O nás

Janáčkova akademie múzických umění se sídlem v Brně byla založena 12. září 1947.

Založení Janáčkovy akademie múzických umění v Brně bylo inspirováno osobností Leoše Janáčka - skladatele, který většinu svého plodného období prožil v Brně.

Dnes studuje na dvou fakultách akademie úhrnem cca 700 posluchačů, kteří se připravují na svou budoucí uměleckou profesi.

Kde nás najdeš

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Beethovenova 650/2
662 15 Brno

Fakulty

Divadelní fakulta

  • Audiovizuální tvorba a divadlo
  • Činoherní herectví
  • Činoherní režie

a dalších 14 programů

17 programů

Hudební fakulta

  • Dirigování orchestru
  • Dirigování sboru
  • Duchovní hudba

a dalších 29 programů

32 programů

Přihlášky a přijímačky

Přijímací řízení je organizováno fakultami.

  • Elektronická přihláška: 800 Kč

Kontakt

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Beethovenova 650/2
662 15 Brno