Hudební a taneční fakulta AMU vznikla v roce 1945.

Studijní programy

Nabízí studium nejrůznějších disciplín hudebního umění v rovině praktické (interpretační) i teoretické.

Uplatnění

Absolventi nacházejí uplatnění v umělecké praxi jako sólisté, členové orchestrů nebo hudebních, baletních či tanečních souborů, v oblasti uměleckého školství nebo v profesích hudebně-vědeckých či kulturně-organizačních.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Přijímací zkoušky jsou vícekolové. Pokud uchazeči uspějí u talentových zkoušek, přistupují následující den k povinné zkoušce z dějin hudby a harmonie a dalších hudebně teoretických předmětů. Uchazeči, kteří neabsolvovali konzervatoř (popř. GJN – hudební zaměření), skládají mimo to ústní zkoušku z nauky o kontrapunktu, z nauky o hudebních formách, z nauky o hudebních nástrojích a z in- tonace. Tyto zkoušky skládají rovněž uchazeči, kteří sice uvedené školy absolvovali, mají však z příslušných předmětů známku horší než druhého stupně. 

Přihlášku je možné podat do 30.11. (Bc.), 31.3. (Mgr.), 15.5. (Ph.D.).

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 654 Kč

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Fakulta HAMU nabízí studentům studijní pobyty v zahraničí v rámci programu ERASMUS+. Více informací zde

Koleje a menzy

Studenti mohou k ubytování využít univerzitní kolej, která funguje zároveň i jako učební středisko. V okolí fakult je také velké množství menz, která studenti mohou využít a to nejen na obědy, ale i večeře a v jiných částech dne.