O nás

Vysoká škola polytechnická Jihlava je jedinou veřejnou vysokou školou se sídlem v Kraji Vysočina. Kromě atraktivních studijních programů a oborů nabízí moderní zázemí pro výuku, absolvování praxe během studia, dobrou dopravní dostupnost, zahraniční stáže a individuální přístup. Studium na VŠPJ již úspěšně zvládlo více jak pět tisíc absolventů.

Studijní programy

VŠPJ uchazečům o studium nabízí bakalářské obory zdravotnického typu nebo také technické, ekonomické a sociální programy. Studium je možné absolvovat denní (prezenční) nebo kombinovanou (výuka pouze v sobotu) formou. Obecným cílem studia v akreditovaných studijních programech je poskytnout zájemcům možnost získat profesně orientované vzdělání s výrazně praktickými výstupy a tím zajistit absolventům lepší uplatnitelnost na trhu práce.

Web

Kde nás najdeš

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Tolstého 1556/16
586 01 Jihlava

Přihlášky a přijímačky

Bakalářské studium:

Do oborů Cestovní ruch, Finance a řízení, Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi, Aplikovaná informatika, Aplikované strojírenství Zdravotně sociální pracovník prezenční i kombinované formy jsou uchazeči přijímáni bez přijímacích zkoušek. Stejně tak i studium oborů Všeobecná sestraPorodní asistentka v kombinované formě je nově bez přijímacích zkoušek.

Porodní asistentka, Všeobecná sestra v prezenční formě:

Přijímací zkouška se skládá A) z testu na PC z odborných předmětů (biologie člověka, psychologie) a obecných studijních předpokladů, který je složen z 50 otázek se třemi variantami odpovědí, z nichž pouze jedna je správná, čtvrtá varianta odpovědi je možnost nevím/nebudu odpovídat B) z ústní zkoušky z biologie člověka.

  • Elektronická přihláška: 450 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Škola umožňuje studentům absolvovat zahraniční pracovní stáže a výměnné zahraniční pobyty. Jako jediná vysoká škola v ČR provozuje VŠPJ také vlastní cestovní kancelář, je Zkouškovým centrem British Council pro získání jazykových certifikátů Cambridge ESOL a také Akreditovaným střediskem ECDL.

Koleje a menzy

Vysoká škola polytechnická Jihlava má vlastní ubytovací zařízení (kolej) v Brtnické ulici v krajském městě. Kolej je určena pro ubytování studentů a při volné lůžkové kapacitě je nabízena také široké veřejnosti. Škola disponuje menzou přímo v areálu vzdělávacího zařízení, kde mají studenti možnost objednat si dvě teplá jídla denně a na oběd si vybrat ze tří možných variant pokrmů.

Kontakt

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Tolstého 1556/16
586 01 Jihlava