Nalezli jsme 161 škol

Ústav ekonomiky a managementu

 • Economics and Management
 • Ekonomika a management
 • Řízení chemického průmyslu

a další 3 programy

6 programů

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • Ekologické zemědělství
 • Rostlinná produkce
 • Výživa a ochrana rostlin

a dalších 42 programů

45 programů

Filozofická fakulta

 • Archeologie
 • Románské jazyky
 • Historie

a dalších 41 programů

44 programů

Fakulta rybářství a ochrany vod

 • Rybářství
 • Rybářství a ochrana vod
 • Ochrana vod

a další 4 programy

7 programů

Pedagogická fakulta

 • Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Fyzika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)

a dalších 48 programů

51 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Přírodovědecká fakulta

 • Matematika pro vzdělávání (dvouoborové)
 • Aplikovaná matematika
 • Biological Chemistry (EN)

a dalších 42 programů

45 programů

Fakulta tropického zemědělství

 • Tropical Forestry and Agroforestry (EN)
 • International Cooperation in Agriculture and Rural Development (EN)
 • Tropické zemědělství

a dalších 8 programů

11 programů

Provozně ekonomická fakulta

 • Provoz a ekonomika
 • Hospodářská a kulturní studia
 • Podnikání a administrativa

a dalších 18 programů

21 programů

Technická fakulta

 • Technika a technologie zpracování odpadů
 • Technologická zařízení staveb
 • Silniční a městská automobilová doprava

a dalších 13 programů

16 programů

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Biomedicínská technika
 • Optika a optometrie
 • Systémová integrace procesů ve zdravotnictví

a dalších 16 programů

19 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta elektrotechnická

 • Elektrotechnika, energetika a management
 • Letectví a kosmonautika
 • Inteligentní budovy

a dalších 34 programů

37 programů

Fakulta informačních technologií

 • Teoretická informatika
 • Počítačové systémy a sítě
 • Systémové programování

a dalších 14 programů

17 programů

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Radiologická technika
 • Inženýrství pevných látek
 • Matematická informatika

a dalších 18 programů

21 programů

Fakulta stavební

 • Architektura a stavitelství
 • Budovy a prostředí
 • Civil Engineering (EN)

a dalších 30 programů

33 programů

Ekonomická fakulta

 • Podniková informatika
 • Strukturální politika EU a rozvoj venkova
 • Finance a účetnictví

a dalších 9 programů

12 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Filozofická fakulta

 • Komparatistika
 • Sinologie
 • Východoevropská studia

a dalších 158 programů

161 programů

Fakulta humanitních studií

 • Studium humanitní vzdělanosti
 • Liberal arts and Humanities (EN)
 • Sociální a kulturní ekologie

a dalších 30 programů

33 programů

Fakulta sociálních věd

 • Ekonomie a finance
 • Bachelor in Economics and Finance (EN)
 • Master in Area Studies (EN)

a dalších 46 programů

49 programů

Pedagogická fakulta

 • Učitelství hudební výchovy pro ZŠ, SŠ a ZUŠ
 • Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ (dvouoborové)
 • Hudební teorie a pedagogika

a dalších 37 programů

40 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Matematika pro vzdělávání
 • Matematika ve firmách a veřejné správě
 • Geografie

a dalších 25 programů

28 programů

Fakulta zdravotnických studií

 • Porodní asistence
 • Všeobecné ošetřovatelství
 • Ergoterapie

a dalších 8 programů

11 programů