O nás

Vysoká škola obchodní a hotelová získala státní souhlas působit jako soukromá vysoká škola neuniverzitního typu v roce 2006.Základním cílem VŠOH je naplnit poslání neuniverzitní vysoké školy, která vybaví absolventa potřebnými teoretickými znalostmi i praktickými zkušenostmi pro výuku managerských funkcí v oblasti hotelnictví a cestovního ruchu.

Studijní programy

Nabízí studijní obory zaměřené na hotelnictví a cestovní ruch. Škola nabízí bakalářské studijní programy v oborech Gastronomie, hotelnictví a cestovní ruch a Management hotelnictví a cestovního ruchu.

Uplatnění

Absolventi se uplatňují především na managerských pozicích v oblasti cestovního ruchu.

Kde nás najdeš

Vysoká škola obchodní a hotelová s. r. o.

Bosonožská 381/9
625 00 Brno

Přihlášky a přijímačky

Dle počtu uchazečů budeme přijímat přihlášky:

  • do 30. září

Přijímací řízení probíhá bez přijímacích zkoušek. Podmínkou pro přijetí k bakalářskému studiu je dosažení úplného středního vzdělání ukončeného maturitní zkouškou. Dokládá se maturitním vysvědčením. Absolventi škol v zahraničí musí nejpozději při zápisu do prvního semestru předložit nostrifikovaný doklad - úředně ověřenou kopii nostrifikace vysvědčení o maturitní zkoušce.

O přijetí rozhoduje na základě přijímacího řízení rektorka.

Součástí přijímacího řízení je pohovor s uchazečem zahrnující ověření splnění podmínek pro přijetí, motivační pohovor, volba cizích jazyků a informace o studiu a uzavření smlouvy o zajištění výuky.

  • Elektronická přihláška: 500 Kč

Doplňující informace

Školné

Výška školného se pohybuje mezi 36 600 Kč a 47 000 Kč za rok v závoslosti na ročníku a formě studia.

Ubytování a strava

Pro mimobrněnské studenty nabízí VŠOH smluvní domovy mládeže na adresách: Pražská 38b nebo Čichnova 23. 

Stravovat se studenti mohou v budově Svážná 9 v samostatné jídelně školy nebo v budově Bosonožská 9 ve školní jídelně.

Kontakt

Vysoká škola obchodní a hotelová s. r. o.

Bosonožská 381/9
625 00 Brno