Nalezli jsme 163 škol

🤖 Roboty, virtuální realita, umělá inteligence, vesmírné družice, formule, kloubní náhrady... Studuj na FSI VUT

Masarykův ústav vyšších studií

 • Ekonomika a management
 • Projektové řízení inovací
 • Economics and Management (EN)

a další 2 programy

5 programů

Fakulta strojní

 • Automatizační a přístrojová technika
 • Výrobní inženýrství
 • Automatizační a přístrojová technika (EN)

a dalších 14 programů

17 programů

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Civilní nouzová připravenost
 • Biomedical Engineering (EN)
 • Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví

a dalších 16 programů

19 programů

Provozně ekonomická fakulta

 • Informatika
 • Management (EN)
 • Hospodářská a kulturní studia

a dalších 18 programů

21 programů

Dopravní fakulta Jana Pernera

 • Dopravní prostředky a infrastruktura
 • Technologie a management v dopravě
 • Provoz a údržba vozidel

a dalších 8 programů

11 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta chemicko-technologická

 • Chemické inženýrství
 • Inženýrství energetických materiálů (EN)
 • Analýza biologických materiálů

a dalších 43 programů

46 programů

Fakulta ekonomicko-správní

 • Applied Informatics (EN)
 • Finanční správa
 • Management podniku

a dalších 19 programů

22 programů

Fakulta chemické technologie

 • Chemie
 • Technologie konzervování-restaurování objektů kulturního dědictví
 • Konzervační vědy v péči o hmotné kulturní dědictví

a dalších 14 programů

17 programů

Fakulta chemicko-inženýrská

 • Chemické a procesní inženýrství (double degree)
 • Chemické inženýrství a bioinženýrství
 • Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství

a dalších 12 programů

15 programů

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

 • Biotechnologie a bioinženýrství
 • Chemie a technologie potravin
 • Chemie a analýza potravin a přírodních produktů

a dalších 14 programů

17 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta technologie ochrany prostředí

 • Technologie vody
 • Ekotoxikologie a environmentální analýza
 • Energie a paliva

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta informatiky

 • Počítačové systémy, komunikace a bezpečnost
 • Informatika – specializace Fundamenty informatiky (EN)
 • Informatika - specializace Počítačové systémy, komunikace a bezpečnost

a dalších 23 programů

26 programů

Fakulta sociálních studií

 • Europe from the Visegrad Perspective (EN)
 • Mezinárodní vztahy
 • Soudobé dějiny

a dalších 29 programů

32 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Genomics and Proteomics (EN)
 • Geografie a kartografie
 • Fyzika

a dalších 72 programů

75 programů

Pedagogická fakulta

 • Učitelství pro střední školy - hudební výchova (dvouoborové)
 • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - občanská nauka (dvouoborové)
 • Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)

a dalších 78 programů

81 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Lékařská fakulta

 • Dentální hygiena
 • Nutriční terapie
 • Optika a optometrie

a dalších 32 programů

35 programů

Fakulta podnikatelská

 • Strategický rozvoj podniku podniku
 • Řízení a ekonomika podniku
 • Procesní management

a dalších 8 programů

11 programů

Ekonomická fakulta

 • Marketing a obchod
 • Systémové inženýrství a informatika
 • Ekonomie

a dalších 16 programů

19 programů

Fakulta zdravotnických studií

 • Specializace v porodní asistenci - Perioperační péče
 • Organizace a řízení ve zdravotnictví
 • Porodní asistence

a dalších 6 programů

9 programů

Institut celoživotního vzdělávání

 • Aplikovaná pedagogická studia
 • Učitelství praktického vyučování a odborných předmětů
2 programy

Zahradnická fakulta

 • Zpracovatelské technologie a kvalita potravin
 • Realizace a správa zeleně
 • Zahradní a krajinářské realizace

a dalších 11 programů

14 programů