Hudební fakulta vznikla v roce 1947.

Studijní programy

Nabízí studium zaměřené především na hudební umění v rovině praktické - interpretační.

Uplatnění

Absolventi nacházejí uplatnění v umělecké praxi jako sólisté, členové orchestrů nebo hudebních souborů, v oblasti uměleckého školství nebo v profesích hudebně-vědeckých či kulturně-organizačních. Hudební fakulta JAMU je jedinou vysokou školou v České republice nabízející studium jazzové interpretace.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Součástí přijímacího řízení je talentová zkouška - uchazeč musí vykazovat výrazné talentové předpoklady pro zvolený obor.

Přihlášku je možné podat do 30.11.

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 586 Kč

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Hudební fakulta nabízí studentům několik možností jak vyjet studovat do zahraničí. Více informací zde

Ubytování

Jako vysokoškolská kolej pro studenty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně slouží informační, výukové a ubytovací centrum Astorka.