Vysoká škola obchodní a hotelová získala státní souhlas působit jako soukromá vysoká škola neuniverzitního typu v roce 2006.Základním cílem VŠOH je naplnit poslání neuniverzitní vysoké školy, která vybaví absolventa potřebnými teoretickými znalostmi i praktickými zkušenostmi pro výuku managerských funkcí v oblasti hotelnictví a cestovního ruchu.

Studijní programy

Nabízí studijní obory zaměřené na hotelnictví a cestovní ruch. Škola nabízí bakalářské studijní programy v oborech Gastronomie, hotelnictví a cestovní ruch a Management hotelnictví a cestovního ruchu.

Uplatnění

Absolventi se uplatňují především na managerských pozicích v oblasti cestovního ruchu.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Podmínkou pro přijetí k bakalářskému studiu je dosažení úplného středního vzdělání ukončeného maturitní zkouškou. Dokládá se maturitním vysvědčením.

Přijímací zkouška má formu pohovoru s uchazečem zahrnující ověření splnění podmínek pro přijetí, motivační pohovor, volba cizích jazyků, informace o studiu a uzavření smlouvy o zajištění výuky.

Přihlášky se přijímají dle kapacitních možností průběžně až do konce září (jednotlivé termíny uzávěrek najdete zde).

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 500 Kč

Aktuality

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Brno 2018

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Brno 2018

Další informace o nás se můžete dozvědět na veletrhu GAUDEAMUS Brno 2018 od 23.10. do 26.10.2018, VÝSTAVIŠTĚ Brno číst více

Doplňující informace

Školné

Cena za jeden semestr prezenčního studia je 23 500,-, když studenti zaplatí celý rok studia najednou, mají slevu 2 000,-. Cena za jeden semestr kombinovaného studia je 19 800,-, když studenti zaplatí celý rok studia najednou, mají slevu 2 000,-.

Ubytování a strava

Pro mimobrněnské studenty nabízí VŠOH smluvní domovy mládeže na adresách: Pražská 38b nebo Čichnova 23. Více informací o ubytování naleznete zde

Stravovat se studenti mohou v budově Svážná 9 v samostatné jídelně školy nebo v budově Bosonožská 9 ve školní jídelně.