Nalezli jsme 160 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Kvantová optika a optoelektronika (EN)
 • Počítačová grafika a analýza systému
 • Fyzika povrchů a rozhraní (EN)

a dalších 91 programů

94 programů

Katolická teologická fakulta

 • Dějiny evropské kultury
 • Dějiny křesťanského umění
 • Katolická teologie

a další 3 programy

6 programů

Fakulta lesnická a dřevařská

 • Konzervace přírodnin a taxidermie
 • Biologie lesa
 • Dřevařství, specializace: Podnikání ve dřevozpracujícím a nábytkářském průmyslu

a dalších 19 programů

22 programů

Filozofická fakulta

 • Řecká a latinská studia: Latinský jazyk a literatura (dvouoborové)
 • Sociální práce
 • Tlumočnictví: čeština - ruština (dvouoborové)

a dalších 192 programů

195 programů

Fakulta humanitních studií

 • Studia dlouhověkosti
 • Historická sociologie
 • Aplikovaná etika

a dalších 29 programů

32 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

1. lékařská fakulta

 • Adiktologie
 • Biomechanika
 • Fyziologie a patofyziologie člověka (EN)

a dalších 46 programů

49 programů

Fakulta tropického zemědělství

 • Agri-food Systems and Rural Development (EN)
 • Tropical Crop Management and Ecology (EN)
 • Tropické zemědělství

a dalších 8 programů

11 programů

Provozně ekonomická fakulta

 • Informační management
 • Systémové inženýrství
 • Sector Economics and Economics of Enterprise (EN)

a dalších 19 programů

22 programů

Fakulta podnikohospodářská

 • Ekonomie
 • Podniková ekonomika a management
 • Business Economics and Management (EN)

a dalších 7 programů

10 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Národohospodářská fakulta

 • Hospodářské a politické dějiny 20. století
 • Hospodářská politika
 • Ekonomické teorie

a dalších 9 programů

12 programů

Fakulta sociálních věd

 • Sociology in European Context (EN)
 • Economics and Finance (EN)
 • Politologie

a dalších 31 programů

34 programů

Akademie výtvarných umění v Praze

 • Restaurování výtvarných děl
 • Grafika a kresba
 • Intermédia a nová média

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Plánování a řízení krizových situací
 • Zdravotní laborant
 • Fyzioterapie

a dalších 18 programů

21 programů

Fakulta technologická ve Zlíně

 • Polymerní materiály a technologie
 • Nástroje a procesy
 • Biomateriály a kosmetika

a dalších 19 programů

22 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta financí a účetnictví

 • Účetnictví a finanční řízení podniku
 • Zdanění a daňová politika
 • Finance

a dalších 9 programů

12 programů

Fakulta informatiky a statistiky

 • Matematické metody v ekonomii
 • Official Statistics (EN)
 • Sociálně-ekonomická demografie

a dalších 19 programů

22 programů

Fakulta mezinárodních vztahů

 • Economics of Globalisation and European Integration (EN)
 • Evropská ekonomická integrace
 • International and Diplomatic Studies (EN)

a dalších 11 programů

14 programů

Fakulta stavební

 • Matematika ve stavebním inženýrství
 • Architektura a stavitelství
 • Integrální bezpečnost staveb

a dalších 21 programů

24 programů

Fakulta humanitních studií

 • Sociální pedagogika
 • Pedagogika
 • Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře

a dalších 8 programů

11 programů

Fakulta logistiky a krizového řízení v Uherském Hradišti

 • Ovládání rizik
 • Bezpečnost společnosti - Specializace: Rizika výrobních a logistických procesů
 • Ochrana obyvatelstva

a dalších 6 programů

9 programů