Nalezli jsme 163 škol

JEŠTĚ NENÍ POZDĚ! Přehled doporučených škol, na které se můžeš ještě přihlásit. PROZKOUMAT!

Ekonomická fakulta

 • Informatika v ekonomice
 • Finance
 • Ekonomie

a dalších 16 programů

19 programů

Filozofická fakulta

 • Česká literatura
 • Literatures in English (EN)
 • Comparative Indo-European Linguistics

a dalších 100 programů

103 programů

Hornicko-geologická fakulta

 • Inženýrská geodézie
 • Ekonomika surovin
 • Petroleum Engineering (EN)

a dalších 21 programů

24 programů

Fakulta materiálově-technologická

 • Chemická metalurgie
 • Tepelná technika a paliva v průmyslu
 • Metalurgické inženýrství - Tváření progresivních kovových materiálů

a dalších 30 programů

33 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Informatika (sdružené studium)
 • Biofyzika
 • Fuzzy Mathematics (EN)

a dalších 41 programů

44 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Geometry, topology, and global analysis
 • Jazykové technologie a počítačová lingvistika
 • Kvantová optika a optoelektronika

a dalších 76 programů

79 programů

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

 • Chemie a technologie potravin
 • Forenzní analýza
 • Potraviny a přírodní produkty

a dalších 13 programů

16 programů

Fakulta technologie ochrany prostředí

 • Udržitelnost a oběhové hospodářství
 • Voda a prostředí
 • Technologie vody

a dalších 7 programů

10 programů

Farmaceutická fakulta

 • Medicinal Chemistry (EN)
 • Kosmetické prostředky
 • Farmakognozie

a dalších 8 programů

11 programů

Fakulta podnikohospodářská

 • International Management/CEMS (EN)
 • MSc in Sustainability management (EN)
 • Podniková ekonomika a management

a dalších 8 programů

11 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Pedagogická fakulta

 • Teorie vzdělávání v bohemistice (jednooborový)
 • Sport a zdraví (jednooborový)
 • Didaktika primárního přírodovědného vzdělávání (jednooborový)

a dalších 30 programů

33 programů

Fakulta lesnická a dřevařská

 • Protipožární ochrana lesa, dřevěných materiálů a materiálů na bázi dřeva
 • Dřevařství, specializace: Podnikání ve dřevozpracujícím a nábytkářském průmyslu
 • Myslivost a péče o životní prostředí zvěře

a dalších 19 programů

22 programů

Fakulta sociálních věd

 • Society, Communication and Media (EN)
 • Politologie
 • Sociologie

a dalších 57 programů

60 programů

Vysoká škola polytechnická Jihlava

 • Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi
 • Zdravotně sociální péče
 • Aplikovaná informatika

a dalších 6 programů

9 programů

Provozně ekonomická fakulta

 • Systémové inženýrství a informatika
 • Hospodářská a kulturní studia
 • Business Administration (EN)

a dalších 18 programů

21 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta tropického zemědělství

 • International Cooperation in Agriculture and Rural Development (EN)
 • Tropical Agrobiology and Bioresource Management (EN)
 • Agri-food Systems and Rural Development (EN)

a dalších 10 programů

13 programů

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • Faremní hospodaření
 • Management zakládání a péče o zeleň
 • Zájmové chovy zvířat

a dalších 43 programů

46 programů

Fakulta ekonomická

 • Management a digitální technologie (EN)
 • Ekonomická a regionální geografie
 • Podniková ekonomika a management

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta pedagogická

 • Matematika se zaměřením na vzdělávání
 • Učitelství občanské výchovy pro ZŠ
 • Učitelství anglického jazyka pro základní školy

a dalších 48 programů

51 programů

Fakulta elektrotechnická

 • Elektrotechnika a informační technologie
 • Electrical Engineering and Information Technology (EN)
 • Elektronika a informační technologie

a další 3 programy

6 programů

Fakulta filozofická

 • Filozofie a dějiny vědy a techniky
 • Archeologie
 • Cizí jazyky pro komerční praxi - ruština

a dalších 22 programů

25 programů