O nás

Ačkoliv historie fakulty začíná teprve v novém tisíciletí, má již za sebou dynamický vývoj. Nejprve byl v roce 2002 založen Ústav informatiky, poté, co se rozšířil o další akreditovaný studijní program, byl přejmenován na Ústav elektrotechniky a informatiky. Nyní již deset let coby samostatná fakulta vzděláváme profesionály pro veřejný i soukromý sektor v pěti studijních programech. 

Studijní programy

V současné době fakulta nabízí sedm studijních oborů v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských programech Informační technologie a Elektrotechnika a informatika, čímž reaguje na potřebu vysokoškolsky vzdělaných specialistů v oblasti elektroniky, komunikačních, informačních a řídicích technologií. 

Uplatnění

Absolventi se uplatní jako programátoři, analytici a architekti informačních systémů, business analytici, pracovníci na nižších a středních úrovních managementu firem, příp. státní správy a samosprávy.

Kde nás najdeš

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Univerzita Pardubice
náměstí Čs. legií 565
530 02 Pardubice

Přihlášky a přijímačky

  • Elektronická přihláška: 600 Kč
  • Papírová přihláška: 600 Kč

Doplňující informace

Kontakt

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Univerzita Pardubice
náměstí Čs. legií 565
530 02 Pardubice