O nás

Fakulta elektrotechniky a informatiky vznikla roku 2008, navázala při tom na předchozí fungování Ústavu elektrotechniky a informatiky.

Studijní programy

V současné době fakulta nabízí sedm studijních oborů v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských programech Informační technologie a Elektrotechnika a informatika, čímž reaguje na potřebu vysokoškolsky vzdělaných specialistů v oblasti elektroniky, komunikačních, informačních a řídicích technologií. 

Uplatnění

Absolventi se uplatní jako programátoři, analytici a architekti informačních systémů, business analytici, pracovníci na nižších a středních úrovních managementu firem, příp. státní správy a samosprávy.

Web

Kde nás najdeš

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Univerzita Pardubice
náměstí Čs. legií 565
530 02 Pardubice

Přihlášky a přijímačky

Do bakalářských studijních programů jsou uchazeči přijímáni na základě pořadí, které je stanoveno bodovým ziskem. Bodový zisk je dán součtem bodů za výsledky maturitní zkoušky a za bonifikaci vybraných studijních předpokladů preferovaných fakultou: maturita z matematiky, maturita z angličtiny nebo úspěšné absolvování gymnázia.

Přijímací zkoušky pro navazující magisterské programy proběhnou formou ústního pohovoru a předměty ústní zkoušky jsou elektrotechnika a informační technologie v rozsahu bakalářského studia. Během ústního pohovoru se hodnotí celkový rozhled uchazeče a samostatný přístup k řešení zadaných úkolů.

Přihlášku je možné podat do 31.3. (Bc.), 30.6. (Mgr.), 16.5. (PhD.).

  • Elektronická přihláška: 500 Kč
  • Papírová přihláška: 500 Kč

Doplňující informace

Studium a stáže v zahraničí

Univerzita nabízí a umožňuje studentům vycestovat a studovat v zahraničí. Studenti mohou v zahraničí strávit 1 až 2 semestry nebo si mohou vybrat některou ze zahraničních pracovních stáží. Více informací zde.

Ubytování, koleje a menzy

Vysokoškolské koleje Univerzity Pardubice nabízí kvalitní a levné ubytování studentům, zaměstnancům a hostům Univerzity. Menší část lůžkové kapacity slouží po celý rok také zájemcům z řad veřejnosti. Koleje jsou umístněné v 6 budovách v centru univerzitního kampusu v Pardubicích – Polabinách.

Stravování ve vysokoškolské menze využívají hlavně studenti a zaměstnanci Univerzity, vítáni jsou však i zájemci z řad veřejnosti. Menza svá jídla nabízí ve 4 jídelnách, z toho dvě jídelny jsou přímo v budově menzy v univerzitním kampusu, třetí jídelna je umístěna v areálu v Doubravicích a nejnovější jídelna je v budově Univerzity na náměstí Čsl. legií v centru Pardubic. Více informací zde.

Kontakt

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Univerzita Pardubice
náměstí Čs. legií 565
530 02 Pardubice