Druhá nejstarší fakulta Univerzity Pardubice prošla od roku 1991 velkým vývojem. 

Studijní programy

V současné době nabízí tři bakalářské studijní programy a v jejich rámci deset studijních oborů, tři navazující magisterské studijní programy se šesti studijními obory a čtyři doktorské studijní programy (z toho tři i v anglickém jazyce). Dva z nich jsou organizovány ve spolupráci s Fakultou informatiky a managementu UHK. Jeden studijní obor ve všech stupních studia je nabízen i v anglickém jazyce pro zahraniční studenty.

Uplatnění

Absolventi FES UPa nacházejí uplatnění ve státní správě a samosprávě, průmyslových firmách, obchodu a službách, a to jak v oblasti ekonomiky, financování a managementu, tak v oblasti informatiky a informačních technologií.

www.evolupce.cz/fakulty/fes

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Přijetí do bakalářských studijních oborů je na základě studijního průměru ze všech předmětů závěrečného vysvědčení 3.ročníku střední školy (do průměru se nezapočítávají nepovinné předměty a známka z chování). Pořadí pro přijetí si mohou uchazeči vylepšit bonifikací za úspěšné složení maturitní zkoušky z předmětu Matematika+ nebo výsledkem z testu Obecných studijních předpokladů u společnosti Scio nebo za úspěšné absolvování státní jazykové zkoušky základní z angličtiny (B2).

Přihlášku lze podat do 30.3.

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 500 Kč
Papírová přihláška
Papírová přihláška: 500 Kč
Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.
Vyzkoušet SCIO testy zdarma
Vyzkoušet SCIO testy zdarma
Přihlásit se na SCIO testy
Přihlásit se na SCIO testy
Informace o SCIO testech
Informace o SCIO testech

Aktuality

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

Podrobnější informace o konání dnů otevřených dveří na naší fakulte. číst více

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Další informace o nás se můžete dozvědět na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019 od 22.1. do 24.1.2019, výstaviště Letňany číst více

Co se děje na fakultě

Co se děje na fakultě

Informace o zajímavých akcí fakulty číst více

Doplňující informace

Studium a stáže v zahraničí

Univerzita nabízí a umožňuje studentům vycestovat a studovat v zahraničí. Studenti mohou v zahraničí strávit 1 až 2 semestry nebo si mohou vybrat některou ze zahraničních pracovních stáží.

Ubytování, koleje a menzy

Vysokoškolské koleje Univerzity Pardubice nabízí kvalitní a levné ubytování studentům, zaměstnancům a hostům Univerzity. Menší část lůžkové kapacity slouží po celý rok také zájemcům z řad veřejnosti. Koleje jsou umístněné v 6 budovách v centru univerzitního kampusu v Pardubicích – Polabinách.

Stravování ve vysokoškolské menze využívají hlavně studenti a zaměstnanci Univerzity, vítáni jsou však i zájemci z řad veřejnosti. Menza svá jídla nabízí ve 4 jídelnách, z toho dvě jídelny jsou přímo v budově menzy v univerzitním kampusu, třetí jídelna je umístěna v areálu v Doubravicích a nejnovější jídelna je v budově Univerzity na náměstí Čsl. legií v centru Pardubic.