Nalezli jsme 161 škol

JEŠTĚ NENÍ POZDĚ! Přehled doporučených škol, na které se můžeš přihlásit. PROZKOUMAT!

Ústav ekonomiky a managementu

 • Economics and Management
 • Projektové řízení inovací
 • Ekonomika a management

a další 3 programy

6 programů

Fakulta stavební

 • Inženýrství životního prostředí
 • Geodézie a kartografie
 • Architektura a stavitelství

a dalších 33 programů

36 programů

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • Ekologické zemědělství
 • Rostlinná produkce
 • Výživa a ochrana rostlin

a dalších 40 programů

43 programů

Fakulta tropického zemědělství

 • Tropical Forestry and Agroforestry (EN)
 • International Cooperation in Agriculture and Rural Development (EN)
 • Tropické zemědělství

a dalších 8 programů

11 programů

Provozně ekonomická fakulta

 • Provoz a ekonomika
 • Hospodářská a kulturní studia
 • Podnikání a administrativa

a dalších 18 programů

21 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Technická fakulta

 • Technika a technologie zpracování odpadů
 • Technologická zařízení staveb
 • Silniční a městská automobilová doprava

a dalších 13 programů

16 programů

Fakulta dopravní

 • Dopravní systémy a technika
 • Provoz a řízení letecké dopravy
 • Inženýrská informatika v dopravě a spojích

a dalších 10 programů

13 programů

Fakulta elektrotechnická

 • Elektrotechnika, energetika a management
 • Letectví a kosmonautika
 • Inteligentní budovy

a dalších 34 programů

37 programů

Fakulta informačních technologií

 • Teoretická informatika
 • Počítačové systémy a sítě
 • Systémové programování

a dalších 14 programů

17 programů

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Radiologická technika
 • Inženýrství pevných látek
 • Matematická informatika

a dalších 17 programů

20 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Ekonomická fakulta

 • Podniková informatika
 • Strukturální politika EU a rozvoj venkova
 • Finance a účetnictví

a dalších 9 programů

12 programů

Filozofická fakulta

 • Historie
 • Francouzský jazyk a literatura
 • Italský jazyk a kultura

a dalších 41 programů

44 programů

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Biomedicínská technika
 • Optika a optometrie
 • Systémová integrace procesů ve zdravotnictví

a dalších 16 programů

19 programů

Fakulta aplikovaných věd

 • Informační systémy
 • Biomechanika a mechanika moderních materiálů
 • Informační modelování staveb

a dalších 30 programů

33 programů

Filozofická fakulta

 • Filozofie
 • Latinský jazyk a kultura
 • Historie

a dalších 71 programů

74 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta sociálních studií

 • Sociální práce
 • Zdravotně-sociální péče
 • Rozvoj a řízení v sociální práci

a další 3 programy

6 programů

Fakulta umění

 • Cembalo
 • Fagot
 • Flétna

a dalších 28 programů

31 programů

Fakulta informatiky

 • Vizuální informatika
 • Informatika – specializace Fundamenty informatiky
 • Informatika – specializace Technologie a metodologie počítačových systémů

a dalších 22 programů

25 programů

Fakulta sociálních studií

 • Bezpečnostní a strategická studia
 • Politologie
 • Evropská studia

a dalších 28 programů

31 programů

Lékařská fakulta

 • Všeobecné ošetřovatelství
 • Fyzioterapie
 • Ochrana a podpora zdraví

a dalších 18 programů

21 programů

Pedagogická fakulta

 • Pohybová aktivita, rekreace a zdraví
 • Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové, pro ZŠ)
 • Andragogika

a dalších 79 programů

82 programů