Nalezli jsme 161 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!
TIP

Fakulta mezinárodních vztahů

Vysoká škola ekonomická v Praze | Praha 3

Obory: Mezinárodní obchod  Manažer obchodu  International and Diplomatic Studies  Podnikání a právo  Cestovní ruch  International Business  International Business - Central European Business Realities   a dalších 5 oborů

Fakulta mezinárodních vztahů

Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 | testy

Obory: Softwarové inženýrství  Síťové a informační technologie  Komunikace a elektronika  Internet věcí  Softwarové inženýrtsví a technologie  Kybernetická bezpečnost  Počítačové systémy   a dalších 70 oborů

TIP

Fakulta stavební

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 - Dejvice

Obory: Vodní hospodářství a vodní stavby  Building Structures  Inteligentní budovy (EN)  Architektura a stavitelství  Pozemní stavby  Geodézie a kartografie  Physical and Material Engineering  Inženýrství životního prostředí   a dalších 28 oborů

Fakulta stavební

Ekonomická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice | testy

Obory: Regional and European Project Management  Obchodní podnikání  Finanční a pojistná matematika  Strukturální politika EU pro veřejnou správu  Economic Informatics  Řízení a ekonomika podniku  Strukturální politika EU a rozvoj venkova   a další 2 obory

Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně | Brno

Obory: Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku  Učitelství praktického vyučování a odborných předmětů  Technické znalectví a expertní inženýrství  Technické znalectví a pojišťovnictví  Učitelství odborných předmětů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Filozofická fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1

Obory: Němčina ve sféře podnikání  Německý jazyk  Ruština ve sféře podnikání  Španělský jazyk a literatura (dvouoborové)  Angličtina ve sféře podnikání  Český jazyk a literatura (dvouoborové)  Didaktika dějepisu   a dalších 54 oborů

Pedagogická fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1

Obory: Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Učitelství pro mateřské školy  Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)   a dalších 34 oborů

Přírodovědecká fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1 | testy

Obory: Enviromentální geografie  Experimentální biologie  Biologie  Učitelství biologie pro střední školy (dvouoborové)  Chemie (dvouoborové)  Informatika a výpočetní technika - aplikovaná informatika  Aplikovaná informatika   a dalších 26 oborů

Fakulta umění

Ostravská univerzita | Ostrava

Obory: Saxofon  Flétna  Pozoun  Zpěv  Trubka  Klarinet  Kontrabas  Sochařství - volná tvorba  Violoncello  Klavír  Hoboj  Intermediální umění  Tvůrčí fotografie  Malba  Housle  Interpretace a teorie interpretace  Lesní roh   a dalších 5 oborů

Lékařská fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava - Zábřeh

Obory: Ochrana veřejného zdraví  Chirurgické obory  Ošetřovatelství  Komunitní péče v porodní asistenci  Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie  Ergoterapie  General Medicine  Zdravotní laborant  Fyzioterapie   a dalších 10 oborů

Fakulta sociálních studií

Ostravská univerzita | Ostrava - Mariánské Hory

Obory: Sociální práce  Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče  Zdravotně sociální pracovník  Sociální práce (EN)

Filozofická fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Latinskoamerická studia  Historie  Africká studia  Počítačová podpora v archivnictví  Archivnictví  Politologie – africká studia  Archeologie  Filozofie a společenské vědy  Prezentace a ochrana kulturního dědictví   a dalších 5 oborů

Fakulta informatiky a managementu

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III, Hradec Králové | testy

Obory: Informační management  Aplikovaná informatika  Informační a znalostní management  Finanční management  Management cestovního ruchu

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


Pedagogická fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Informační a komunikační technologie ve vzdělávání  Hudební teorie a pedagogika  Učitelství pro střední školy - hudební výchova (dvouoborové)  Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání   a dalších 61 oborů

Filozofická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc

Obory: Obecná jazykověda a teorie komunikace  Ruský jazyk  Ruština pro překladatele  Andragogika  Mediální studia  Judaistika: židovská a izraelská studia (dvouoborové)  Filmová, divadelní, televizní a rozhlasová studia  Obecné dějiny   a dalších 104 oborů

Filozofická fakulta

Ekonomická fakulta

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava 1 | testy

Obory: Ekonomika a právo v podnikání  MBA  Eurospráva  Veřejná ekonomika a správa  Ekonomika podniku (specializace Ekonomika a právo v podnikání)  Regionální rozvoj  Management  Veřejná ekonomika a a správa  Ekonomie  Ekonomika podniku   a dalších 9 oborů

TIP

Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice | Pardubice | testy

Obory: Aplikovaná informatika  Ekonomika a management podniku  Informatika ve veřejné správě  Regionální a informační management  Applied Informatics  Management  Management podniku  Management ochrany podniku a společnosti   a dalších 12 oborů

TIP

Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Technologie a řízení dopravy: Technologie a řízení dopravních systémů  Technologie a řízení dopravy: Logistické technologie  Technologie a řízení dopravy  Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě  Dopravní stavitelství   a dalších 6 oborů

Dopravní fakulta Jana Pernera
TIP

Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Analytical Chemistry  Anorganická technologie  Chemické inženýrství  Organic Chemistry  Technologie organických specialit  Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků  Chemie a technologie anorganických materiálů   a dalších 33 oborů

Fakulta chemicko-technologická
TIP

Matematicko-fyzikální fakulta

Univerzita Karlova | Praha 2

Obory: Počítačová grafika a analýza systému  Softwarové a datové inženýrství  Geometrie a topologie, globální analýza a obecné struktury (EN)  Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Fyzika povrchů a ionizovaných prostředí   a dalších 85 oborů

Matematicko-fyzikální fakulta