Nalezli jsme 160 škol

Zažijte Fakultu biomedicínského inženýrství ČVUT, přijďte na Den otevřených dveří. Zjistit více

Katolická teologická fakulta

 • Dějiny evropské kultury
 • Dějiny křesťanského umění
 • Katolická teologie

a další 3 programy

6 programů

Filozofická fakulta

 • Řecká a latinská studia: Latinský jazyk a literatura (dvouoborové)
 • Sociální práce
 • Tlumočnictví: čeština - ruština (dvouoborové)

a dalších 192 programů

195 programů

Fakulta podnikohospodářská

 • Ekonomie
 • Podniková ekonomika a management
 • Business Economics and Management (EN)

a dalších 7 programů

10 programů

Národohospodářská fakulta

 • Hospodářské a politické dějiny 20. století
 • Hospodářská politika
 • Ekonomické teorie

a dalších 9 programů

12 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta sociálních věd

 • Sociology in European Context (EN)
 • Economics and Finance (EN)
 • Politologie

a dalších 31 programů

34 programů

Akademie výtvarných umění v Praze

 • Restaurování výtvarných děl
 • Grafika a kresba
 • Intermédia a nová média

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta financí a účetnictví

 • Účetnictví a finanční řízení podniku
 • Zdanění a daňová politika
 • Finance

a dalších 9 programů

12 programů

Fakulta mezinárodních vztahů

 • Economics of Globalisation and European Integration (EN)
 • Evropská ekonomická integrace
 • International and Diplomatic Studies (EN)

a dalších 11 programů

14 programů

Technická fakulta

 • Engineering of Agricultural Technological Systems (EN)
 • Obchod a podnikání s technikou
 • Zemědělská technika

a dalších 12 programů

15 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Filozofická fakulta

 • Filozofie
 • Španělská filologie: specializace Španělština pro odbornou a profesní komunikaci
 • Polský jazyk

a dalších 60 programů

63 programů

Lékařská fakulta

 • Ošetřovatelství
 • Fyzioterapie
 • Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie

a dalších 17 programů

20 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Ekonomická geografie a regionální rozvoj
 • Učitelství fyziky pro střední školy (dvouoborové)
 • Fyzika (dvouoborové)

a dalších 31 programů

34 programů

Fakulta sociálních studií

 • Zdravotně-sociální péče
 • Sociální práce
 • Zdravotně-sociální péče a rehabilitace
 • Sociální práce (EN)
4 programy

Fakulta umění

 • Koncept-objekt-instalace
 • Interpretace a teorie interpretace
 • Violoncello

a dalších 25 programů

28 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Přírodovědecká fakulta

 • Učitelství fyziky pro střední školy
 • Hydrobiologie
 • Experimentální biologie

a dalších 47 programů

50 programů

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

 • Italština (jednooborové)
 • Audiovizuální tvorba
 • Počítačová fyzika

a dalších 44 programů

47 programů

Fakulta veřejných politik v Opavě

 • Moderní dějiny střední Evropy
 • Veřejná správa a sociální politika
 • Edukační péče o seniory

a další 2 programy

5 programů

Matematický ústav v Opavě

 • Aplikovaná matematika
 • Geometrie a globální analýza
 • Matematická analýza

a dalších 5 programů

8 programů

Zemědělská fakulta

 • Zootechnika
 • Speciální produkce rostlinná
 • Biologie a ochrana zájmových organismů

a dalších 16 programů

19 programů