Nalezli jsme 160 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Katolická teologická fakulta

 • Dějiny evropské kultury
 • Dějiny křesťanského umění
 • Katolická teologie

a další 3 programy

6 programů

Fakulta sociálních věd

 • Sociology in European Context (EN)
 • Economics and Finance (EN)
 • Politologie

a dalších 31 programů

34 programů

Akademie výtvarných umění v Praze

 • Restaurování výtvarných děl
 • Grafika a kresba
 • Intermédia a nová média

a dalších 6 programů

9 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Učitelství fyziky pro střední školy
 • Hydrobiologie
 • Experimentální biologie

a dalších 47 programů

50 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

 • Italština (jednooborové)
 • Audiovizuální tvorba
 • Počítačová fyzika

a dalších 44 programů

47 programů

Fakulta veřejných politik v Opavě

 • Moderní dějiny střední Evropy
 • Veřejná správa a sociální politika
 • Edukační péče o seniory

a další 2 programy

5 programů

Zemědělská fakulta

 • Zootechnika
 • Speciální produkce rostlinná
 • Biologie a ochrana zájmových organismů

a dalších 16 programů

19 programů

Zdravotně sociální fakulta

 • Všeobecná sestra
 • Sociální práce
 • Ošetřovatelství

a dalších 15 programů

18 programů

Masarykův ústav vyšších studií

 • Projektové řízení inovací
 • Economics and Management (EN)
 • Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku

a další 3 programy

6 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Ekonomická fakulta

 • Business Economics and Management (EN)
 • Systémové inženýrství a informatika - specializace Manažerská informatika
 • Hospodářská politika v globálním prostředí

a dalších 14 programů

17 programů

Fakulta textilní

 • Netkané a nanovlákenné materiály
 • Oděvní a textilní technologie
 • Produktové inženýrství

a dalších 7 programů

10 programů

Fakulta filozofická

 • Antropologie populací minulosti
 • Archeologie
 • Filozofie

a dalších 21 programů

24 programů

Fakulta chemické technologie

 • Organická technologie
 • Membrane Materials and Process Engineering (EN)
 • Chemie a technologie anorganických materiálů

a dalších 20 programů

23 programů

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

 • Biochemie a biotechnologie
 • Technologie potravin
 • Chemie a analýza potravin a přírodních produktů

a dalších 12 programů

15 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta technologie ochrany prostředí

 • Chemické a energetické zpracování paliv
 • Průmyslová ekologie a toxikologie
 • Technologie vody

a dalších 7 programů

10 programů

Vysoká škola polytechnická Jihlava

 • Cestovní ruch
 • Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví
 • Všeobecná sestra

a dalších 7 programů

10 programů

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

 • Ekonomika podniku
 • Podniková ekonomika
 • Pozemní stavby

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta chemicko-inženýrská

 • Chemické inženýrství
 • Fyzikální chemie
 • Analytická chemie

a dalších 8 programů

11 programů

Pedagogická fakulta

 • Učitelství přírodopisu pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)
 • Učitelství pro mateřské školy
 • Hra na nástroj nebo zpěv se zaměřením na vzdělávání

a dalších 55 programů

58 programů

Fakulta aplikovaných věd

 • Výpočty a design
 • Matematika
 • Strategické plánování měst a regionů

a dalších 29 programů

32 programů