Nalezli jsme 158 škol

Jste rození manažeři nebo na sobě musíte ještě zapracovat? To zjistíte v online testu zde!

Fakulta vojenského leadershipu

 • Důstojník štábu vzdušných sil
 • Řízení finančních zdrojů
 • Velitel chemických jednotek

a dalších 9 programů

12 programů

Fakulta vojenských technologií

 • Letecká technika – avionika a výzbroj
 • Řízení letového provozu
 • Vojenský pilot

a dalších 13 programů

16 programů

Fakulta vojenského zdravotnictví

 • Zdravotnický záchranář
 • Vojenské zdravotnictví pro oblast všeobecného lékařství
 • Vojenské zdravotnictví pro oblast farmacie
 • Vojenské zdravotnictví pro oblast zubní lékařství
4 programy

Dopravní fakulta Jana Pernera

 • Dopravní stavitelství
 • Dopravní prostředky - zaměření Kolejová vozidla
 • Dopravní prostředky a infrastruktura

a dalších 9 programů

12 programů

Fakulta chemicko-technologická

 • Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
 • Organická chemie (EN)
 • Ekonomika a management podniků chemického průmyslu

a dalších 43 programů

46 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta ekonomicko-správní

 • Informační a bezpečnostní systémy
 • Ekonomika a management podniku
 • Veřejná ekonomika a správa

a dalších 16 programů

19 programů

Filozofická fakulta

 • Filmová studia (dvouoborové)
 • Asijská studia
 • Teorie a dějiny výtvarných umění

a dalších 130 programů

133 programů

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Sociální a spirituální determinanty zdraví
 • Mezinárodní sociální a humanitární práce
 • Sociální práce

a dalších 11 programů

14 programů

Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně

 • Finance
 • Industrial Engineering (EN)
 • Management and marketing (EN)

a dalších 19 programů

22 programů

Fakulta humanitních studií

 • Sociální pedagogika
 • Pedagogika
 • Německý jazyk pro manažerskou praxi

a dalších 6 programů

9 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta logistiky a krizového řízení v Uherském Hradišti

 • Ochrana obyvatelstva
 • Bezpečnost společnosti - Specializace: Rizika výrobních a logistických procesů
 • Bezpečnost společnosti - Specializace: Rizikové inženýrství

a další 3 programy

6 programů

Fakulta multimediálních komunikací

 • Multimédia a design – Digitální design
 • Multimédia a design – Produktový design
 • Multimédia a design – Design oděvu

a dalších 18 programů

21 programů

Fakulta technologická ve Zlíně

 • Technologie potravin
 • Technologie makromolekulárních látek
 • Food Technology (EN)

a dalších 18 programů

21 programů

Fakulta aplikované informatiky

 • Information Technologies (EN)
 • Intelligent Systems with Robots (EN)
 • Automatic Control and Informatics in Industry 4.0 (EN)

a dalších 22 programů

25 programů

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

 • Veterinary Biochemistry, Chemistry and Biophysics (EN)
 • Bezpečnost a kvalita potravin
 • Veterinary Ecology (EN)

a dalších 18 programů

21 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta financí a účetnictví

 • Bankovnictví a pojišťovnictví
 • Účetnictví a finanční řízení podniku
 • Zdanění a daňová politika

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta informatiky a statistiky

 • Multimédia v ekonomické praxi
 • Statistika
 • Ekonometrie a operační výzkum

a dalších 16 programů

19 programů

Fakulta mezinárodních vztahů

 • Obchodní a mezinárodní hospodářské právo
 • Economics of Globalisation and European Integration (EN)
 • International and Diplomatic Studies (EN)

a dalších 11 programů

14 programů

Fakulta podnikohospodářská

 • Management a manažerská ekonomie
 • Podniková ekonomika a management
 • Management

a dalších 6 programů

9 programů

Národohospodářská fakulta

 • Ekonomie
 • Hospodářské a politické dějiny 20. století
 • Hospodářská politika

a dalších 9 programů

12 programů