Nalezli jsme 163 škol

💡  Jak zvládnout učení na maturitu 2x rychleji?  Máme řešení!  Zjistit více

Přírodovědecká fakulta

 • Učitelství geografie pro SŠ
 • Organická chemie
 • Parazitologie

a dalších 87 programů

90 programů

Fakulta humanitních studií

 • Německá a francouzská filozofie
 • Historická sociologie
 • Studia občanského sektoru

a dalších 29 programů

32 programů

Fakulta filozofická

 • Mezinárodní vztahy
 • Archeologie
 • Cizí jazyky pro komerční praxi - ruština

a dalších 21 programů

24 programů

Fakulta stavební

 • Stavební obnova památek
 • Management a ekonomika ve stavebnictví
 • Geodesy and Cartography (EN)

a dalších 33 programů

36 programů

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

 • Český jazyk a literatura
 • Italština
 • Archeologie – Krajinná archeologie

a dalších 30 programů

33 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Agronomická fakulta

 • Provoz strojů a zemědělských technických systémů
 • Molekulární biologie a biotechnologie živočichů
 • Molekulární biologie a biotechnologie

a dalších 34 programů

37 programů

Filozofická fakulta

 • Bohemistika
 • Románské jazyky
 • Učitelství pro střední školy se specializací španělský jazyk a literatura

a dalších 41 programů

44 programů

Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně

 • Ekonomika a management podniku
 • Finance a finanční technologie
 • Podnikání ve službách cestovního ruchu

a dalších 20 programů

23 programů

Lékařská fakulta

 • Experimentální a klinická medicína v hematologii a onkologii
 • Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
 • Fyzioterapie

a dalších 21 programů

24 programů

Fakulta informatiky a statistiky

 • Podniková informatika
 • Kognitivní informatika
 • Statistika

a dalších 17 programů

20 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Přírodovědecká fakulta

 • Informatika (sdružené studium)
 • Matematika se zaměřením na vzdělávání (sdružené studium)
 • Geografie se zaměřením na vzdělávání (sdružené studium)

a dalších 41 programů

44 programů

Fakulta elektrotechnická

 • Elektrotechnologie a materiály / Electrotechnology and Materials
 • Telekomunikační technika / Telecommunication Engineering
 • Radioelektronika / Radioelectronics

a dalších 33 programů

36 programů

Fakulta podnikatelská

 • Strategický rozvoj podniku podniku
 • International Business and Management (EN)
 • Procesní management

a dalších 8 programů

11 programů

Ústav soudního inženýrství

 • Řízení rizik technických a ekonomických systémů
 • Soudní inženýrství
 • Expertní inženýrství v dopravě
 • Realitní inženýrství
4 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Experimentální biologie rostlin
 • Biochemie
 • Učitelství matematiky pro střední školy (dvouoborové)

a dalších 72 programů

75 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Filozofická fakulta

 • Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání
 • Politologie - Africká studia
 • Archeologie

a dalších 19 programů

22 programů

CERGE-EI

 • Master in Economic Research (EN)
 • PhD in Economics (EN)
2 programy

Filozofická fakulta

 • Latinský jazyk a literatura
 • Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy
 • Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury

a dalších 99 programů

102 programů

Fakulta bezpečnostního inženýrství

 • Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu
 • Bezpečnost práce a procesů
 • Ochrana obyvatelstva a krizový management

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta podnikohospodářská

 • International Management/CEMS (EN)
 • Management a manažerská ekonomie
 • Doctor of Business Administration

a dalších 6 programů

9 programů

Filozofická fakulta

 • Čeština pro cizince
 • Německá filologie (dvouoborové)
 • Španělská filologie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)

a dalších 71 programů

74 programů