Nalezli jsme 163 škol

Vysněné studijní obory ve studentském městě plném kultury. Kde? Na Filozofické fakultě Univerzity Palackého!

Hornicko-geologická fakulta

 • Ochrana životního prostředí v průmyslu
 • Procesní inženýrství v oblasti surovin
 • Voda – strategická surovina

a dalších 21 programů

24 programů

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

 • Pozemní stavby
 • Podniková ekonomika
 • Technologie a řízení dopravy

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta bezpečnostního inženýrství

 • Inženýrství fyzické bezpečnosti
 • Požární ochrana a bezpečnost
 • Bezpečnostní inženýrství

a dalších 5 programů

8 programů

Pedagogická fakulta

 • Český jazyk a literatura (dvouoborové)
 • Hudební teorie a pedagogika
 • Tělesná výchova (dvouoborové)

a dalších 37 programů

40 programů

Fakulta filozofická

 • Humanitní studia
 • Rozvoj a globalizace
 • History and Philosophy of Science and Technology

a dalších 21 programů

24 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Ústav soudního inženýrství

 • Expertní inženýrství v dopravě
 • Řízení rizik technických a ekonomických systémů
 • Soudní inženýrství
 • Realitní inženýrství
4 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná informatika
 • Aplikované nanotechnologie
 • Geografie

a dalších 25 programů

28 programů

Fakulta elektrotechnická

 • Elektrotechnika a informační technologie
 • Elektronika a informační technologie
 • Aplikovaná elektrotechnika

a další 3 programy

6 programů

Fakulta strojní

 • Zabezpečování kvality
 • Stavba energetických strojů a zařízení
 • Průmyslové inženýrství a management

a dalších 10 programů

13 programů

Fakulta životního prostředí

 • Obnova krajiny
 • Environmentální geoinformatika
 • Analytická chemie životního prostředí a toxikologie

a dalších 5 programů

8 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta chemická

 • Physical Chemistry (EN)
 • Environmentální chemie, bezpečnost a management
 • Potravinářská chemie

a dalších 18 programů

21 programů

Fakulta strojní

 • Robotika
 • Dopravní a manipulační technika
 • Hydraulika a pneumatika

a dalších 24 programů

27 programů

Fakulta stavební

 • Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb
 • Stavební inženýrství - Prostředí staveb
 • Geotechnika a podzemní stavitelství

a dalších 8 programů

11 programů

Filozofická fakulta

 • Německá filologie (dvouoborové)
 • Adult Education (EN)
 • Nizozemská filologie

a dalších 146 programů

149 programů

Fakulta sociálně ekonomická

 • Regulace a behaviorální studia
 • Sociální politika a sociální práce
 • Sociální práce

a další 4 programy

7 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 • Chemie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Učitelství pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)
 • Zeměpis se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)

a dalších 31 programů

34 programů

Fakulta financí a účetnictví

 • Bankovnictví a pojišťovnictví
 • Finance
 • Accounting and Corporate Financial Management (EN)

a dalších 6 programů

9 programů

Národohospodářská fakulta

 • Ekonomie
 • Ekonomická teorie
 • Vývoj hospodářství a hospodářských politik ve 20. a 21. století

a dalších 8 programů

11 programů

Ekonomická fakulta

 • Podniková ekonomika - specializace Management výroby firem
 • Podniková ekonomika - specializace Marketing a mezinárodní obchod
 • International Management (EN)

a dalších 15 programů

18 programů

Fakulta textilní

 • Průmyslové inženýrství
 • Textilní marketing
 • Textilní inženýrství

a dalších 10 programů

13 programů