O nás

Stránky historie naší fakulty se začaly psát 1. ledna 2002, kdy vznikl tehdejší Ústav zdravotnických studií se dvěma bakalářskými studijními obory Porodní asistentka a Všeobecná sestra. Jeho úspěšný rozvoj, akreditace dalších nových studijních programů, rozvíjející se vědecko-výzkumná a publikační činnost a řešení zajímavých grantových studií přispěly v lednu 2007 ke vzniku Fakulty zdravotnických studii coby šesté fakulty Univerzity Pardubice.

Kde nás najdeš

Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Pardubice
Průmyslová 395
532 10 Pardubice

Přihlášky a přijímačky

Informace zde a zde.

  • Elektronická přihláška: 500 Kč
  • Papírová přihláška: 500 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Kontakt

Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Pardubice
Průmyslová 395
532 10 Pardubice