O nás

Fakulta zdravotnických studií připravuje do praxe porodní asistentky, všeobecné sestry, radiologické asistenty, zdravotně sociální pracovníky a zdravotnické záchranáře. Díky úzké spolupráci s Nemocnicí Pardubického kraje, a.s. a s dalšími zdravotnickými a sociálními institucemi garantujeme kvalitní praktickou výuku, reflektující současné poznatky a trendy v oboru. Na výuce a výzkumu se podílí významní odborníci, kteří pracují zároveň na pěti klinikách, ustavených ve spolupráci s Pardubickou nemocnicí.

Garantujeme vysokou odbornost a kvalitu všech našich studijních programů, v nichž naši absolventi získávají kvalifikaci a profesní kompetence uznávané v ČR i v EU.

Stránky historie naší fakulty se začaly psát 1. ledna 2002, kdy vznikl tehdejší Ústav zdravotnických studií se dvěma bakalářskými studijními obory Porodní asistentka a Všeobecná sestra. Jeho úspěšný rozvoj, akreditace dalších nových studijních programů, rozvíjející se vědecko-výzkumná a publikační činnost a řešení zajímavých grantových studií přispěly v lednu 2007 ke vzniku Fakulty zdravotnických studii coby šesté fakulty Univerzity Pardubice.

Web

Kde nás najdeš

Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Pardubice
Průmyslová 395
532 10 Pardubice

Přihlášky a přijímačky

Informace zde.

ONLINE DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

čtvrtek 14. 1 2021  14:00 - 16:00 hod.

Zveme vás na ONLINE DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice.

Ve čtvrtek 14. 1 2021 od 14:00 do 16:00 hod.  zodpoví vaše dotazy a předají vám informace zástupci studijního oddělení a zástupci všech studijních programů, které nabízíme. Před samotným setkáním můžete zkouknout naše nová videa o nabízených studijních programech a s nimi souvisejících předmětech a nahlédnout tak do našich odborných učeben. Připravili jsme pro vás souhrnnou prezentaci o aktivitách a dění, které studium na Fakultě zdravotnických studií.  To vše na jednom místě. Na online setkání se stačí registrovat na webových stránkách.

  • Elektronická přihláška: 500 Kč
  • Papírová přihláška: 500 Kč

Doplňující informace

Kontakt

Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Pardubice
Průmyslová 395
532 10 Pardubice