O nás

Ačkoliv historie fakulty začíná teprve v novém tisíciletí, má již za sebou dynamický vývoj. Nejprve byl v roce 2002 založen Ústav informatiky, poté, co se rozšířil o další akreditovaný studijní program, byl přejmenován na Ústav elektrotechniky a informatiky. Nyní již deset let coby samostatná fakulta vzděláváme profesionály pro veřejný i soukromý sektor v pěti studijních programech. 

Studijní programy

V současné době fakulta nabízí sedm studijních oborů v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských programech Informační technologie a Elektrotechnika a informatika, čímž reaguje na potřebu vysokoškolsky vzdělaných specialistů v oblasti elektroniky, komunikačních, informačních a řídicích technologií. 

Uplatnění

Absolventi se uplatní jako programátoři, analytici a architekti informačních systémů, business analytici, pracovníci na nižších a středních úrovních managementu firem, příp. státní správy a samosprávy.

Kde nás najdeš

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Univerzita Pardubice
náměstí Čs. legií 565
530 02 Pardubice

Přihlášky a přijímačky

Informace zde a zde.

Bakalářské studium:

Bude-li celkový počet uchazečů větší, než je maximální počet uchazečů, přijímaných pro daný obor, bude o přijetí rozhodnuto na základě pořadí stanoveného dle bodového zisku. Bodový zisk je dán součtem bodů za výsledky maturitní zkoušky a za bonifikaci vybraných studijních předpokladů preferovaných fakultou:

  • maturita z matematiky: s výsledkem výborně 20 bodů, s výsledkem chvalitebně 15 bodů, s výsledkem dobře 10 bodů
  • maturita z angličtiny: s výsledkem výborně 15 bodů, s výsledkem chvalitebně 10 bodů, s výsledkem dobře 5 bodů
  • každý uchazeč, který úspěšně absolvoval gymnázium, střední školu s oborem zaměřeným na informatiku, elektrotechniku nebo automatizaci, získá bonifikaci 15 bodů
  • každý uchazeč, který bude poprvé studovat na Fakultě elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice, získá bonifikaci 20 bodů

Navazující magisterské studium:

Ke studiu navazujících magisterských studijních programů může být přijat uchazeč, který úspěšně ukončil studium bakalářského studijního programu zaměřeného na elektrotechniku a informatiku.

Předměty přijímací zkoušky jsou: Elektrotechnika a informační technologie v rozsahu bakalářského studijního programu. Přijímací zkouška proběhne ústní formou. Hodnotí se celkový rozhled uchazeče a samostatný přístup k řešení zadaných úkolů.

Zkouška může být zkušební komisí prominuta na základě posouzení výsledků uchazeče v průběhu bakalářského studia.

  • Elektronická přihláška: 500 Kč
  • Papírová přihláška: 500 Kč

Doplňující informace

Studium a stáže v zahraničí

Univerzita nabízí a umožňuje studentům vycestovat a studovat v zahraničí. Studenti mohou v zahraničí strávit 1 až 2 semestry nebo si mohou vybrat některou ze zahraničních pracovních stáží. Více informací zde.

Ubytování, koleje a menzy

Vysokoškolské koleje Univerzity Pardubice nabízí kvalitní a levné ubytování studentům, zaměstnancům a hostům Univerzity. Menší část lůžkové kapacity slouží po celý rok také zájemcům z řad veřejnosti. Koleje jsou umístněné v 6 budovách v centru univerzitního kampusu v Pardubicích – Polabinách.

Stravování ve vysokoškolské menze využívají hlavně studenti a zaměstnanci Univerzity, vítáni jsou však i zájemci z řad veřejnosti. Menza svá jídla nabízí ve 4 jídelnách, z toho dvě jídelny jsou přímo v budově menzy v univerzitním kampusu, třetí jídelna je umístěna v areálu v Doubravicích a nejnovější jídelna je v budově Univerzity na náměstí Čsl. legií v centru Pardubic. Více informací zde.

Kontakt

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Univerzita Pardubice
náměstí Čs. legií 565
530 02 Pardubice