O nás

Fakulta zdravotnických studií vznikla v roce 2007, navázala při tom na předchozí fungování Ústavu zdravotnických studií.

Studijní programy

Nabízí studium v ošetřovatelských oborech a zdravotnických specializacích.

Uplatnění

Absolventi se uplatňují převážně na příslušných pozicích ve zdravotnictví v závislosti na absolvovaném oboru (jako všeobecné sestry, porodní asistentsky, radiologičtí asistenti) a dále v institucích sociální péče.

Web

Kde nás najdeš

Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Pardubice
Průmyslová 395
532 10 Pardubice

Přihlášky a přijímačky

Součástí přijímacího řízení je přijímací zkouška.

Obsahem zkoušky pro bakalářské studium je písemný test z biologie (u oboru Zdravotnický záchranář po úspěšném splnění písemného testu, test fyzické zdatnosti a u oboru Radiologický asistent písemný test rozšířen o písemný test z fyziky).

Na magisterské studium je nutno napsat písemný test z ošetřovatelství, psychologie, chirurgie a vnitřního lékařství (pro obor Ošetřovatelská péče v interních oborech a Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech)z porodní asistence, gynekologie a porodnictví, neonatologie a psychologie (pro obor Perioperační péče v gynekologii a porodnictví).

Přihlášku je možné podat do 28.2. (Bc., Mgr.), 31.5. (PhD.).

  • Elektronická přihláška: 500 Kč
  • Papírová přihláška: 500 Kč

Doplňující informace

Studium a stáže v zahraničí

Univerzita nabízí a umožňuje studentům vycestovat a studovat v zahraničí. Studenti mohou v zahraničí strávit 1 až 2 semestry nebo si mohou vybrat některou ze zahraničních pracovních stáží. Více informací zde.

Ubytování, koleje a menzy

Vysokoškolské koleje Univerzity Pardubice nabízí kvalitní a levné ubytování studentům, zaměstnancům a hostům Univerzity. Menší část lůžkové kapacity slouží po celý rok také zájemcům z řad veřejnosti. Koleje jsou umístněné v 6 budovách v centru univerzitního kampusu v Pardubicích – Polabinách.

Stravování ve vysokoškolské menze využívají hlavně studenti a zaměstnanci Univerzity, vítáni jsou však i zájemci z řad veřejnosti. Menza svá jídla nabízí ve 4 jídelnách, z toho dvě jídelny jsou přímo v budově menzy v univerzitním kampusu, třetí jídelna je umístěna v areálu v Doubravicích a nejnovější jídelna je v budově Univerzity na náměstí Čsl. legií v centru Pardubic. Více informací zde

Kontakt

Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Pardubice
Průmyslová 395
532 10 Pardubice