Nalezli jsme 161 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Fakulta mezinárodních vztahů

 • Mezinárodní obchod
 • International Business - Central European Business Realities
 • International and Diplomatic Studies
 • International Business
 • Cestovní ruch
 • Economics of Globalisation and European Integration

a dalších 6 programů

12 programů

Filozofická fakulta

 • Dějiny výtvarných umění
 • Čínská filologie
 • Obecná lingvistika (dvouoborové)
 • Filmová, divadelní, televizní a rozhlasová studia
 • Archivnictví (dvouoborové)
 • Polština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast

a dalších 106 programů

112 programů

Fakulta elektrotechnická

 • Elektronika (EN)
 • Průmyslová elektronika a elektromechanika
 • Elektrotechnika (EN)
 • Jaderná elektroenergetika
 • Dopravní elektroinženýrství a autoelektronika
 • Aplikovaná elektrotechnika
 • Elektroenergetika
 • Elektroenergetika (EN)

a dalších 11 programů

19 programů

Fakulta informatiky a managementu

 • Finanční management
 • Aplikovaná informatika
 • Informační management
 • Management cestovního ruchu
 • Informační a znalostní management
5 programů

Fakulta informatiky a statistiky

 • Official Statistics (EN)
 • Statistika
 • Statistics
 • Ekonometrie a operační výzkum
 • Aplikovaná informatika
 • Statistické metody v ekonomii
 • Econometrics and Operation Research
 • Quantitative Economic Analysis (EN)

a dalších 15 programů

23 programů

Národohospodářská fakulta

 • Veřejná správa a regionální rozvoj
 • Economics
 • Hospodářská politika
 • Hospodářské a politické dějiny
 • Ekonomie
 • Ekonomické teorie
 • Hospodářské a politické dějiny 20. století
 • Národní hospodářství
 • Regionalistika a veřejná správa

a další 2 programy

11 programů

Fakulta financí a účetnictví

 • Accounting and Corporate Financial Management (EN)
 • Účetnictví a finanční řízení podniku
 • Finance and Accounting
 • Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy
 • Finance (EN)
 • Finance
 • Finanční inženýrství

a dalších 5 programů

12 programů

Fakulta technologie ochrany prostředí

 • Chemické a energetické zpracování paliv
 • Energie a paliva
 • Ekotoxikologie a environmentální analýza
 • Environmentální inženýrství a analýza
 • Chemie a technologie ochrany životního prostředí
 • Průmyslová ekologie a toxikologie

a další 2 programy

8 programů

Lesnická a dřevařská fakulta

 • Technika a mechanizace lesnické výroby
 • Ekologie lesa
 • Ekonomika a management obnovitelných přírodních zdrojů
 • Procesy tvorby nábytku
 • Lesní inženýrství
 • Hospodářská úprava lesa
 • Aplikovaná geoinformatika
 • Tvorba a ochrana krajiny

a dalších 18 programů

26 programů

Fakulta chemické technologie

 • Makromolekulární chemie
 • Materiálové inženýrství
 • Metalurgie
 • Organická chemie
 • Organická technologie
 • Anorganická technologie
 • Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl *

a dalších 13 programů

20 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta chemicko-inženýrská

 • Technická kybernetika
 • Fyzikální chemie
 • Analytická a forenzní chemie
 • Analytická chemie
 • Aplikovaná matematika
 • Chemické inženýrství
 • Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství
 • Chemie
 • Fyzikální a výpočetní chemie

a další 2 programy

11 programů

Fakulta technologická ve Zlíně

 • Technologie tuků, detergentů a kosmetiky
 • Inženýrství ochrany životního prostředí
 • Polymer Engineering
 • Inženýrství polymerů
 • Technologie makromolekulárních látek
 • Technologie potravin
 • Technologie a řízení v gastronomii

a dalších 14 programů

21 programů

Fakulta multimediálních komunikací

 • Audiovizuální tvorba
 • Marketingové komunikace
 • Animovaná tvorba
 • Multimedia and Design
 • Marketing Communications
 • Multimedia a design
 • Produkce
 • Multimédia a design
8 programů

Ekonomická fakulta

 • Mezinárodní ekonomické vztahy - specializace Mezinárodní obchod
 • Podniková ekonomika - specializace Management podnikových procesů
 • Information and Communication Management
 • Podniková ekonomika - specializace Management služeb

a dalších 11 programů

15 programů

Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně

 • Management a ekonomika
 • Veřejná správa a regionální rozvoj
 • Management and marketing
 • Podniková ekonomika, specializace Ekonomika cestovního ruchu
 • Management a marketing
 • Management a marketing, specializace Design management

a dalších 10 programů

16 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta logistiky a krizového řízení v Uherském Hradišti

 • Ovládání rizik
 • Ochrana obyvatelstva
 • Bezpečnost společnosti
 • Řízení environmentálních rizik
4 programy

Fakulta humanitních studií

 • Sociální pedagogika
 • Německý jazyk pro manažerskou praxi
 • Porodní asistentka
 • Pedagogika předškolního věku
 • Všeobecná sestra
 • Anglický jazyk pro manažerskou praxi
 • Učitelství pro mateřské školy
 • English for Business Administration

a další 4 programy

12 programů

Pedagogická fakulta

 • Historie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Grafická tvorba – multimédia
 • Učitelství pro střední školy - hudební výchova (dvouoborové)
 • Cizí jazyky pro cestovní ruch – francouzský jazyk (dvouoborové)

a dalších 75 programů

79 programů

Fakulta ekonomicko-správní

 • Veřejná ekonomika a správa
 • Management finančních institucí
 • Informatika ve veřejné správě
 • Regionální a veřejná ekonomie
 • Ekonomika a management podniku
 • Ekonomika a provoz podniku
 • Aplikovaná informatika
 • Management podniku

a dalších 8 programů

16 programů

Fakulta informatiky

 • Vizuální informatika (EN)
 • Informatika
 • Počítačové systémy, komunikace a bezpečnost (EN)
 • Řízení softwarových systémů a služeb (EN)
 • Teoretická informatika
 • Informatika (EN)
 • Programování a vývoj aplikací

a dalších 6 programů

13 programů