Nalezli jsme 163 škol

Chcete získat 🇺🇸 americký i 🇨🇿 český titul z prestižní soukromé univerzity v Praze? Studujte na UNYPu!

Lékařská fakulta v Hradci Králové

 • Lékařská biologie
 • Radiologie
 • Fyziologie a patologická fyziologie

a dalších 22 programů

25 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Biologie a ekologie
 • Matematika se zaměřením na vzdělávání
 • Fyzikální měření a modelování

a dalších 26 programů

29 programů

Fakulta umění a designu

 • Vizuální komunikace
 • Design
 • Grafický design

a další 3 programy

6 programů

Filozofická fakulta

 • Učitelství historie pro střední školy (jednooborové)
 • Archivnictví a spisová služba
 • Německý jazyk a literatura (jednooborové)

a dalších 22 programů

25 programů

Fakulta elektrotechnická

 • Lékařská elektronika a bioinformatika
 • Ekonomika energetiky a elektrotechniky / Economics of Energy and Electrical Engineering
 • Elektroenergetika / Electric Power Engineering

a dalších 33 programů

36 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

 • Bioengineering (EN)
 • Bioengineering (Double Degree - EN)
 • Biomedicínské technologie a bioinformatika

a dalších 43 programů

46 programů

Fakulta stavební

 • Stavební management a inženýring
 • Architecture and Sustainable Development (EN)
 • Akustika

a dalších 33 programů

36 programů

CERGE-EI

 • PhD in Economics (EN)
 • Master in Economic Research (EN)
2 programy

Fakulta sportovních studií

 • Osobní a kondiční trenér
 • Tělesná výchova a sport - specializace Management sportu
 • Tělesná výchova a sport - specializace Speciální edukace bezpečnostních složek

a dalších 11 programů

14 programů

Husitská teologická fakulta

 • Sociální a charitativní práce (jednooborové)
 • Sociální pedagogika (jednooborové)
 • Husitská teologie (jednooborové)

a dalších 15 programů

18 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Zdravotně sociální fakulta

 • Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE
 • Fyzioterapie
 • Zdravotně-sociální péče

a dalších 13 programů

16 programů

Ekonomicko-správní fakulta

 • Finance
 • Finance, účetnictví a daně
 • Hospodářská politika

a dalších 15 programů

18 programů

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

 • Veterinární ochrana veřejného zdraví
 • Veterinární ekologie a choroby volně žijících zvířat
 • Chov zvířat, výživa zvířat a biochemie

a dalších 8 programů

11 programů

Fakulta stavební

 • Stavební inženýrství
 • Architektura pozemních staveb
 • Civil Engineering (EN)

a dalších 9 programů

12 programů

Provozně ekonomická fakulta

 • Účetnictví a daně
 • Finance
 • Management obchodu a služeb

a dalších 8 programů

11 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Ústav ekonomiky a managementu

 • Chemical Industry
 • Odvětvový management - Řízení chemického průmyslu
 • Odvětvový management - Projektové řízení inovací

a další 3 programy

6 programů

Lékařská fakulta

 • Klinické neurovědy
 • Ochrana a podpora veřejného zdraví
 • Experimentální a klinická medicína v hematologii a onkologii

a dalších 21 programů

24 programů

Pedagogická fakulta

 • Behaviorální zdraví, sport a technologie
 • Sociální pedagogika
 • Informační a komunikační technologie - Občanská výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)

a dalších 80 programů

83 programů

Filozofická fakulta

 • Románská filologie
 • Latinský jazyk a kultura
 • Polský jazyk

a dalších 71 programů

74 programů

Vysoká škola polytechnická Jihlava

 • Porodní asistence
 • Zdravotně sociální péče
 • Sociální práce v péči o duševní zdraví

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta sociálních studií

 • Sociální práce a kriminologie
 • Rozvoj a řízení v sociální práci
 • Sociální práce s rodinou

a dalších 5 programů

8 programů