Nalezli jsme 163 škol

Chcete získat 🇺🇸 americký i 🇨🇿 český titul z prestižní soukromé univerzity v Praze? Studujte na UNYPu!

Hornicko-geologická fakulta

 • Ochrana životního prostředí v průmyslu
 • Procesní inženýrství v oblasti surovin
 • Voda – strategická surovina

a dalších 21 programů

24 programů

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

 • Pozemní stavby
 • Podniková ekonomika
 • Technologie a řízení dopravy

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta bezpečnostního inženýrství

 • Inženýrství fyzické bezpečnosti
 • Požární ochrana a bezpečnost
 • Bezpečnostní inženýrství

a dalších 5 programů

8 programů

Ústav soudního inženýrství

 • Expertní inženýrství v dopravě
 • Řízení rizik technických a ekonomických systémů
 • Soudní inženýrství
 • Realitní inženýrství
4 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná informatika
 • Aplikované nanotechnologie
 • Geografie

a dalších 25 programů

28 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta chemická

 • Physical Chemistry (EN)
 • Environmentální chemie, bezpečnost a management
 • Potravinářská chemie

a dalších 18 programů

21 programů

Fakulta strojní

 • Robotika
 • Dopravní a manipulační technika
 • Hydraulika a pneumatika

a dalších 24 programů

27 programů

Fakulta stavební

 • Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb
 • Stavební inženýrství - Prostředí staveb
 • Geotechnika a podzemní stavitelství

a dalších 8 programů

11 programů

Filozofická fakulta

 • Německá filologie (dvouoborové)
 • Adult Education (EN)
 • Nizozemská filologie

a dalších 147 programů

150 programů

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 • Učitelství pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)
 • Zeměpis se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Sociální práce

a dalších 31 programů

34 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta financí a účetnictví

 • Accounting and Corporate Financial Management (EN)
 • Finance (EN)
 • Účetnictví a finanční řízení podniku

a dalších 9 programů

12 programů

Národohospodářská fakulta

 • Ekonomie
 • Ekonomická teorie
 • Vývoj hospodářství a hospodářských politik ve 20. a 21. století

a dalších 8 programů

11 programů

Ekonomická fakulta

 • Podniková ekonomika - specializace Management výroby firem
 • Podniková ekonomika - specializace Marketing a mezinárodní obchod
 • International Management (EN)

a dalších 15 programů

18 programů

Fakulta textilní

 • Průmyslové inženýrství
 • Textilní marketing
 • Textilní inženýrství

a dalších 10 programů

13 programů

Matematický ústav v Opavě

 • Matematické metody v ekonomii
 • Obecná matematika
 • Matematické modelování

a dalších 5 programů

8 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

 • Finance, účetnictví a daně
 • Obchod a marketing
 • Digitální business

a dalších 11 programů

14 programů

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

 • Italština pro odbornou praxi
 • Němčina pro odbornou praxi
 • Český jazyk a literatura

a dalších 29 programů

32 programů

Fakulta veřejných politik v Opavě

 • Speciální pedagogika
 • Sociální patologie a prevence
 • Sociální práce ve veřejné správě

a dalších 6 programů

9 programů

Fyzikální ústav v Opavě

 • Relativistická astrofyzika
 • Astronomie a popularizace
 • Observační astrofyzika vysokých energií

a dalších 6 programů

9 programů

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Sociální práce s rodinou
 • Sociální a spirituální determinanty zdraví
 • Biblical Theology

a dalších 18 programů

21 programů

Ekonomická fakulta

 • Podniková informatika
 • Management regionálního rozvoje
 • Cestovní ruch

a dalších 7 programů

10 programů