Nalezli jsme 161 škol

Studium v angličtině? Získej americký titul na UNYP. Zjistit více
TIP

Fakulta mezinárodních vztahů

Vysoká škola ekonomická v Praze | Praha 3

Obory: Mezinárodní obchod  International Business - Central European Business Realities  International Business  MBA - MAE  Commercial and International Economic Law  Obchodní a mezinárodní hospodářské právo   a dalších 15 oborů

Fakulta mezinárodních vztahů
TIP

Fakulta stavební

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 - Dejvice

Obory: Geomatika  Architektura a stavitelství  Building Engineering  Ekonomika a řízení ve stavebnictví  Pozemní stavby  Inženýrství životního prostředí  Mathematics in Civil Engineering  Konstrukce pozemních staveb   a dalších 28 oborů

Fakulta stavební

Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 | testy

Obory: Robotika  Elektronika  Elektrické stroje, přístroje a pohony / Electric Machines, Apparatus and Drives  Inteligentní systémy  Umělá inteligence a biokybernetika / Artificial Intelligence and Biocybernetics   a dalších 72 oborů

TIP

Masarykův ústav vyšších studií

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6

Obory: Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku  Historie techniky  Učitelství odborných předmětů   Řízení a ekonomika průmyslového podniku  Projektové řízení inovací v podniku

Masarykův ústav vyšších studií
TIP

Provozně ekonomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně | Brno | testy

Obory: Ekonomická informatika  Finance  Řízení a ekonomika podniku  Finance a investiční management  Účetnictví a daně  Manažersko-ekonomický obor  Automatizace řízení a informatika  Veřejná správa  Econimic Informatics   a dalších 5 oborů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně | Brno

Obory: Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku  Technické znalectví a pojišťovnictví  Technické znalectví a expertní inženýrství  Učitelství praktického vyučování a odborných předmětů  Učitelství odborných předmětů

Ekonomická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice | testy

Obory: Řízení a ekonomika podniku  Finanční a pojistná matematika  Účetnictví a finanční řízení podniku  Regional and European Project Management  Obchodní podnikání  Economic Informatics  Strukturální politika EU a rozvoj venkova   a další 2 obory

TIP

Fakulta informatiky

Masarykova univerzita | Brno | testy

Obory: Počítačové systémy a zpracování dat  Teoretická informatika  Počítačová grafika a zpracování obrazu  Počítačové sítě a komunikace  Počítačové systémy a technologie (EN)  Aplikovaná informatika   a dalších 19 oborů

Fakulta informatiky

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Slezská univerzita v Opavě | Opava | testy

Obory: Archeologie + Historie  Němčina (jednooborová)  Lázeňství a turismus  Teoretická fyzika a astrofyzika  Angličtina + Historie  Historie se zaměřením na české a československé dějiny  Angličtina (dvuooborové)  Autonomní systémy (EN)   a dalších 45 oborů

Fakulta veřejných politik v Opavě

Slezská univerzita v Opavě | Opava | testy

Obory: Veřejná správa a sociální politika  Všeobecná sestra  Moderní dějiny střední Evropy  Sociální patologie a prevence  Edukační péče o seniory

Matematický ústav v Opavě

Slezská univerzita v Opavě | Opava

Obory: Matematická analýza  Aplikovaná matematika  Geometrie a globální analýza  Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací  Matematické metody v ekonomice  Obecná matematika

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě | Karviná | testy

Obory: Podniková ekonomika a managemen  Podniková ekonomika a management  Podniková ekonomika a management (EN)  Veřejná ekonomika a správa  Sociální management  Bankovnictví  Účetnictví a daně  Manažerská informatika

Filozofická fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1

Obory: Český jazyk  Španělština ve sféře podnikání  Sociologie  Čeština pro cizince  Anglický jazyk a literatura (jednooborové)  Francouzština ve sféře podnikání  Španělský jazyk a literatura  Německý jazyk a literatura   a dalších 53 oborů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


Fakulta sociálních studií

Ostravská univerzita | Ostrava - Mariánské Hory

Obory: Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče  Zdravotně sociální pracovník  Sociální práce  Sociální práce (EN)

Fakulta umění

Ostravská univerzita | Ostrava

Obory: Viola  Fagot  Housle  Klavír  Grafika  Klarinet  Intermediální umění  Interpretace a teorie interpretace  Cembalo  Trubka  Zpěv  Kresba  Saxofon  Sochařství - volná tvorba  Tvůrčí fotografie  Hoboj  Kontrabas  Flétna   a další 4 obory

Lékařská fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava - Zábřeh

Obory: Ošetřovatelství  Zdravotnický záchranář  Radiologický asistent  Ochrana veřejného zdraví  Chirurgické obory  Zdravotní laborant  Ergoterapie  Všeobecná sestra  Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie  Fyzioterapie   a dalších 9 oborů

Pedagogická fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1

Obory: Učitelství pedagogiky (dvouoborové)  Učitelství sbormistrovství pro střední školy a základní umělecké školy (dvouoborové)  Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)   a dalších 34 oborů

Přírodovědecká fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1 | testy

Obory: Experimentální biologie  Politická a kulturní geografie  Informační systémy  Aplikovaná informatika  Biofyzika  Informatika  Učitelství biologie pro střední školy (dvouoborové)  Fyzická geografie a geoekologie   a dalších 25 oborů

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Toxikologie a analýza škodlivin  Fyzikální měření a modelování  Didaktika fyziky  Aplikovaná biologie a ekologie  Matematika se zaměřením na vzdělávání  Didaktika chemie  Učitelství biologie pro střední školy   a dalších 12 oborů

Filozofická fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Politologie  Archivnictví  Archeologie  Africká studia  Politologie – africká studia  Historie  Filozofie  Prezentace a ochrana kulturního dědictví  Politologie – latinskoamerická studia  Počítačová podpora v archivnictví   a další 4 obory