O nás

Fakulta chemicko-technologická vznikla roku 1950 - původní název zněl Vysoká škola chemicko-technologická.

Studijní programy

Nabízí studium v celém spektru chemických a chemicko-technologických oborů, od anorganických materiálů až po vlákna a textilní chemii nebo farmakochemii.

Uplatnění

Absolventi nacházejí uplatnění v chemickém průmyslu, v laboratořích farmaceutického nebo potravinářského průmyslu, dále v institucích monitorujících kvalitu potravin, životního prostředí atp.

Web

Kde nás najdeš

Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice
Studentská 573
532 10 Pardubice

Přihlášky a přijímačky

K bakalářskému studiu je uchazeč přijat bez přijímacích zkoušek - jedinou podmínkou je ukončené úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání.

Součástí přijímacího řízení k magisterskému studiu je ústní pohovor nebo písemná zkouška.

Součástí přijímacího řízení k doktorskému studiu je ústní pohovor.

Přihlášku je možné podat do 31.3. (Bc.), 31.7. (Mgr.), 30.4. (PhD.).

  • Elektronická přihláška: 500 Kč
  • Papírová přihláška: 500 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Studium a stáže v zahraničí

Univerzita nabízí a umožňuje studentům vycestovat a studovat v zahraničí. Studenti mohou v zahraničí strávit 1 až 2 semestry nebo si mohou vybrat některou ze zahraničních pracovních stáží.

Ubytování, koleje a menzy

Vysokoškolské koleje Univerzity Pardubice nabízí kvalitní a levné ubytování studentům, zaměstnancům a hostům Univerzity. Menší část lůžkové kapacity slouží po celý rok také zájemcům z řad veřejnosti. Koleje jsou umístněné v 6 budovách v centru univerzitního kampusu v Pardubicích – Polabinách.

Stravování ve vysokoškolské menze využívají hlavně studenti a zaměstnanci Univerzity, vítáni jsou však i zájemci z řad veřejnosti. Menza svá jídla nabízí ve 4 jídelnách, z toho dvě jídelny jsou přímo v budově menzy v univerzitním kampusu, třetí jídelna je umístěna v areálu v Doubravicích a nejnovější jídelna je v budově Univerzity na náměstí Čsl. legií v centru Pardubic.

Kontakt

Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice
Studentská 573
532 10 Pardubice