O nás

Vysoká škola polytechnická Jihlava je jedinou veřejnou vysokou školou se sídlem v Kraji Vysočina. Vyniká zejména individuálním přístupem vyučujících a praktickým zaměřením – v závislosti na zvoleném programu absolvují studenti v průběhu studia až 46 týdnů v rámci odborné praxe. Do výuky jsou také běžně zapojováni odborníci z praxe jako vyučující nebo vedoucí závěrečných prací. Od roku 2020 disponuje VŠPJ moderním výukovým centrem s velkokapacitní posluchárnou a unikátní „virtuální továrnou“ simulující výrobní procesy, která využívá principů Průmyslu 4.0 a řadí se v České republice ke špičce.

Studijní programy a obory

Slovo „polytechnická“ vychází z řeckého polús (mnoho) a téchne (umění) – vyjadřuje, že škola není zaměřena jen na jeden obor, ale vyniká pestrou studijní nabídkou. Zájemci o studium mohou vybírat jak z bakalářských oborů zdravotnického typu, tak i z technických a ekonomických programů, a to v prezenční i kombinované formě.

Web

Kde nás najdeš

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Tolstého 1556/16
586 01 Jihlava

Přihlášky a přijímačky

Bakalářské studium:

Do technických (Aplikovaná informatika, Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi, Aplikované strojírenství) ani ekonomických (Cestovní ruch, Finance a řízení) studijních programů není nutné skládat přijímací zkoušku. Zájemci o studium budou přijati na základě úspěšně vykonané maturity.  Zdravotnické obory – Všeobecná sestra, Porodní asistentka, Zdravotně sociální pracovník – vyžadují vedle maturity i složení přijímací zkoušky. Ta se skládá z testu odborných znalostí a obecných studijních předpokladů a ústního pohovoru. Ten má za úkol ověřit také motivaci uchazeče ke studiu.

Podávání přihlášek do 1. kola přijímacího řízení je možné do 12. května 2021.

  • Elektronická přihláška: 650 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Škola umožňuje studentům absolvovat zahraniční pracovní stáže a výměnné zahraniční pobyty v rámci programu Erasmus+. Díky tomu, že jsme malá škola, je šance na výjezd do zahraničí téměř stoprocentní. Jako jediná vysoká škola v ČR provozuje VŠPJ také vlastní cestovní kancelář. Škola také nabízí možnost skládání certifikovaných zkoušek z anglického jazyka ve zkouškovém centru British Council.

Uprostřed republiky

Výborná dostupnost je pro nás samozřejmostí – nacházíme se uprostřed republiky a škola sídlí v centru Jihlavy přímo u autobusového nádraží s přímým spojením do Prahy, Brna i mnoha dalších měst.

Bezplatné studium a studentské výhody

Jsme veřejná vysoká škola – to znamená, že u nás studujete ve všech studijních oborech a programech v českém jazyce bezplatně. Navíc pro vás máme připraveny různé formy stipendií. Status studenta Vám zajistí také velké slevy na dopravu i mnoho dalších výhod.

Koleje a menzy

Vysoká škola polytechnická Jihlava má vlastní ubytovací zařízení (kolej) v Brtnické ulici v Jihlavě. Kolej je určena pro ubytování studentů a při volné lůžkové kapacitě je nabízena také široké veřejnosti. Škola disponuje menzou přímo v areálu vzdělávacího zařízení, kde mají studenti možnost objednat si dvě teplá jídla denně a na oběd si vybrat ze tří možných variant pokrmů.

Kontakt

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Tolstého 1556/16
586 01 Jihlava