O nás

Fakulta zdravotnických studií připravuje do praxe porodní asistentky, všeobecné sestry, radiologické asistenty, zdravotně sociální pracovníky a zdravotnické záchranáře. Díky úzké spolupráci s Nemocnicí Pardubického kraje, a.s. a s dalšími zdravotnickými a sociálními institucemi garantujeme kvalitní praktickou výuku, reflektující současné poznatky a trendy v oboru. Na výuce a výzkumu se podílí významní odborníci, kteří pracují zároveň na pěti klinikách, ustavených ve spolupráci s Pardubickou nemocnicí.

Garantujeme vysokou odbornost a kvalitu všech našich studijních programů, v nichž naši absolventi získávají kvalifikaci a profesní kompetence uznávané v ČR i v EU.

Stránky historie naší fakulty se začaly psát 1. ledna 2002, kdy vznikl tehdejší Ústav zdravotnických studií se dvěma bakalářskými studijními obory Porodní asistentka a Všeobecná sestra. Jeho úspěšný rozvoj, akreditace dalších nových studijních programů, rozvíjející se vědecko-výzkumná a publikační činnost a řešení zajímavých grantových studií přispěly v lednu 2007 ke vzniku Fakulty zdravotnických studii coby šesté fakulty Univerzity Pardubice.

Web

Kde nás najdeš

Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Pardubice
Průmyslová 395
532 10 Pardubice

Přihlášky a přijímačky

  • Elektronická přihláška: 500 Kč

Aktuality

Kontakt

Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Pardubice
Průmyslová 395
532 10 Pardubice