Nalezli jsme 163 škol

Unicorn University nabízí novým studentům slevu na školné, online materiály zdarma a flexibilní rozvrh.

Farmaceutická fakulta

 • Farmaceutická technologie
 • Farmakognozie
 • Farmakologie a toxikologie

a dalších 7 programů

10 programů

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 • Učitelství pro 1. stupeň základních škol
 • Speciální pedagogika
 • Vychovatelství

a dalších 30 programů

33 programů

Fakulta informatiky a managementu

 • Datová věda
 • Information Management (EN)
 • Ekonomika a management

a dalších 8 programů

11 programů

Fakulta životního prostředí

 • Obnova krajiny
 • Environmentální geoinformatika
 • Analytická chemie životního prostředí a toxikologie

a dalších 5 programů

8 programů

Provozně ekonomická fakulta

 • Ekonomika a management
 • Administrace IS/ICT
 • Economics and Management (EN)

a dalších 9 programů

12 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Masarykův ústav vyšších studií

 • Projektové řízení inovací
 • Ekonomika a management
 • Economics and Management (EN)

a další 2 programy

5 programů

Ekonomicko-správní fakulta

 • Hospodářská politika a mezinárodní vztahy
 • Ekonomie (dvouoborová)
 • Finance

a dalších 18 programů

21 programů

Provozně ekonomická fakulta

 • Podnikání a administrativa
 • Informatika
 • Economics and Management (EN)

a dalších 18 programů

21 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Biology and Ecology - Spec. Plant Biology (EN)
 • Biology and Ecology - Spec. Experimental Biology (EN)
 • Učitelství chemie a biologie pro střední školy

a dalších 26 programů

29 programů

Fakulta filozofická

 • Resocializační pedagogika
 • Anglický jazyk pro odbornou praxi
 • Německý jazyk pro odbornou praxi

a dalších 22 programů

25 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Pedagogická fakulta

 • Logopedie
 • Vychovatelství
 • Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)

a dalších 57 programů

60 programů

Hudební a taneční fakulta

 • Nonverbální a komediální divadlo a teorie divadla
 • Nonverbální divadlo
 • Taneční věda

a dalších 36 programů

39 programů

Divadelní fakulta

 • Činoherní režie
 • Světelný design
 • Jevištní management a technologie

a dalších 13 programů

16 programů

Fakulta zdravotnických věd

 • Intenzivní péče v porodní asistenci
 • Zdravotnické záchranářství
 • Porodní asistence

a dalších 12 programů

15 programů

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Informační technologie
 • Automatizace
 • Automatické řízení

a dalších 6 programů

9 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Filmová a televizní fakulta

 • Animovaná tvorba
 • Audiovizuální studia
 • Dokumentární tvorba

a dalších 9 programů

12 programů

Hudební fakulta

 • Hra na bicí nástroje
 • Hra na fagot
 • Hra na flétnu

a dalších 30 programů

33 programů

Právnická fakulta

 • International and European Law (EN)
 • Soukromé právo
 • Evropské a mezinárodní právo

a dalších 7 programů

10 programů

Fakulta tělesné kultury

 • Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ a ochrana obyvatelstva
 • Aplikované pohybové aktivity – speciálně pedagogický základ
 • Aplikované pohybové aktivity - speciálně pedagogický základ

a dalších 17 programů

20 programů

Lékařská fakulta

 • Veřejné zdravotnictví
 • Všeobecné lékařství
 • Zubní lékařství

a dalších 39 programů

42 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Učitelství matematiky pro SŠ (jednooborové)
 • Učitelství deskriptivní geometrie pro SŠ (jednooborové)
 • Biologie pro vzdělávání (dvouoborové)

a dalších 95 programů

98 programů