Nalezli jsme 160 škol

Studium v angličtině? Získej americký titul na UNYP. Zjistit více

Agronomická fakulta

 • Speciální produkce rostlinná
 • General Animal Breeding (EN)
 • Agricultural Chemistry (EN)

a dalších 43 programů

46 programů

Fakulta technologie ochrany prostředí

 • Energie a paliva
 • Voda a prostředí
 • Chemické a energetické zpracování paliv

a dalších 7 programů

10 programů

Filozofická fakulta

 • Germánská a severoevropská studia: Nizozemština
 • Klasická archeologie
 • Psychologie

a dalších 196 programů

199 programů

Provozně ekonomická fakulta

 • Management obchodu a služeb (profesní program)
 • Ekonomika a management (akademický program)
 • Ekonomika a management obor Řízení a ekonomika podniku

a dalších 11 programů

14 programů

Fakulta materiálově-technologická

 • Tepelná technika a paliva v průmyslu (EN)
 • Chemická metalurgie
 • Moderní produkce a zpracování kovových materiálů

a dalších 32 programů

35 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Systémová integrace procesů ve zdravotnictví
 • Civilní nouzové plánování
 • Plánování a řízení krizových situací

a dalších 17 programů

20 programů

Filozofická fakulta

 • Učitelství pro střední školy se specializací dějepis (dvouoborové)
 • Učitelství pro střední školy se specializací španělský jazyk a literatura (dvouoborové)
 • České dějiny

a dalších 55 programů

58 programů

Fakulta rybářství a ochrany vod

 • Ochrana vodních ekosystémů
 • Protection of Aquatic Ecosystems (EN)
 • Ochrana vod

a další 4 programy

7 programů

Masarykův ústav vyšších studií

 • Učitelství odborných předmětů 
 • Projektové řízení inovací
 • Economics and Management (EN)

a další 3 programy

6 programů

1. lékařská fakulta

 • Biologie a patologie buňky (EN)
 • Bioetika (EN)
 • Biochemie a patobiochemie (EN)

a dalších 44 programů

47 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta bezpečnostního inženýrství

 • Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu
 • Požární ochrana a bezpečnost
 • Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté)

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta technologická ve Zlíně

 • Ochrana životního prostředí
 • Technologie potravin
 • Řízení jakosti

a dalších 18 programů

21 programů

Fakulta chemicko-technologická

 • Chemické inženýrství (EN)
 • Environmentální inženýrství (EN)
 • Ochrana životního prostředí

a dalších 43 programů

46 programů

Národohospodářská fakulta

 • Národní hospodářství
 • Veřejná správa a regionální rozvoj
 • Regionální rovzoj

a dalších 9 programů

12 programů

Fakulta strojní

 • Průmyslové inženýrství a management
 • Konstruování vozidel a manipulačních zařízení
 • Obrábění, aditivní technologie a zabezpečování kvality

a dalších 12 programů

15 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta filozofická

 • Sociální a kulturní antropologie
 • Teorie a dějiny vědy a techniky
 • Archeologie

a dalších 19 programů

22 programů

Dopravní fakulta Jana Pernera

 • Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě
 • Technologie a management v dopravě
 • Dopravní prostředky a infrastruktura

a dalších 9 programů

12 programů

Fakulta stavební

 • Hornické a podzemní stavitelství
 • Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství
 • Architektura a stavitelství

a dalších 11 programů

14 programů

Filozofická fakulta

 • Ruština pro překladatele
 • Teorie literatury
 • Francouzská filologie

a dalších 128 programů

131 programů

Ekonomická fakulta

 • Finance a účetnictví
 • Řízení a ekonomika podniku
 • Ekonomická informatika

a dalších 6 programů

9 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Bioinformatika
 • Zoologie (EN)
 • Zoologie

a dalších 106 programů

109 programů