Vysoká škola polytechnická Jihlava je jedinou veřejnou vysokou školou se sídlem v Kraji Vysočina. Kromě atraktivních studijních programů nabízí praxi během studia, dobrou dopravní dostupnost, zahraniční stáže i individuální přístup.

Studijní programy

VŠPJ nabízí akreditované studijní programy bakalářského a magisterského typu a kurzy celoživotního vzdělávání. Obecným cílem studia v akreditovaných studijních programech je poskytnout zájemcům možnost získat profesně orientované vzdělání s výrazně praktickými výstupy a tím zajistit absolventům lepší uplatnitelnost na trhu práce.

www.vspj.cz

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Obsah a forma přijímací zkoušky se liší v závislosti na zvoleném oboru. Na cestovní ruch, finance, IT a techniku vás vezmeme bez přijímacích zkoušek.

Příjem přihlášek: 1. kolo do 6.5.2018, 2. kolo do 22.7.2018, 3. kolo do 19.8.2018

Přihlášky do studijního programu Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi v kombinované formě studia přijímáme do 30.9.2018 na www.vspj.cz

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 450 Kč

Aktuality

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří je určen především zájemcům o studium na Vysoké škole polytechnické Jihlava. Ti se mohou osobně seznámit s prostředím vysoké školy, prohlédnout si výukové prostory i zázemí, anebo využít představení studijních oborů k zodpovězení svých otázek. Zváni jsou samozřejmě všichni, kdo mají zájem prohlédnout si budovu VŠPJ i odborné vybavení pro výuku našich studijních oborů. číst více

Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi nově v kombinované formě studia

Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi nově v kombinované formě studia

Vysoká škola polytechnická Jihlava slaví další úspěch. Škole se povedlo nově akreditovat žádaný studijní program Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi v kombinované formě studia. Ten bylo možné dosud studovat pouze prezenčně. Protože kombinovaná forma studia probíhá na VŠPJ o sobotách, nově v tomto programu budou moci studovat i ti zájemci, kteří nemohou přes týden docházet do školy. Přihlášky do studijního programu Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi v kombinované formě studia přijímáme do 30.9.2018 !! číst více

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Škola rovněž nabízí zahraniční pracovní stáže a výměnné zahraniční pobyty. Jako jediná vysoká škola v ČR provozuje také vlastní cestovní kancelář, je Zkouškovým centrem British Council pro získání jazykových certifikátů Cambridge ESOL a také Akreditovaným střediskem ECDL.

Koleje a menzy

Vysoká škola polytechnická Jihlava má ubytovací zařízení (kolej) na ulici Brtnická 13 v Jihlavě, které je určeno pro ubytování studentů a při volné lůžkové kapacitě je nabízeno ubytování také široké veřejnosti. Další ubytování je nabízeno v ubytovně BIV na Tř. Legionářů v Jihlavě, které je určeno zejména ke krátkodobému ubytování hostů, zaměstnanců VŠPJ a ostatní veřejnosti. Více informací zde. Škola studentům nabízí k dispozici i menzu, kde mají studenti možnost sníst si až dvě teplá jídla denně.