O nás

Filozofická fakulta vznikla v roce 2001 (původně pod názvem Fakulta humanitních studií, k přejmenování došlo roku 2005).

Studijní programy

Nabízí studium v některých humanitních a filologických disciplínách, jako např. filozofie, religionistika, historie, anglický a německý jazyk.

Uplatnění

Absolventi se uplatňují na nejrůznějších odborných i řídících pozicích ve státní a veřejné správě, v médiích, v oblasti školství a vzdělávání i v komerční sféře.

Web

Kde nás najdeš

Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice
Studentská 84
532 10 Pardubice

Přihlášky a přijímačky

Součástí přijímacího řízení na bakalářské studijní obory je přijímací zkouška - obsah jednotlivých zkoušek se liší v závislosti na charakteristice zvoleného oboru. Přijímací zkouška může mít podobu ústního pohovoru nebo písemného testu, uchazeči některých oborů mohou požádat o prominutí přijímací zkoušky, pokud splňují určité podmínky.  

Přihlášku je možné podat do 31.3. (Bc.), 30.4. (Mgr.) a 31.7. (PhD.)

  • Elektronická přihláška: 500 Kč
  • Papírová přihláška: 500 Kč

Doplňující informace

Studium a stáže v zahraničí

Univerzita nabízí a umožňuje studentům vycestovat a studovat v zahraničí. Studenti mohou v zahraničí strávit 1 až 2 semestry nebo si mohou vybrat některou ze zahraničních pracovních stáží. Více informací zde.

Ubytování, koleje a menzy

Vysokoškolské koleje Univerzity Pardubice nabízí kvalitní a levné ubytování studentům, zaměstnancům a hostům Univerzity. Menší část lůžkové kapacity slouží po celý rok také zájemcům z řad veřejnosti. Koleje jsou umístněné v 6 budovách v centru univerzitního kampusu v Pardubicích – Polabinách.

Stravování ve vysokoškolské menze využívají hlavně studenti a zaměstnanci Univerzity, vítáni jsou však i zájemci z řad veřejnosti. Menza svá jídla nabízí ve 4 jídelnách, z toho dvě jídelny jsou přímo v budově menzy v univerzitním kampusu, třetí jídelna je umístěna v areálu v Doubravicích a nejnovější jídelna je v budově Univerzity na náměstí Čsl. legií v centru Pardubic. Více informací zde.

Kontakt

Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice
Studentská 84
532 10 Pardubice