Nalezli jsme 162 škol

enlightened Jak zvládnou učení na maturitu 2x rychleji?  Máme řešení!  Zjistit více

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • Ekologické zemědělství
 • Speciální produkce rostlinná
 • Zoorehabilitace a asistenční aktivity se zvířaty

a dalších 42 programů

45 programů

Fakulta strojní

 • Stavba výrobních strojů a zařízení
 • Robotika
 • Aplikovaná mechanika

a dalších 27 programů

30 programů

Fakulta stavební

 • Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství
 • Stavební inženýrství - Městské inženýrství
 • Stavební inženýrství - Konstrukce staveb

a dalších 11 programů

14 programů

Fakulta strojního inženýrství

 • Stavba strojů a zařízení
 • Procesní inženýrství
 • Materiálové vědy

a dalších 30 programů

33 programů

Katolická teologická fakulta

 • Dějiny křesťanského umění
 • Církevní a obecné dějiny
 • Katolická teologie

a další 3 programy

6 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

 • Pharmaceutical Chemistry (EN)
 • Farmaceutická chemie
 • Pharmacognosy and Nutraceuticals (EN)

a dalších 21 programů

24 programů

Fakulta chemická

 • Chemistry, Technology and Properties of Materials (EN)
 • Environmentální chemie, bezpečnost a management
 • Chemie, technologie a vlastnosti materiálů

a dalších 18 programů

21 programů

Fakulta aplikovaných věd

 • Aplikovaná fyzika a fyzikální inženýrství
 • Umělá inteligence a automatizace
 • Výpočetní technika

a dalších 30 programů

33 programů

Fakulta textilní

 • Průmyslové inženýrství
 • Textilní marketing
 • Textilní inženýrství - spec. Netkané textilie a nanovlákenné materiály

a dalších 7 programů

10 programů

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Jaderná chemie
 • Radiologická technika
 • Vyřazování jaderných zařízení z provozu

a dalších 31 programů

34 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Dopravní fakulta Jana Pernera

 • Dopravní prostředky a infrastruktura
 • Elektrická trakce a elektromobilita
 • Provoz a údržba vozidel

a dalších 8 programů

11 programů

Fakulta informatiky a statistiky

 • Information Systems Management (EN)
 • Informační systémy a technologie
 • Applied Informatics (EN)

a dalších 17 programů

20 programů

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

 • Manažerská informatika
 • Finance, účetnictví a daně
 • Obchod a marketing

a dalších 11 programů

14 programů

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

 • Informatika a Angličtina
 • Informatika
 • Informační studia

a dalších 30 programů

33 programů

Fakulta veřejných politik v Opavě

 • Všeobecné ošetřovatelství
 • Porodní asistence
 • Edukační péče o seniory

a dalších 6 programů

9 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fyzikální ústav v Opavě

 • Počítačová fyzika
 • Astrofyzika
 • Observační astrofyzika vysokých energií

a dalších 6 programů

9 programů

Matematický ústav v Opavě

 • Geometrie a globální analýza
 • Matematika
 • Matematické modelování

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta sociálních studií

 • Public and Social Policy and Human Resources (EN)
 • Environmentální studia
 • Sociology (EN)

a dalších 28 programů

31 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Biologie ekosystémů a ekologie
 • Chemie životního prostředí
 • Integrativní biologie

a dalších 48 programů

51 programů

Lékařská fakulta v Hradci Králové

 • Veřejné zdravotnictví
 • Neurologie
 • Patologie

a dalších 22 programů

25 programů

Technická fakulta

 • Jakost a spolehlivost strojů a zařízení
 • Informační a řídicí technika v agropotravinářském komplexu
 • Technika a technologie zpracování odpadů

a dalších 13 programů

16 programů