Nalezli jsme 163 škol

JEŠTĚ NENÍ POZDĚ! Přehled doporučených škol, na které se můžeš ještě přihlásit. PROZKOUMAT!

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Bioinformatika a výpočetní biologie
 • Informatika a výpočetní vědy
 • Aplikovaná fyzika

a dalších 17 programů

20 programů

Institut celoživotního vzdělávání

 • Aplikovaná pedagogická studia
 • Učitelství praktického vyučování a odborných předmětů
2 programy

Fakulta chemicko-technologická

 • Ekonomika a management podniků chemického průmyslu
 • Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
 • Anorganická technologie (EN)

a dalších 47 programů

50 programů

Fakulta zdravotnických studií

 • Specializace v porodní asistenci - Perioperační péče
 • Organizace a řízení ve zdravotnictví
 • Porodní asistence

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta vojenských technologií

 • Vojenské technologie – elektrotechnické
 • Technologie pro obranu a bezpečnost - strojní
 • Geografie a meteorologie pro obranu a bezpečnost

a dalších 5 programů

8 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Vojenská lékařská fakulta

 • Vojenské zdravotnictví pro oblast všeobecné lékařství
 • Vojenské zdravotnictví pro oblast farmacie
 • Vojenské zdravotnictví pro oblast zubní lékařství

a další 2 programy

5 programů

Fakulta vojenského leadershipu

 • Teorie obrany státu
 • Bezpečnost a obrana
 • Řízení a použití ozbrojených sil
3 programy

Provozně ekonomická fakulta

 • Ekonomika a management
 • Účetnictví a daně
 • Finanční služby

a dalších 14 programů

17 programů

Fakulta ekonomicko-správní

 • Finanční správa
 • Regionální a veřejná ekonomie
 • Multimédia ve firemní praxi

a dalších 19 programů

22 programů

Dopravní fakulta Jana Pernera

 • Dopravní prostředky a infrastruktura
 • Technologie a management v dopravě
 • Provoz a údržba vozidel

a dalších 10 programů

13 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta sociálně ekonomická

 • Ekonomika a management veřejného sektoru
 • Sociální politika a sociální práce
 • Regionální rozvoj a veřejná správa

a další 4 programy

7 programů

Fakulta sportovních studií

 • Osobní a kondiční trenér
 • Kondiční trénink a aplikovaná kineziologie - specializace Aplikovaná kineziologie
 • Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek

a dalších 11 programů

14 programů

Ústav ekonomiky a managementu

 • Economics and Management
 • Odvětvový management - Projektové řízení inovací
 • Innovation Project Management

a další 4 programy

7 programů

Fakulta životního prostředí

 • Aplikovaná geoinformatika
 • Ochrana životního prostředí
 • Obnova krajiny

a dalších 5 programů

8 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Filozofická fakulta

 • Bohemistika
 • Estetika
 • Učitelství pro střední školy se specializací anglický jazyk a literatura

a dalších 41 programů

44 programů

Fakulta strojního inženýrství

 • Konstrukce strojů a zařízení
 • Materiálové inženýrství
 • Řízení výroby

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta rybářství a ochrany vod

 • Rybářství a ochrana vod
 • Ochrana vodních ekosystémů
 • Rybářství

a další 4 programy

7 programů

Ekonomická fakulta

 • Ekonomika a management
 • Aplikovaná informatika – specializace: Softwarové inženýrství
 • Finance a účetnictví

a dalších 7 programů

10 programů

Fakulta chemické technologie

 • Syntéza a výroba léčiv
 • Chemie biomateriálů pro medicínské využití
 • Konzervační vědy v péči o hmotné kulturní dědictví

a dalších 15 programů

18 programů

Ekonomicko-správní fakulta

 • Finance
 • Podnikový management
 • Hospodářská politika

a dalších 15 programů

18 programů