Nalezli jsme 163 škol

7 nejčastějších mýtů okolo studia MBA! Co je pravda a co ne? Zjistěte zde.

Fakulta sociálních studií

 • Sociální práce
 • Sociální práce s rodinou
 • Rozvoj a řízení v sociální práci

a dalších 5 programů

8 programů

Hornicko-geologická fakulta

 • Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí
 • Ochrana životního prostředí v průmyslu
 • Mining of Mineral Resources (EN)

a dalších 21 programů

24 programů

Fakulta chemicko-technologická

 • Analytická chemie
 • Inženýrství energetických materiálů
 • Biochemie (EN)

a dalších 43 programů

46 programů

Zdravotně sociální fakulta

 • Specializace v ošetřovatelství - Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech
 • Zdravotnické záchranářství
 • Sociální práce

a dalších 13 programů

16 programů

Národohospodářská fakulta

 • Vývoj hospodářství a hospodářských politik ve 20. a 21. století
 • Ekonomie
 • Regionalistika a veřejná správa

a dalších 8 programů

11 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta podnikohospodářská

 • Doctor of Business Administration
 • Management
 • Management and Managerial Economics (EN)

a dalších 7 programů

10 programů

Teologická fakulta

 • Etika v sociální práci
 • Teologie
 • Spiritualita a etika v sociální práci

a dalších 5 programů

8 programů

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Théologie catholique (FR)
 • Biblická teologie
 • Teologie - Distanční výuka

a dalších 14 programů

17 programů

Agronomická fakulta

 • Molekulární fyziologie, genetika a biotechnologie rostlin
 • Aplikovaná a krajinná ekologie
 • Obecná a speciální zootechnika

a dalších 36 programů

39 programů

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

 • Marketing
 • Digitální business
 • Finance, účetnictví a daně

a dalších 11 programů

14 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta zemědělská a technologická

 • Zootechnika
 • Obecná produkce rostlinná
 • Zemědělská technika a technologie

a dalších 12 programů

15 programů

Fakulta financí a účetnictví

 • Finance
 • Bankovnictví a pojišťovnictví
 • Účetnictví a finanční řízení podniku

a dalších 6 programů

9 programů

Ekonomická fakulta

 • Business Administration and Management (EN)
 • Podniková ekonomika - specializace Marketing a mezinárodní obchod
 • Business Administration - Production Management (EN)

a dalších 15 programů

18 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Měřicí a výpočetní technika
 • Matematika pro vzdělávání (dvouoborové)
 • Fyzika pro vzdělávání (dvouoborové)

a dalších 48 programů

51 programů

Lékařská fakulta

 • Komunitní péče v porodní asistenci
 • Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
 • Experimentální a klinická medicína v hematologii a onkologii

a dalších 21 programů

24 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta veřejných politik v Opavě

 • Všeobecná sestra
 • Všeobecné ošetřovatelství
 • Pediatrické ošetřovatelství

a dalších 9 programů

12 programů

Matematický ústav v Opavě

 • Geometrie a globální analýza
 • Matematické modelování
 • Matematické metody v ekonomii

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta umění

 • Grafika
 • Hudební umění
 • Malba I

a dalších 29 programů

32 programů

Vysoká škola polytechnická Jihlava

 • Všeobecná sestra
 • Zdravotně sociální péče
 • Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi

a dalších 6 programů

9 programů

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

 • Logistika
 • Pozemní stavby
 • Podniková ekonomika

a dalších 6 programů

9 programů