Nalezli jsme 162 škol

enlightened Jak zvládnou učení na maturitu 2x rychleji?  Máme řešení!  Zjistit více

Provozně ekonomická fakulta

 • Business Administration (EN)
 • Systémové inženýrství
 • Veřejná správa a regionální rozvoj

a dalších 19 programů

22 programů

Institut celoživotního vzdělávání

 • Aplikovaná pedagogická studia
 • Učitelství praktického vyučování a odborných předmětů
2 programy

Fakulta tropického zemědělství

 • Sustainable Rural Development (EN)
 • Tropical Farming Systems (EN)
 • International Cooperation in Agriculture and Rural Development (EN)

a dalších 9 programů

12 programů

Filozofická fakulta

 • Obecná jazykověda a teorie komunikace
 • Politická analýza a strategie (dvouoborové)
 • Ukrajinská filologie se specializací na překladatelství a hospodářskou praxi

a dalších 141 programů

144 programů

Fakulta rybářství a ochrany vod

 • Protection of Aquatic Ecosystems (EN)
 • Rybářství
 • Ochrana vodních ekosystémů

a další 4 programy

7 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta chemicko-technologická

 • Biochemie
 • Chemie a technologie anorganických materiálů
 • Anorganická technologie

a dalších 44 programů

47 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Parasitology (EN)
 • Aplikovaná geologie
 • Botany (EN)

a dalších 86 programů

89 programů

Fakulta humanitních studií

 • Německá a francouzská filozofie
 • Aplikovaná etika
 • Studium humanitní vzdělanosti

a dalších 29 programů

32 programů

Fakulta sociálních studií

 • Sociální práce a kriminologie
 • Rozvoj a řízení v sociální práci
 • Sociální práce

a dalších 5 programů

8 programů

Filozofická fakulta

 • Pomocné vědy historické
 • Historie
 • Románské jazyky

a dalších 41 programů

44 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta filozofická

 • Archaeology
 • Filozofie a dějiny vědy a techniky
 • Archeologie

a dalších 20 programů

23 programů

Fakulta podnikatelská

 • Ekonomika podniku
 • Účetnictví a daně
 • Manažerská informatika

a dalších 8 programů

11 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Geoenvironmentální rizika a sanace
 • Fyzika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Geologie

a dalších 72 programů

75 programů

Fakulta technologie ochrany prostředí

 • Chemie a technologie ochrany životního prostředí (double degree)
 • Ekotoxikologie a environmentální analýza
 • Energie a paliva

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta chemické technologie

 • Chemie (double degree)
 • Chemie
 • Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl

a dalších 13 programů

16 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

 • Technologie potravin
 • Forenzní bioanalytická chemie
 • Chemie a analýza potravin a přírodních produktů

a dalších 15 programů

18 programů

Ústav ekonomiky a managementu

 • Ekonomika a management
 • Economics and Management
 • Chemical Industry

a další 3 programy

6 programů

Fakulta chemicko-inženýrská

 • Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství
 • Analytická chemie
 • Senzorika a kybernetika v chemii

a dalších 13 programů

16 programů

Fakulta vojenských technologií

 • Ženijní konstrukce
 • Bojová a speciální vozidla
 • Vojenská robotika

a dalších 20 programů

23 programů

Fakulta vojenského zdravotnictví

 • Vojenský lékař
 • Vojenský farmaceut
 • Vojenské vnitřní lékařství

a dalších 9 programů

12 programů

Fakulta vojenského leadershipu

 • Bezpečnost a obrana
 • Teorie obrany státu
 • Vojenská logistika

a dalších 11 programů

14 programů