčích prací z oblasti audiovize (1-3 ks) a fotografie (1-3 fotografické soubory) a Rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika (uchazeči musí následně k 13. 1. 2020 zaslat poštou tyto povinné práce pro I. kolo talentových zkoušek: 3 vlastní prozaické textyv minimálním rozsahu 5 normostran, rozbor celovečerního hraného filmu v rozsahu 1-3 normostrany, stručné a hutné reflexe 3 televizních dramatických děl (např. televizní film, televizní inscenace), 3 dokumentárních filmů, 3 rozhlasových her a 3 rozhlasových dokumentů, jasně vystihující charakter díla, jeho přednosti či slabiny, v rozsahu 700 - 1000 znaků u každého z vybraných děl.)
  • nepovinná příloha - kopie diplomu (v případě již získaného akademického titulu)

Pro uchazeče o specializace Divadelní manažerství a Jevištní management a technologie platí, že do druhého kola přijímacího řízení může uchazeč přinést podklady dokreslující jeho zájem o obor: portfolio skládající se z realizovaných projektů, reference atp.

Pro uchazeče o studijní program Scénografie v I. i ve II. kole přijímacího řízení je žádoucí přinést: portfolio vlastní umělecké tvorby, tvůrčích projektů, reference atp.

Přijímací řízení na Divadelní fakultu JAMU je zpravidla dvoukolové.

Termíny podání přihlášky

Uchazeči o bakalářské specializace Činoherní režie, Divadelní dramaturgie, Divadlo a výchova, Scénografie, Rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika podávají přihlášky ke studiu do 30. listopadu 2019.

Uchazeči o bakalářské specializace Divadelní produkce, Jevištní management a technologie, Audiovizuální tvorba a divadlo a Divadlo a výchova pro Neslyšící podávají přihlášky do 29. února 2020.

  • Elektronická přihláška: 800 Kč

Kontakt

Divadelní fakulta

Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Mozartova 647/1
662 15 Brno

Fakulty a součásti VŠ