Filmová a televizní fakulta byla založena v roce 1946.

Studijní programy

Nabízí umělecky zaměřené studium včetně technických a teoretických oborů z oblasti fotografie, filmové, televizní a audiovizuální tvorby.

Uplatnění

Absolventi nacházejí uplatnění v nejrůznějších uměleckých, příp. manažerských profesích souvisejících s filmovou, televizní či fotografickou tvorbou. Uplatňují se rovněž v oblasti uměleckého školství. Mezi významné absloventy FAMU patří např. Miloš Forman, Jiří Menzel nebo Emir Kusturica.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Přijímací komise všestranně ověřují a vyhodnocují uchazečovy talentové a vědomostní předpoklady ke studiu příslušného oboru. Přijímací řízení je vícekolové. V prvním kole se vyhodnocují předložené talentové práce a pokud uchazeč v tomto kole uspěje, je pozván k dalšímu kolu. Podoba dalších kol závisí na zvoleném oboru.

Přihlášku je možné podat do 22.11. (Bc.), 22.6. (Mgr.), 11.4. (Ph.D.).

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 654 Kč

Doplňující informace

Studium v zahraničí

FAMU se také účastní programu Erasmus+, díky kterému mají studenti možnost vycestovat během studia do zahraničí. Více informací zde

Koleje a menzy

Studenti mohou k ubytování využít univerzitní kolej, která funguje zároveň i jako učební středisko. V okolí fakult je také velké množství menz, která studenti mohou využít a to nejen na obědy, ale i večeře a v jiných částech dne.