Nalezli jsme 162 škol

6x nejlépe hodnocená VŠ v ČR. Individuální přístup, praxe. Studujte na NEWTON University.

Fakulta lesnická a dřevařská

 • Dřevěné konstrukce a stavby na bázi dřeva
 • Lesní inženýrství
 • Ekonomika a management lesnictví a dřevařství

a dalších 18 programů

21 programů

Fakulta strojního inženýrství

 • Aplikovaná informatika a řízení
 • Energetika
 • Fyzikální inženýrství a nanotechnologie

a dalších 30 programů

33 programů

Zdravotně sociální fakulta

 • Ošetřovatelství
 • Specializace v ošetřovatelství - Ošetřovatelská péče v interních oborech
 • Specializace v ošetřovatelství - Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech

a dalších 14 programů

17 programů

2. lékařská fakulta

 • Neurosciences (EN)
 • Anatomie, histologie a embryologie
 • Biomedicínská informatika

a dalších 34 programů

37 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Biochemistry (EN)
 • Botany (EN)
 • Ecosystem Biology and Ecology (EN)

a dalších 48 programů

51 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Lesnická a dřevařská fakulta

 • Fytologie lesa
 • Hospodářská úprava lesa
 • Lesnická fytopatologie a mykologie

a dalších 30 programů

33 programů

Institut celoživotního vzdělávání

 • Učitelství praktického vyučování a odborných předmětů
 • Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku
 • Aplikovaná pedagogická studia
3 programy

Zahradnická fakulta

 • Správa zeleně
 • Zahradní a krajinářské realizace
 • Vinohradnictví a vinařství

a dalších 9 programů

12 programů

Fakulta aplikovaných věd

 • Umělá inteligence a automatizace
 • Geomatika
 • Učitelství fyziky pro střední školy

a dalších 30 programů

33 programů

Fakulta elektrotechnická

 • Elektronika a informační technologie
 • Aplikovaná elektrotechnika
 • Elektrotechnika a informační technologie

a další 3 programy

6 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

 • Gynekologie a porodnictví
 • Všeobecné ošetřovatelství
 • Všeobecné lékařství

a dalších 22 programů

25 programů

Husitská teologická fakulta

 • Raně křesťanská studia (EN)
 • Judaistika
 • Husitská teologie (jednooborové)

a dalších 14 programů

17 programů

Fakulta vojenských technologií

 • Bojová a speciální vozidla
 • Zbraně a munice
 • Komunikační technologie

a dalších 19 programů

22 programů

Fakulta vojenského zdravotnictví

 • Infekční biologie
 • Vojenské vnitřní lékařství
 • Lékařská mikrobiologie

a dalších 9 programů

12 programů

Fakulta vojenského leadershipu

 • Vojenská doprava
 • Velitel chemických jednotek
 • Teorie obrany státu

a dalších 11 programů

14 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Přírodovědecká fakulta

 • Fyzika pro vzdělávání
 • Aplikovaná informatika
 • Geografie transformací

a dalších 25 programů

28 programů

Fakulta financí a účetnictví

 • Finance
 • Bankovnictví a pojišťovnictví
 • Finance (EN)

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta stavební

 • Architektura a stavitelství
 • Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb
 • Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství

a dalších 11 programů

14 programů

Národohospodářská fakulta

 • Veřejná správa a regionální rozvoj
 • Economics and Public policy (EN)
 • Regionální rovzoj

a dalších 8 programů

11 programů

Fakulta umění a designu

 • Fotografie a intermediální tvorba
 • Grafický design
 • Design

a další 3 programy

6 programů