Nalezli jsme 163 škol

Chcete získat 🇺🇸 americký i 🇨🇿 český titul z prestižní soukromé univerzity v Praze? Studujte na UNYPu!

Přírodovědecká fakulta

 • Geografie (sdružené studium)
 • Fuzzy Mathematics (EN)
 • Biologie

a dalších 41 programů

44 programů

Filozofická fakulta

 • Hudební věda
 • Učitelství španělského jazyka a literatury pro střední školy
 • Sociální pedagogika a poradenství

a dalších 100 programů

103 programů

Fakulta informatiky a statistiky

 • Matematické metody v ekonomii
 • Ekonomická demografie
 • Statistika

a dalších 18 programů

21 programů

Fakulta strojního inženýrství

 • Inženýrská mechanika a automatizace
 • Materiálové inženýrství
 • Produktové inženýrství

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta informačních technologií

 • Počítačové inženýrství
 • Počítačová bezpečnost
 • Teoretická informatika

a dalších 14 programů

17 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta strojního inženýrství

 • Inženýrská mechanika
 • Aplikovaná informatika a řízení
 • Materials Sciences (EN)

a dalších 42 programů

45 programů

Fakulta strojní

 • Strojní inženýrství
 • Aplikované vědy ve strojním inženýrství
 • Řízení strojů a procesů

a dalších 14 programů

17 programů

Lesnická a dřevařská fakulta

 • Myslivost
 • Technologie a management zpracování dřeva
 • Lesnictví - specializace Lesnictví

a dalších 32 programů

35 programů

Fakulta chemické technologie

 • Chemie a chemické technologie
 • Chemie biomateriálů pro medicínské využití
 • Chemie a technologie materiálů

a dalších 14 programů

17 programů

Fakulta technologie ochrany prostředí

 • Udržitelnost a oběhové hospodářství
 • Technologie vody
 • Energie a paliva

a dalších 6 programů

9 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta umění

 • Knižní design a animace
 • Trubka
 • Animovaná tvorba

a dalších 29 programů

32 programů

Pedagogická fakulta

 • Logopedie (jednooborové)
 • Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky (EN)
 • Učitelství ruského jazyka pro základní školy

a dalších 59 programů

62 programů

Lékařská fakulta

 • Veřejné zdravotnictví
 • Biomedicínské vědy
 • Zubní lékařství

a dalších 32 programů

35 programů

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

 • Biotechnologie a bioinženýrství
 • Chemie a technologie potravin
 • Přírodní látky a léčiva

a dalších 14 programů

17 programů

Fakulta filozofická

 • Mezinárodní vztahy
 • History and Philosophy of Science and Technology
 • Archeologie

a dalších 22 programů

25 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta pedagogická

 • Učitelství českého jazyka pro základní školy
 • Učitelství hudební výchovy pro základní školy
 • Učitelství pro 1. stupeň základní školy

a dalších 46 programů

49 programů

Fakulta strojní

 • Konstruování strojů a technických zařízení
 • Progresivní technologie a materiály
 • Stavba energetických strojů a zařízení

a dalších 10 programů

13 programů

Fakulta elektrotechnická

 • Elektronika a informační technologie
 • Aplikovaná elektrotechnika
 • Electrical Engineering and Information Technology (EN)

a další 3 programy

6 programů

Fakulta ekonomická

 • Projektové a procesní řízení
 • Projektové řízení
 • Podniková ekonomika a management

a dalších 6 programů

9 programů

Pedagogická fakulta

 • Český jazyk pro média a veřejnou sféru
 • Učitelství hudební výchovy pro ZŠ, SŠ a ZUŠ
 • Český jazyk a literatura (jednooborové)

a dalších 37 programů

40 programů

Fakulta podnikohospodářská

 • Management a manažerská ekonomie
 • Arts management
 • Management and Managerial Economics (EN)

a dalších 7 programů

10 programů