O nás

Druhá nejstarší fakulta Univerzity Pardubice prošla od roku 1991 velkým vývojem. 

Studijní programy

V současné době nabízí tři bakalářské studijní programy a v jejich rámci deset studijních oborů, tři navazující magisterské studijní programy se šesti studijními obory a čtyři doktorské studijní programy (z toho tři i v anglickém jazyce). Dva z nich jsou organizovány ve spolupráci s Fakultou informatiky a managementu UHK. Jeden studijní obor ve všech stupních studia je nabízen i v anglickém jazyce pro zahraniční studenty.

Uplatnění

Absolventi FES UPa nacházejí uplatnění ve státní správě a samosprávě, průmyslových firmách, obchodu a službách, a to jak v oblasti ekonomiky, financování a managementu, tak v oblasti informatiky a informačních technologií.

Web

Kde nás najdeš

Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice
Studentská 84
532 10 Pardubice

Přihlášky a přijímačky

Přijetí do bakalářských studijních oborů je na základě studijního průměru ze všech předmětů závěrečného vysvědčení 3.ročníku střední školy (do průměru se nezapočítávají nepovinné předměty a známka z chování). Pořadí pro přijetí si mohou uchazeči vylepšit bonifikací za úspěšné složení maturitní zkoušky z předmětu Matematika+ nebo výsledkem z testu Obecných studijních předpokladů u společnosti Scio nebo za úspěšné absolvování státní jazykové zkoušky základní z angličtiny (B2).

Přihlášku lze podat do 31.3.2019

  • Elektronická přihláška: 500 Kč
  • Papírová přihláška: 500 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Studium a stáže v zahraničí

Univerzita nabízí a umožňuje studentům vycestovat a studovat v zahraničí. Studenti mohou v zahraničí strávit 1 až 2 semestry nebo si mohou vybrat některou ze zahraničních pracovních stáží.

Ubytování, koleje a menzy

Vysokoškolské koleje Univerzity Pardubice nabízí kvalitní a levné ubytování studentům, zaměstnancům a hostům Univerzity. Menší část lůžkové kapacity slouží po celý rok také zájemcům z řad veřejnosti. Koleje jsou umístněné v 6 budovách v centru univerzitního kampusu v Pardubicích – Polabinách.

Stravování ve vysokoškolské menze využívají hlavně studenti a zaměstnanci Univerzity, vítáni jsou však i zájemci z řad veřejnosti. Menza svá jídla nabízí ve 4 jídelnách, z toho dvě jídelny jsou přímo v budově menzy v univerzitním kampusu, třetí jídelna je umístěna v areálu v Doubravicích a nejnovější jídelna je v budově Univerzity na náměstí Čsl. legií v centru Pardubic.

Kontakt

Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice
Studentská 84
532 10 Pardubice