Nalezli jsme 163 škol

💡  Jak zvládnou učení na maturitu 2x rychleji?  Máme řešení!  Zjistit více

Přírodovědecká fakulta

 • Fyzika pro vzdělávání
 • Aplikovaná informatika
 • Geografie transformací

a dalších 25 programů

28 programů

Pedagogická fakulta

 • Sociální pedagogika
 • Hudební teorie a pedagogika
 • Teorie výtvarné výchovy

a dalších 37 programů

40 programů

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Náboženství se zaměřením na vzdělávání
 • Biblická teologie
 • Sociální práce s rodinou

a dalších 14 programů

17 programů

Fakulta životního prostředí

 • Ochrana životního prostředí
 • Technologie pro ochranu životního prostředí
 • Environmentální chemie a technologie

a další 2 programy

5 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta sociálně ekonomická

 • Regionální rozvoj a veřejná správa
 • Ekonomika a management
 • Sociální politika a sociální práce

a další 4 programy

7 programů

Filozofická fakulta

 • Filozofie (dvouoborové)
 • Společenské vědy pro vzdělávání (dvouoborové)
 • Historie

a dalších 21 programů

24 programů

Agronomická fakulta

 • Obecná a speciální zootechnika
 • Technologie potravin
 • Výživa člověka

a dalších 34 programů

37 programů

Fakulta bezpečnostního inženýrství

 • Požární ochrana a bezpečnost
 • Inženýrství fyzické bezpečnosti
 • Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté)

a dalších 7 programů

10 programů

Fakulta materiálově-technologická

 • Nanotechnologie (EN)
 • Metalurgické inženýrství - Moderní technologie výroby kovů
 • Tepelně energetické inženýrství

a dalších 37 programů

40 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Vysoká škola polytechnická Jihlava

 • Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi
 • Cestovní ruch
 • Všeobecná sestra

a dalších 5 programů

8 programů

Ekonomická fakulta

 • Podniková ekonomika - specializace Management podnikových procesů
 • Podniková ekonomika - specializace Management služeb
 • Business Administration - Management of Services (EN)

a dalších 15 programů

18 programů

Hornicko-geologická fakulta

 • Ochrana životního prostředí v průmyslu
 • Inženýrská geodézie
 • Hornictví a hornická geomechanika

a dalších 21 programů

24 programů

Pedagogická fakulta

 • Digitální technologie v primárním a preprimárním vzdělávání
 • Sólový zpěv se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - ruský jazyk a literatura (dvouoborové)

a dalších 78 programů

81 programů

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Projektování elektrických systémů a technologií
 • Aplikovaná elektronika
 • Elektroenergetika

a dalších 17 programů

20 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Ekonomická fakulta

 • Marketing a obchod
 • Ekonomika a management - specializace Podniková ekonomika
 • Ekonomika a management

a dalších 18 programů

21 programů

Fakulta strojní

 • Stavba výrobních strojů a zařízení
 • Robotika
 • Aplikovaná mechanika

a dalších 27 programů

30 programů

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

 • Manažerská informatika
 • Finance, účetnictví a daně
 • Obchod a marketing

a dalších 11 programů

14 programů

Fakulta veřejných politik v Opavě

 • Všeobecné ošetřovatelství
 • Porodní asistence
 • Edukační péče o seniory

a dalších 6 programů

9 programů

Fyzikální ústav v Opavě

 • Počítačová fyzika
 • Astrofyzika
 • Observační astrofyzika vysokých energií

a dalších 6 programů

9 programů

Filozofická fakulta

 • Obecná jazykověda a teorie komunikace
 • Politická analýza a strategie (dvouoborové)
 • Ukrajinská filologie se specializací na překladatelství a hospodářskou praxi

a dalších 141 programů

144 programů