O nás

Svět je v pohybu, víme jak! To je motto Dopravní fakulty Jana Pernera (DFJP). Fakulta hrdě nese jméno významného českého projektanta železničních tratí – Jana Pernera. Absolventi fakulty jsou vyhledávanými specialisty a řídícími pracovníky na všech úrovních ve veřejných a soukromých společnostech zaměřených na poskytování přepravních a logistických služeb, výstavbu dopravní infrastruktury, výrobu a údržbu dopravních prostředků, elektrotechnických a elektronických systémů pro dopravu. Uplatnění najdou také ve výzkumných, vzdělávacích institucích a projekčních kancelářích. Nově můžou vystudovat studijní program zaměřený na leteckou dopravu a se získanými potřebnými licencemi se tak stát techniky údržby letadel či piloty.

Velkou předností fakulty je, že jak teoretická, tak praktická výuka probíhají přímo v areálu kampusu na Stavařově (Pardubice), kde se nachází i veškeré zázemí univerzity (koleje, menza, sportoviště, dopravní sál apod.). Součástí fakulty je i Výukové a výzkumné centrum v dopravě, které se nachází v Pardubicích – Doubravicích (vzdálené jen 20 minut pěší chůze či 3 zastávky MHD). Studenti tak mají v rámci výuky technických předmětů k dispozici laboratoře s nejnovějším vybavením.

Studijní programy

Nabízíme komplexní rozsah dopravního vzdělání od studijních oborů technologických (technologie a řízení dopravy, technika, technologie a řízení letecké dopravy) přes technické (elektromobilita, elektrická trakce, stavba, provoz a údržba dopravních prostředků) včetně dopravního stavitelství až po obory ekonomické (management, marketing v dopravě, logistika). Všechny obory jsou přímo spjaty s dopravní tématikou. Studium je strukturováno na bakalářské (Bc.), magisterské (Ing.) a doktorské (Ph.D.)

Uplatnění

Praxí vyhledávaní absolventi našich programů jsou schopni kvalifikovaně navrhovat, organizovat a řídit technologické a informační procesy v dopravních a zasilatelských systémech, provozovat internetový obchod, efektivně komunikovat se zákazníky i s nadřízenými orgány, provádět akviziční a spediční činnost, řídit a provádět konstrukční a stavební činnost v oblasti dopravních prostředků a dopravní infrastruktury, navrhovat hnací a elektronické systémy dopravních prostředků, zajišťovat provoz, údržbu a obnovu dopravních prostředků a infrastruktury a zjišťovat jejich vliv na životní prostředí.

Web

Kde nás najdeš

Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice
Studentská 95
532 10 Pardubice

Přihlášky a přijímačky

Bakalářské studium: 

Přijímací zkouška není. Výjimkou je studijní program Technika, technologie a řízení letecké dopravy, kde budou uchazeči procházet přijímacím pohovorem. O přijetí rozhodne děkan na základě výsledků u maturity a výsledků z posledního ročníku střední školy. Bonifikace se uděluje za společnou státní maturitní zkoušku z matematiky nebo matematiky+ a dále za absolvování testu NSZ „Matematika“ nebo „Obecné studijní předpoklady“.

Magisterské studium:

Přijímací zkouška není. Pořadí uchazečů bude stanoveno podle hodnocení bakalářské práce, výsledku státní závěrečné zkoušky a podle průměru v bakalářském studiu.

  • Elektronická přihláška: 600 Kč

Aktuality

Doplňující informace

V rámci studia klademe důraz na propojování teorie a praxe, kterého je dosahováno odbornými praxemi ve firmách, studentskými stážemi, přednáškami odborníků z praxe i erudovanými vyučujícími. V rámci studia mají studenti možnost vyjet na zahraniční studium či stáž.

Díky kombinaci teorie s praxí naši absolventi již během studia nalézají své budoucí pracovní uplatnění. Dopravní fakulta Jana Pernera tak dosahuje téměř stoprocentního okamžitého uplatnění všech svých absolventů na trhu práce.

Studenti mají možnost zapojit se do vědecko-výzkumných projektů v reálném provozu i v moderních laboratořích, které jsou součástí fakultního vybavení a studenti je mají v rámci praktické výuky k dispozici.

Studium a stáže v zahraničí

Univerzita nabízí a umožňuje studentům vycestovat a studovat v zahraničí. Studenti mohou v zahraničí strávit 1 až 2 semestry nebo si mohou vybrat některou ze zahraničních pracovních stáží.

Ubytování, koleje a menzy

Vysokoškolské koleje Univerzity Pardubice nabízí kvalitní a levné ubytování studentům, zaměstnancům a hostům Univerzity. Menší část lůžkové kapacity slouží po celý rok také zájemcům z řad veřejnosti. Koleje jsou umístněné v 6 budovách v centru univerzitního kampusu v Pardubicích – Polabinách.

Stravování ve vysokoškolské menze využívají hlavně studenti a zaměstnanci Univerzity, vítáni jsou však i zájemci z řad veřejnosti. Menza svá jídla nabízí ve 4 jídelnách, z toho dvě jídelny jsou přímo v budově menzy v univerzitním kampusu, třetí jídelna je umístěna v areálu v Doubravicích a nejnovější jídelna je v budově Univerzity na náměstí Čsl. legií v centru Pardubic.

Kontakt

Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice
Studentská 95
532 10 Pardubice