O nás

Janáčkova akademie múzických umění se sídlem v Brně byla založena 12. září 1947.

Založení Janáčkovy akademie múzických umění v Brně bylo inspirováno osobností Leoše Janáčka - skladatele, který většinu svého plodného období prožil v Brně.

Dnes studuje na dvou fakultách akademie úhrnem cca 700 posluchačů, kteří se připravují na svou budoucí uměleckou profesi.

Kde nás najdeš

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Beethovenova 650/2
662 15 Brno

Fakulty

Divadelní fakulta

  • Audiovizuální tvorba a divadlo
  • Činoherní herectví
  • Činoherní režie

a dalších 14 programů

17 programů

Hudební fakulta

  • Dirigování orchestru
  • Dirigování sboru
  • Duchovní hudba

a dalších 29 programů

32 programů

Přihlášky a přijímačky

Přijímací řízení je organizováno fakultami.

  • Elektronická přihláška: 800 Kč

Doplňující informace

JAMU je dnes veřejnou vysokou uměleckou školou univerzitního typu s bakalářským, magisterským i doktorským studiem, vedle řady uměleckých disciplín má akreditovány také obory divadelního a hudebního manažerství a na Divadelní fakultě rovněž obory dramatické výchovy, výchovné dramatiky pro Neslyšící a jevištní technologie.

Umělecká tvorba studentů je veřejně prezentována v divadelním studiu Marta a v Komorní opeře, na koncertech i v rámci projektů tzv. pouličního divadla. Mezinárodní prestiž si vydobyly každoroční divadelní festival Setkání/Encounter, tradiční hudební Mezinárodní interpretační kurzy a Soutěž o cenu Leoše Janáčka.

V moderním informačním, výukovém a ubytovacím centru Astorka se nachází celoškolská knihovna, multimediální studovna, ediční středisko a koleje s ubytovací kapacitou 239 míst.

Kontakt

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Beethovenova 650/2
662 15 Brno