O nás

V roce 1992 vznikl na Vysoké škole chemicko- technologické v Pardubicích Ústav cizích jazyků, přejmenovaný v roce 1995 na Ústav jazyků a humanitních studií (ÚJHS). Původní hlavní zaměření ÚJHS na výchovu budoucích učitelů cizích jazyků pro základní školy a gymnázia se brzy začalo rozšiřovat o nové humanitní a interdisciplinární programy. Zavádění nových bakalářských oborů vyústilo v přeměnu ÚJHS na Fakultu humanitních studií v roce 2000 (oficiálně od 1. 1. 2001). Bakalářské studium bylo na většině kateder rozšířeno o navazující magisterské studium a v roce 2005 byl akreditován doktorský studijní program „Historické vědy“. Ve stejném roce byla fakulta přejmenována na Fakultu filozofickou.

Studijní programy

Na naší fakultě získáte hluboké znalosti cizích jazyků, literatury, historie či filosofie, religionistiky a sociální antropologie. Některé z oborů je možné studovat v zajímavých kombinacích dvouoborového studia a získat tak jedinečné vzdělání.

Uplatnění

Absolventi se uplatňují na nejrůznějších odborných i řídících pozicích ve státní a veřejné správě, v médiích, v oblasti školství a vzdělávání i v komerční sféře.

Kde nás najdeš

Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice
Studentská 84
532 10 Pardubice

Přihlášky a přijímačky

Informace zde a zde.

Bakalářské studium:

Přijímací zkoušky se liší dle oboru. Za určitých podmínek může být přijímací zkouška do některých studijních oborů prominuta.

Navazující magisterské studium:

Přijímací zkoušky se liší dle oboru.

  • Elektronická přihláška: 500 Kč
  • Papírová přihláška: 500 Kč

Doplňující informace

Studium a stáže v zahraničí

Univerzita nabízí a umožňuje studentům vycestovat a studovat v zahraničí. Studenti mohou v zahraničí strávit 1 až 2 semestry nebo si mohou vybrat některou ze zahraničních pracovních stáží. Více informací zde.

Ubytování, koleje a menzy

Vysokoškolské koleje Univerzity Pardubice nabízí kvalitní a levné ubytování studentům, zaměstnancům a hostům Univerzity. Menší část lůžkové kapacity slouží po celý rok také zájemcům z řad veřejnosti. Koleje jsou umístněné v 6 budovách v centru univerzitního kampusu v Pardubicích – Polabinách.

Stravování ve vysokoškolské menze využívají hlavně studenti a zaměstnanci Univerzity, vítáni jsou však i zájemci z řad veřejnosti. Menza svá jídla nabízí ve 4 jídelnách, z toho dvě jídelny jsou přímo v budově menzy v univerzitním kampusu, třetí jídelna je umístěna v areálu v Doubravicích a nejnovější jídelna je v budově Univerzity na náměstí Čsl. legií v centru Pardubic. Více informací zde.

Kontakt

Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice
Studentská 84
532 10 Pardubice