O nás

Fakulta ekonomicko-správní připravuje odborníky pro funkce ve veřejné správě, soukromých podnicích nebo neziskových organizacích. Zaměřujeme se na oblast ekonomie, podnikové ekonomiky a managementu, financí, veřejné správy a informatiky. Naši absolventi nacházejí uplatnění ve finančních a bankovních institucích, orgánech státní správy, v ekonomickém poradenství. Řada z nich se podílí na řízení podniků nebo v podnikatelské činnosti, v institucích regionálního rozvoje a správy. Uplatnění nachází v České republice i v zahraničí.

Na naší fakultě studuje více než 1 300 studentů. Díky novým počítačovým laboratořím s interaktivním audiovizuálním vybavením i mobilním učebnám poskytujeme špičkové zázemí k výchově budoucích expertů. Kromě teoretické výuky klademe důraz na praktické zapojení studentů do odborné činnosti, pořádáme workshopy, studentům zajišťujeme exkurze a odborné stáže u našich partnerů.

Studijní programy

V současné době nabízíme šest bakalářských studijních programů a v jejich rámci deset studijních specializací, pět navazujících magisterských studijních programů se sedmi studijními specializacemi a sedm doktorských studijních programů (z toho tři v anglickém jazyce) s pěti specializacemi.

Jeden studijní program v bakalářském a dva studijní programy v navazujícím magisterském studiu jsou vyučovány také v anglickém jazyce, a tudíž nabízeny zahraničním studentům. Od roku 2014 je realizován v navazujícím magisterském studiu akreditovaný joint degree studijní obor v angličtině ve spolupráci s Litevskou partnerskou univerzitou a od roku 2019 také double degree program společný s Technische Universität Dresden.

Uplatnění

Absolventi FES UPa jsou zaměstnáváni ve státní správě a samosprávě, průmyslových firmách, obchodu a službách, a to jak v oblasti ekonomiky, financování a managementu, tak v oblasti informatiky a informačních technologií.

Web

Kde nás najdeš

Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice
Studentská 84
532 10 Pardubice

Přihlášky a přijímačky

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ:

  • bakalářské programy: bez přijímacích zkoušek na základě výsledků středoškolského studia 
  • Elektronická přihláška: 500 Kč

Epřihláška zde: Portál UPa - E-Přihláška (upce.cz)

Vše o přijímačkách: Informace o přijímacím řízení | Fakulta ekonomicko-správní (upce.cz)

  • Elektronická přihláška: 500 Kč
  • Papírová přihláška: 500 Kč

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Obecné studijní předpoklady

Výsledek pro přijetí: percentil 50

Vyzkoušet test

Aktuality

Doplňující informace

Studium a stáže v zahraničí

Univerzita nabízí a umožňuje studentům vycestovat a studovat v zahraničí. Studenti mohou v zahraničí strávit 1 až 2 semestry nebo si mohou vybrat některou ze zahraničních pracovních stáží.

Ubytování, koleje a menzy

Vysokoškolské koleje Univerzity Pardubice nabízí kvalitní a levné ubytování studentům, zaměstnancům a hostům Univerzity. Menší část lůžkové kapacity slouží po celý rok také zájemcům z řad veřejnosti. Koleje jsou umístněné v 6 budovách v centru univerzitního kampusu v Pardubicích – Polabinách.

Stravování ve vysokoškolské menze využívají hlavně studenti a zaměstnanci Univerzity, vítáni jsou však i zájemci z řad veřejnosti. Menza svá jídla nabízí ve 4 jídelnách, z toho dvě jídelny jsou přímo v budově menzy v univerzitním kampusu, třetí jídelna je umístěna v areálu v Doubravicích a nejnovější jídelna je v budově Univerzity na náměstí Čsl. legií v centru Pardubic.

Kontakt

Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice
Studentská 84
532 10 Pardubice