O nás

V roce 1992 vznikl na Vysoké škole chemicko- technologické v Pardubicích Ústav cizích jazyků, přejmenovaný v roce 1995 na Ústav jazyků a humanitních studií (ÚJHS). Bakalářské studium bylo na většině kateder rozšířeno o navazující magisterské studium a v roce 2005 byl akreditován doktorský studijní program „Historické vědy“. Ve stejném roce byla fakulta přejmenována na Fakultu filozofickou.

Kde nás najdeš

Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice
Studentská 84
532 10 Pardubice

Přihlášky a přijímačky

  • Elektronická přihláška: 600 Kč
  • Papírová přihláška: 600 Kč

Doplňující informace

Kontakt

Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice
Studentská 84
532 10 Pardubice