O nás

Vzděláváme odborníky v oblasti ekonomických disciplín s akcentem na management finančních i nefinančních subjektů, podnikovou ekonomiku, veřejnou správu, regionální rozvoj a v oblasti informatiky v oborech těsně napojených na management, podnikovou ekonomiku, veřejnou správu a regionální rozvoj. Nabízíme ucelené studium na bakalářské, magisterské i doktorské úrovni v anglickém jazyce. Realizujeme tzv. joint degree program s univerzitou v Litvě a double degree program s Technickou univerzitou v Drážďanech.

Zapojujeme se do řešení mezinárodních a tuzemských výzkumných projektů základního i aplikovaného výzkumu. Zaměřujeme naše projekty na problematiku ekonomického růstu, informatiky, regionálního rozvoje či veřejné správy. Spolupracujeme s aplikační sférou, pracovníky z praxe zapojujeme přímo do výuky. Na naší fakultě studuje více než 1800 studentů. Kromě teoretické výuky klademe důraz na praktické zapojení studentů do odborné činnosti, organizujeme odborné workshopy, exkurze studentů do spolupracujících institucí. Studentům nabízíme odborné praxe a také zpracováváme závěrečné práce ve spolupráci s partnerskými organizacemi.

Studijní programy

V současné době nabízíme devět bakalářských studijních programů, sedm navazujících magisterských studijních programů a sedm doktorských studijních programů (z toho tři v anglickém jazyce).

Jeden studijní program v bakalářském a dva studijní programy v navazujícím magisterském studiu jsou vyučovány také v anglickém jazyce, a tudíž nabízeny zahraničním studentům. Od roku 2014 je realizován v navazujícím magisterském studiu akreditovaný joint degree studijní obor v angličtině ve spolupráci s Litevskou partnerskou univerzitou a od roku 2019 také double degree program společný s Technische Universität Dresden.

Uplatnění

Naši absolventi mají dobré uplatnění v praxi soukromých podniků i veřejné správy, ale i v neziskových organizacích. Působí jako manažeři a tvůrci ekonomických procesů při vývoji i provozování informačních technologií, zastávají funkce ve finančním sektoru.

Web

Kde nás najdeš

Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice
Studentská 84
532 10 Pardubice

Přihlášky a přijímačky

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ:

bakalářské programy:

  • pro studijní programy Finance, Hospodářská politika a správa, Aplikovaná informatika, Ekonomika a management sportovních organizací, Informatika a systémové inženýrství bez přijímacích zkoušek na základě výsledků z předposledního ročníku střední školy.
  • U programů Ekonomika a management, Digitální podnikání – přijímací zkouška z Testu předpokladů pro kritické a kreativní myšlení.
  • pro bonifikaci v přijímacím řízení lze využít Scio testy.

E-přihláška zde: Portál UPa - E-Přihláška (upce.cz)

Vše o přijímačkách: Informace o přijímacím řízení | Fakulta ekonomicko-správní (upce.cz)

SCIO TESTY - nejsou povinné

  • Obecné studijní předpoklady a Matematika
  • Výsledek pro přednostní přijetí: percentil 65 a lepší, platí pro oba testy. 
  • Elektronická přihláška: 600 Kč

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Matematika

Výsledek pro přijetí: percentil 65

Vyzkoušet test

Obecné studijní předpoklady

Výsledek pro přijetí: percentil 65

Vyzkoušet test

Aktuality

Doplňující informace

Studium a stáže v zahraničí

Univerzita nabízí a umožňuje studentům vycestovat a studovat v zahraničí. Studenti mohou v zahraničí strávit 1 až 2 semestry nebo si mohou vybrat některou ze zahraničních pracovních stáží.

Ubytování, koleje a menzy

Vysokoškolské koleje Univerzity Pardubice nabízí kvalitní a levné ubytování studentům, zaměstnancům a hostům Univerzity. Menší část lůžkové kapacity slouží po celý rok také zájemcům z řad veřejnosti. Koleje jsou umístněné v 6 budovách v centru univerzitního kampusu v Pardubicích – Polabinách.

Stravování ve vysokoškolské menze využívají hlavně studenti a zaměstnanci Univerzity, vítáni jsou však i zájemci z řad veřejnosti. Menza svá jídla nabízí ve 4 jídelnách, z toho dvě jídelny jsou přímo v budově menzy v univerzitním kampusu, třetí jídelna je umístěna v areálu v Doubravicích a nejnovější jídelna je v budově Univerzity na náměstí Čsl. legií v centru Pardubic.

Kontakt

Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice
Studentská 84
532 10 Pardubice