Nalezli jsme 163 škol

Chcete získat 🇺🇸 americký i 🇨🇿 český titul z prestižní soukromé univerzity v Praze? Studujte na UNYPu!

Fakulta podnikohospodářská

 • Business Administration (EN)
 • Arts management
 • Management a manažerská ekonomie

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Vyřazování jaderných zařízení z provozu
 • Fyzikální inženýrství materiálů
 • Matematické inženýrství

a dalších 31 programů

34 programů

Ústav ekonomiky a managementu

 • Ekonomika a management
 • Innovation Project Management
 • Řízení chemického průmyslu

a další 3 programy

6 programů

Provozně ekonomická fakulta

 • Veřejná správa a regionální rozvoj
 • Economics and Management (EN)
 • Sector Economics and Economics of Enterprise (EN)

a dalších 18 programů

21 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Systematická biologie a ekologie
 • Aplikovaná informatika
 • Fyzická geografie

a dalších 41 programů

44 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Agronomická fakulta

 • Biologická chemie
 • Provoz strojů a zemědělských technických systémů
 • Aplikovaná bioklimatologie

a dalších 34 programů

37 programů

Masarykův ústav vyšších studií

 • Innovation Project Management (EN)
 • Ekonomika a management
 • Economics and Management (EN)

a další 2 programy

5 programů

Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně

 • Economics and Management (EN)
 • Podnikání a ekonomika podniku
 • Ekonomika a management ve veřejné správě a regionálním rozvoji

a dalších 20 programů

23 programů

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

 • International Territorial Studies (EN)
 • Regionální rozvoj
 • Mezinárodní teritoriální studia
3 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Fyzika pro vzdělávání
 • Biologie
 • Chemie pro vzdělávání

a dalších 25 programů

28 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Teologická fakulta

 • Sociální a charitativní práce
 • Religionistika
 • Teologie služby

a dalších 7 programů

10 programů

Fakulta informatiky a managementu

 • Aplikovaná informatika
 • Management cestovního ruchu - anglický jazyk
 • Economics and Management (EN)

a dalších 8 programů

11 programů

Ekonomická fakulta

 • Ekonomika a management - specializace Podniková ekonomika
 • Ekonomika a management
 • Ekonomie

a dalších 18 programů

21 programů

Lesnická a dřevařská fakulta

 • Lesní inženýrství - specializace Lesní inženýrství
 • Ochrana lesa
 • Technologie a management zpracování dřeva

a dalších 30 programů

33 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Ekonomická fakulta

 • Cestovní ruch
 • Ekonomika a management
 • Podniková informatika

a dalších 7 programů

10 programů

Zdravotně sociální fakulta

 • Ošetřovatelství
 • Všeobecné ošetřovatelství
 • Specializace v ošetřovatelství - Ošetřovatelství v intenzivní péči

a dalších 13 programů

16 programů

Pedagogická fakulta

 • Sbormistrovství pro SŠ (dvouoborové)
 • Hudební výchova (dvouoborové)
 • Výtvarná výchova pro 2. stupeň ZŠ (dvouoborové)

a dalších 37 programů

40 programů

Fakulta vojenských technologií

 • Řídící letového provozu
 • Vojenská robotika
 • Kybernetická bezpečnost

a dalších 20 programů

23 programů

Zahradnická fakulta

 • Vinohradnictví a vinařství
 • Krajinářská architektura
 • Zahradnictví

a dalších 10 programů

13 programů

Fakulta informačních technologií

 • Počítačové systémy a virtualizace
 • Systémové programování
 • Teoretická informatika

a dalších 14 programů

17 programů