O nás

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze byla založena v roce 1885. Po celou dobu své existence se řadí mezi nejkvalitnější vzdělávací instituce v zemi. Důkazem je množství úspěšných absolventů, kteří patří mezi respektované odborníky s prestiží přesahující hranice České republiky.

Škola se dělí na katedry architektury, designu, volného umění, užitého umění, grafiky a katedru teorie a dějin umění. Jednotlivé katedry se dále člení na ateliéry dle své odborné specializace, vedené uznávanými osobnostmi české umělecké scény.

Dvakrát do roku je škola otevřena veřejnosti při prezentacích studentských prací “Artsemestr“. Každoročně pořádá více než 15 výstavních akcí, z toho polovinu v zahraničí. Pražská UMPRUM, jako jediná škola bývalých postkomunistických zemí, figuruje v indexech prestižních evropských a světových uměleckých učilišť. V celosvětovém hodnocení QS World University Rankings zaujala pozici mezi 50-100 nejprestižnějších uměleckých škol světa.

Kde nás najdeš

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

náměstí Jana Palacha 80/3
116 93 Praha 1

Přihlášky a přijímačky

Přijímací řízení do bakalářského studijního programu (B8206) a magisterského studijního programu (M8206) pro akademický rok 2020/21

Bakalářské studium (B8206) - studijní obory: Design, Grafika a vizuální komunikace, Výtvarná tvorba - pouze prezenční forma

Magisterské studium (M8206)  - studijní obor Architektonická tvorba - pouze prezenční forma

Uchazeči se mohou přihlásit pouze do jediného ateliéru a to výhradně prostřednictvím elektronické přihlášky, která je na webových stránkách UMPRUM v Praze (www.vsup.cz). Podrobné pokyny pro vyplnění a odeslání elektronické přihlášky naleznou uchazeči tamtéž.

Poslední termín pro podání přihlášky (otisk poštovního razítka nebo osobně na podatelně UMPRUM v úředních hodinách) je 30. 11. 2019.

Přijímací řízení do navazujícího magisterského studijního programu (N8206) pro akademický rok 2020/21

Navazující magisterské studium (N8206) – studijní obory: Architektura, Design, Grafika a vizuální komunikace, Výtvarná tvorba - pouze prezenční forma

Uchazeči se mohou přihlásit pouze do jediného ateliéru, a to výhradně prostřednictvím elektronické přihlášky, která je na webových stránkách UMPRUM v Praze (www.vsup.cz). Podrobné informace a pokyny pro vyplnění a odeslání elektronické přihlášky naleznou uchazeči tamtéž.

Poslední termín pro podání přihlášky (otisk poštovního razítka nebo osobně na podatelně UMPRUM v úředních hodinách) je 30. 11. 2019.

  • Elektronická přihláška: 500 Kč

Kontakt

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

náměstí Jana Palacha 80/3
116 93 Praha 1