O nás

Divadelní fakulta Akademie múzických umění (DAMU) je jednou ze tří fakult Akademie múzických umění v Praze (DAMU, FAMU, HAMU). Jedná se o fakultu zaměřenou na výchovu umělců divadelních oborů (herců, režisérů, dramaturgů, scénografů, manažerů, producentů ad.).

Součástí fakulty je také studentské divadlo DISK, kde studenti sbírají praktické zkušenosti.

Kde nás najdeš

Divadelní fakulta

Akademie múzických umění v Praze
Karlova 223/26
116 65 Praha 1

Přihlášky a přijímačky

Termíny pro podání přihlášek ke studiu na DAMU:

programy katedry činoherního divadla

 • pro bakalářský a magisterský: do 15. listopadu 2019
 • pro navazující magisterský: do 12. května 2020
 • pro navazující magisterský v anglickém jazyce: do 31. ledna 2020

programy katedry alternativního a loutkového divadla

 • pro bakalářský: do 15. ledna 2020
 • pro navazující magisterský: přijímací řízení bude vyhlášeno v listopadu 2019

programy katedry scénografie

 • pro bakalářský: do 31. ledna 2020
 • pro magisterský navazující: do 11. května 2020

programy katedry produkce

 • pro bakalářský: do 20. ledna 2020
 • pro navazující magisterský: do 18. května 2020

programy katedry výchovné dramatiky

 • pro bakalářský, prezenční a kombinovaná forma: do 9. prosince 2019
 • pro navazující magisterský, kombinovaná forma: do 15. června 2020

programy katedry autorské tvorby a pedagogiky

 • pro bakalářský i pro navazující magisterský: do 20. dubna 2020

programy katedry teorie a kritiky

 • pro bakalářský: do 9. března 2020
 • pro navazující magisterský: do 1. června 2020 a do 24. srpna 2020
 • Elektronická přihláška: 818 Kč

Kontakt

Divadelní fakulta

Akademie múzických umění v Praze
Karlova 223/26
116 65 Praha 1