O nás

Stránky historie naší fakulty se začaly psát 1. ledna 2002, kdy vznikl tehdejší Ústav zdravotnických studií se dvěma bakalářskými studijními obory Porodní asistentka a Všeobecná sestra. Jeho úspěšný rozvoj, akreditace dalších nových studijních programů, rozvíjející se vědecko-výzkumná a publikační činnost a řešení zajímavých grantových studií přispěly v lednu 2007 ke vzniku Fakulty zdravotnických studii coby šesté fakulty Univerzity Pardubice.

Studijní programy

Do praxe připravujeme porodní asistentky, všeobecné sestry, radiologické asistenty, zdravotně sociální pracovníky a zdravotnické záchranáře. Díky úzké spolupráci s Nemocnicí Pardubického kraje, a.s. a s dalšími zdravotnickými a sociálními institucemi garantujeme kvalitní praktickou výuku, reflektující současné poznatky a trendy v oboru. Na výuce a výzkumu se podílí významní odborníci, kteří pracují zároveň na pěti klinikách, ustavených ve spolupráci s Pardubickou nemocnicí.

Uplatnění

Absolventi se uplatňují převážně na příslušných pozicích ve zdravotnictví v závislosti na absolvovaném oboru (jako všeobecné sestry, porodní asistentsky, radiologičtí asistenti) a dále v institucích sociální péče.

Kde nás najdeš

Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Pardubice
Průmyslová 395
532 10 Pardubice

Přihlášky a přijímačky

Informace zde a zde.

Bakalářské studium:

Obory: Všeobecná sestra, Porodní asistentka

Přijímací zkouška se skládá z písemného testu z biologie (biologie orientovaná na člověka). Přijímací zkouška bude hodnocena bodovým ziskem 0 až 70 bodů. Z uchazečů, kteří vyhověli, bude sestaveno podle bodového zisku pořadí.

Obor: Radiologický asistent

Přijímací zkouška se skládá z písemného testu z biologie (biologie orientovaná na člověka) a fyziky. Přijímací zkouška bude hodnocena bodovým ziskem 0 až 100 bodů, biologie 0 - 70 bodů, fyzika 0 - 30 bodů. Z uchazečů, kteří vyhověli, bude sestaveno podle bodového zisku pořadí.

Obor: Zdravotně-sociální pracovník

Přijímací zkouška se skládá z písemného testu z biologie (biologie orientovaná na člověka) a test základu společenských věd. Přijímací zkouška bude hodnocena bodovým ziskem 0 až 70 bodů z biologie a 0 až 30 bodů ze základu společenských věd. Výsledkem přijímací zkoušky bude součet bodových zisků (max. 100 bodů). Z uchazečů, kteří vyhověli, bude sestaveno podle bodového zisku pořadí.

Obor: Zdravotnický záchranář

Přijímací zkouška se skládá ze dvou částí: - písemného testu z biologie (biologie orientovaná na člověka), - testu fyzické zdatnosti. Písemná přijímací zkouška bude hodnocena bodovým ziskem 0 až 70 bodů. Uchazeči, kteří na podkladě písemných testů získají u přijímacích zkoušek 10 bodů a více, budou pozváni ke zkoušce z fyzické zdatnosti. Zkouška z fyzické zdatnosti (0-20 bodů) bude zahrnovat: běh, plavání, šplh na laně. Z uchazečů, kteří vyhověli, bude sestaveno podle bodového zisku pořadí.

Navazující magisterské studium:

Obor: Ošetřovatelská péče v interních oborech

Přijímací zkouška se skládá ze čtyř částí: - písemného testu z ošetřovatelství, - písemného testu z psychologie, - písemného testu z chirurgie, - písemného testu z vnitřního lékařství. Každá část přijímací zkoušky bude hodnocena bodovým ziskem 0 až 20 bodů. Výsledkem přijímací zkoušky bude součet bodových zisků (max. 80 bodů). Z uchazečů, kteří vyhověli, bude sestaveno podle celkového bodového zisku pořadí.

Obor: Perioperační péče v gynekologii a porodnictví

Přijímací zkouška se skládá ze tří částí: - písemného testu z gynekologie, porodnictví, neonatologie, - písemného testu z psychologie, - písemného testu porodní asistence. Přijímací zkouška bude hodnocena bodovým ziskem 0 až 80 bodů.Z uchazečů, kteří vyhověli, bude sestaveno podle celkového bodového zisku pořadí.

Obor: Perioperační péče 

Přijímací zkouška se skládá ze tří částí: - písemného testu z ošetřovatelství, - písemného testu z psychologie, - písemného testu z chirurgie. Přijímací zkouška bude hodnocena bodovým ziskem 0 až 80 bodů. Z uchazečů, kteří vyhověli, bude sestaveno podle celkového bodového zisku pořadí.

  • Elektronická přihláška: 500 Kč
  • Papírová přihláška: 500 Kč

Doplňující informace

Studium a stáže v zahraničí

Univerzita nabízí a umožňuje studentům vycestovat a studovat v zahraničí. Studenti mohou v zahraničí strávit 1 až 2 semestry nebo si mohou vybrat některou ze zahraničních pracovních stáží. Více informací zde.

Ubytování, koleje a menzy

Vysokoškolské koleje Univerzity Pardubice nabízí kvalitní a levné ubytování studentům, zaměstnancům a hostům Univerzity. Menší část lůžkové kapacity slouží po celý rok také zájemcům z řad veřejnosti. Koleje jsou umístněné v 6 budovách v centru univerzitního kampusu v Pardubicích – Polabinách.

Stravování ve vysokoškolské menze využívají hlavně studenti a zaměstnanci Univerzity, vítáni jsou však i zájemci z řad veřejnosti. Menza svá jídla nabízí ve 4 jídelnách, z toho dvě jídelny jsou přímo v budově menzy v univerzitním kampusu, třetí jídelna je umístěna v areálu v Doubravicích a nejnovější jídelna je v budově Univerzity na náměstí Čsl. legií v centru Pardubic. Více informací zde

Kontakt

Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Pardubice
Průmyslová 395
532 10 Pardubice