Nalezli jsme 162 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Fakulta ekonomická

 • Podniková ekonomika a management
 • Podniková ekonomika a management (studijní zaměření KFU)
 • Management obchodních činností

a dalších 5 programů

8 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Computer Methods in Science and Technology (EN)
 • Informační systémy
 • Computer Modelling in Science and Technology

a dalších 33 programů

36 programů

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Biomedicínský inženýr
 • Biomedicínská a klinická technika
 • Plánování a řízení krizových situací

a dalších 18 programů

21 programů

Filozofická fakulta

 • Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy (jednooborové)
 • Historie
 • Společenské vědy (dvouoborové)

a dalších 18 programů

21 programů

Fakulta strojní

 • Strojírenská technologie - technologie obrábění
 • Stavba výrobních strojů a zařízení
 • Stavba strojů a zařízení

a dalších 16 programů

19 programů

Fakulta filozofická

 • Teorie a filozofie komunikace
 • Archeologie
 • Teorie a dějiny vědy a techniky

a dalších 21 programů

24 programů

Fakulta elektrotechnická

 • Aplikovaná elektrotechnika
 • Elektronika a telekomunikace
 • Elektrotechnika a energetika

a dalších 14 programů

17 programů

Fakulta mezinárodních vztahů

 • Mezinárodní obchod
 • Podnikání a právo
 • Programy doktorského studia

a dalších 9 programů

12 programů

Fakulta tropického zemědělství

 • Tropical Agrobiology and Bioresource Management
 • International Cooperation in Agriculture and Rural Development
 • Sustainable Rural Development in the Tropics and Subtropics

a dalších 8 programů

11 programů

Pedagogická fakulta

 • Teorie a dějiny české literatury
 • Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
 • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - matematika (dvouoborové)

a dalších 76 programů

79 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Filozofická fakulta

 • Sociální práce
 • Politologie se specializacemi Africká studia a Latinskoamerická studia
 • Sociologie

a dalších 15 programů

18 programů

Provozně ekonomická fakulta

 • Sociálně-ekonomický obor
 • Manažersko-ekonomický obor
 • Řízení a ekonomika podniku

a dalších 13 programů

16 programů

Fakulta strojního inženýrství

 • Řízení výroby
 • Materiály a technologie v dopravě
 • Materiálové vědy a analýza materiálů

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

 • Biomedical Electronics and Biocybernetics (EN)
 • Fyzikální elektronika a nanotechnologie
 • Informační bezpečnost

a dalších 38 programů

41 programů

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • Veřejná správa v zemědělství a krajině
 • Rybářství a akvaristika
 • Živočišná produkce

a dalších 46 programů

49 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta aplikovaných věd

 • Kybernetika
 • Matematika a finanční studia
 • Aplikovaná a inženýrská fyzika

a dalších 29 programů

32 programů

Akademie výtvarných umění v Praze

 • Architektonická tvorba
 • Grafika a kresba
 • Teorie a dějiny současného umění

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta lesnická a dřevařská

 • Aplikovaná geoinformatika a DPZ v lesnictví
 • Ochrana lesů a myslivost
 • Pěstování lesa

a dalších 19 programů

22 programů

Provozně ekonomická fakulta

 • Regionální a sociální rozvoj
 • Podnikání a administrativa
 • Podniková a odvětvová ekonomika

a dalších 16 programů

19 programů

Fakulta stavební

 • Building Structures
 • Stavitelství
 • Příprava, realizace a provoz staveb

a dalších 20 programů

23 programů

Technická fakulta

 • Engineering of Agricultural Technological Systems
 • Inženýrství údržby
 • Obchod a podnikání s technikou

a dalších 13 programů

16 programů