Nalezli jsme 162 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Fakulta mezinárodních vztahů

 • Mezinárodní obchod
 • International and Diplomatic Studies
 • Cestovní ruch

a dalších 9 programů

12 programů

Fakulta technologická ve Zlíně

 • Technologie tuků, detergentů a kosmetiky
 • Inženýrství ochrany životního prostředí
 • Polymer Engineering

a dalších 18 programů

21 programů

Fakulta multimediálních komunikací

 • Audiovizuální tvorba
 • Marketingové komunikace
 • Animovaná tvorba

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně

 • Management a ekonomika
 • Veřejná správa a regionální rozvoj
 • Management and marketing

a dalších 13 programů

16 programů

Fakulta logistiky a krizového řízení v Uherském Hradišti

 • Ovládání rizik
 • Ochrana obyvatelstva
 • Bezpečnost společnosti
 • Řízení environmentálních rizik
4 programy

Fakulta humanitních studií

 • Sociální pedagogika
 • Německý jazyk pro manažerskou praxi
 • Porodní asistentka

a dalších 9 programů

12 programů

Fakulta aplikované informatiky

 • Inženýrská informatika
 • Automatické řízení a informatika
 • Engineering informatics

a dalších 14 programů

17 programů

Fakulta podnikohospodářská

 • Ekonomie
 • Arts Management
 • Economics

a dalších 7 programů

10 programů

Provozně ekonomická fakulta

 • Veřejná správa a regionální rozvoj
 • Hospodářská a kulturní studia
 • Podnikání a administrativa

a dalších 16 programů

19 programů

Fakulta tropického zemědělství

 • Sustainable Rural Development in the Tropics and Subtropics
 • Tropical Agrobiology and Bioresource Management
 • Agriculture in Tropics and Subtropics

a dalších 8 programů

11 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Matematický ústav v Opavě

 • Geometrie a globální analýza
 • Aplikovaná matematika
 • Matematická analýza

a dalších 5 programů

8 programů

Technická fakulta

 • Energetika
 • Obchod a podnikání s technikou
 • Inženýrství údržby

a dalších 13 programů

16 programů

Fakulta technologie ochrany prostředí

 • Chemie a technologie ochrany životního prostředí
 • Energie a paliva (Univerzitní centrum v Litvínově)
 • Chemické a energetické zpracování paliv

a dalších 7 programů

10 programů

Filozofická fakulta

 • Počítačová podpora v archivnictví
 • Politologie
 • Social Work

a dalších 15 programů

18 programů

Fakulta informatiky a managementu

 • Aplikovaná informatika
 • Informační a znalostní management
 • Finanční management - německý jazyk

a další 4 programy

7 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Pedagogická fakulta

 • Učitelství pro střední školy - tělesná výchova (dvouoborové)
 • Jazyková a literární kultura
 • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - občanská nauka (dvouoborový)

a dalších 76 programů

79 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Biologie a ekologie – specializace Biologie rostlin
 • Chemie se zaměřením na vzdělávání
 • Informatika se zaměřením na vzdělávání

a dalších 17 programů

20 programů

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

 • Business Economics and Management
 • Podniková ekonomika a management specializace Finance podniku
 • Podniková ekonomika a management specializace Podnikání

a dalších 13 programů

16 programů

Filozofická fakulta

 • Judaistika: Dějiny a kultura Židů
 • Psychologie
 • Mediální studia

a dalších 128 programů

131 programů

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Charitativní a sociální práce
 • Teologické nauky
 • Sociální a spirituální determinanty zdraví

a dalších 10 programů

13 programů

Filozofická fakulta

 • Tibetanistika
 • Český jazyk
 • Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy

a dalších 187 programů

190 programů