Nalezli jsme 163 škol

JEŠTĚ NENÍ POZDĚ! Přehled doporučených škol, na které se můžeš ještě přihlásit. PROZKOUMAT!

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

 • Pharmacology and Toxicology (EN)
 • Pharmaceutical Analysis (EN)
 • Pharmaceutical Technology (EN)

a dalších 21 programů

24 programů

Fakulta umění a designu

 • Vizuální komunikace
 • Design
 • Grafický design

a další 3 programy

6 programů

Filozofická fakulta

 • Učitelství historie pro střední školy (jednooborové)
 • Archivnictví a spisová služba
 • Německý jazyk a literatura (jednooborové)

a dalších 22 programů

25 programů

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

 • Bioengineering (EN)
 • Bioengineering (Double Degree - EN)
 • Biomedicínské technologie a bioinformatika

a dalších 43 programů

46 programů

CERGE-EI

 • PhD in Economics (EN)
 • Master in Economic Research (EN)
2 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Husitská teologická fakulta

 • Sociální a charitativní práce (jednooborové)
 • Sociální pedagogika (jednooborové)
 • Husitská teologie (jednooborové)

a dalších 15 programů

18 programů

Zdravotně sociální fakulta

 • Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE
 • Fyzioterapie
 • Zdravotně-sociální péče

a dalších 13 programů

16 programů

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

 • Veterinární ochrana veřejného zdraví
 • Veterinární ekologie a choroby volně žijících zvířat
 • Chov zvířat, výživa zvířat a biochemie

a dalších 8 programů

11 programů

Fakulta stavební

 • Stavební inženýrství
 • Architektura pozemních staveb
 • Civil Engineering (EN)

a dalších 9 programů

12 programů

Lékařská fakulta

 • Klinické neurovědy
 • Ochrana a podpora veřejného zdraví
 • Experimentální a klinická medicína v hematologii a onkologii

a dalších 21 programů

24 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Pedagogická fakulta

 • Behaviorální zdraví, sport a technologie
 • Sociální pedagogika
 • Informační a komunikační technologie - Občanská výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)

a dalších 80 programů

83 programů

Filozofická fakulta

 • Románská filologie
 • Latinský jazyk a kultura
 • Polský jazyk

a dalších 71 programů

74 programů

Fakulta sociálních studií

 • Sociální práce a kriminologie
 • Rozvoj a řízení v sociální práci
 • Sociální práce s rodinou

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta informatiky a statistiky

 • Matematické metody v ekonomii
 • Ekonomická demografie
 • Statistika

a dalších 18 programů

21 programů

Fakulta strojního inženýrství

 • Inženýrská mechanika
 • Aplikovaná informatika a řízení
 • Materials Sciences (EN)

a dalších 42 programů

45 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Lesnická a dřevařská fakulta

 • Myslivost
 • Technologie a management zpracování dřeva
 • Lesnictví - specializace Lesnictví

a dalších 32 programů

35 programů

Fakulta umění

 • Knižní design a animace
 • Trubka
 • Animovaná tvorba

a dalších 30 programů

33 programů

Pedagogická fakulta

 • Logopedie (jednooborové)
 • Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky (EN)
 • Učitelství ruského jazyka pro základní školy

a dalších 59 programů

62 programů

Lékařská fakulta

 • Veřejné zdravotnictví
 • Biomedicínské vědy
 • Zubní lékařství

a dalších 32 programů

35 programů

Fakulta humanitních studií

 • Europäische Kulturzeitgeschichte (DE)
 • Contemporary European Cultural History (EN)
 • Obecná antropologie

a dalších 32 programů

35 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná a environmentální geologie
 • Biochemie
 • Biologie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)

a dalších 78 programů

81 programů