O nás

Vysoká škola polytechnická Jihlava je jedinou veřejnou vysokou školou se sídlem v Kraji Vysočina. Vyniká zejména individuálním přístupem vyučujících a praktickým zaměřením – v závislosti na zvoleném programu absolvují studenti v průběhu studia až 46 týdnů v rámci odborné praxe. Do výuky jsou také běžně zapojováni odborníci z praxe jako vyučující nebo vedoucí závěrečných prací. Od roku 2020 disponuje VŠPJ moderním výukovým centrem s velkokapacitní posluchárnou a unikátní „virtuální továrnou“ simulující výrobní procesy, která využívá principů Průmyslu 4.0 a řadí se v České republice ke špičce.

Studijní programy a obory

Slovo „polytechnická“ vychází z řeckého polús (mnoho) a téchne (umění) – vyjadřuje, že škola není zaměřena jen na jeden obor, ale vyniká pestrou studijní nabídkou. Zájemci o studium mohou vybírat jak z bakalářských oborů zdravotnického typu, tak i z technických a ekonomických programů, a to v prezenční i kombinované formě. Od podzimu 2021 navíc VŠPJ otevírá nový navazující magisterský studijní program Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi, díky kterému je možné poprvé získat inženýrský titul přímo v Kraji Vysočina.

Web

Kde nás najdeš

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Tolstého 1556/16
586 01 Jihlava

Přihlášky a přijímačky

Do technických (Aplikovaná informatika, Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi, Aplikované strojírenství) ani ekonomických (Cestovní ruch, Finance a řízení) bakalářských studijních programů není nutné skládat přijímací zkoušku. Zájemci o studium budou přijati na základě úspěšně vykonané maturity.

Zdravotnické bakalářské studijní obory – Všeobecná sestra, Porodní asistentka, Zdravotně sociální pracovník – vyžadují vedle maturity i složení přijímací zkoušky. Ta se skládá z testu odborných znalostí a obecných studijních předpokladů a ústního pohovoru, který má za úkol ověřit také motivaci uchazeče ke studiu.

Také pro přijetí do navazujícího magisterského studijního programu Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi je nutné úspěšně absolvovat přijímací zkoušky, jejichž součástí bude písemný test a ústní pohovor, který prověří znalosti uchazeče v oblasti strojírenství a elektrotechniky, a dodat ověřenou kopii dokladu o dosažení vysokoškolského vzdělání.

  • Elektronická přihláška: 650 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Škola umožňuje studentům absolvovat zahraniční pracovní stáže a výměnné zahraniční pobyty v rámci programu Erasmus+. Díky tomu, že jsme malá škola, je šance na výjezd do zahraničí téměř stoprocentní. Jako jediná vysoká škola v ČR provozuje VŠPJ také vlastní cestovní kancelář. Škola také nabízí možnost skládání certifikovaných zkoušek z anglického jazyka ve zkouškovém centru British Council.

Uprostřed republiky

Výborná dostupnost je pro nás samozřejmostí – nacházíme se uprostřed republiky a škola sídlí v centru Jihlavy přímo u autobusového nádraží s přímým spojením do Prahy, Brna i mnoha dalších měst.

Bezplatné studium a studentské výhody

Jsme veřejná vysoká škola – to znamená, že u nás studujete ve všech studijních oborech a programech v českém jazyce bezplatně. Navíc pro vás máme připraveny různé formy stipendií. Status studenta Vám zajistí také velké slevy na dopravu i mnoho dalších výhod.

Koleje a menzy

Vysoká škola polytechnická Jihlava má vlastní ubytovací zařízení (kolej) v Brtnické ulici v Jihlavě. Kolej je určena pro ubytování studentů a při volné lůžkové kapacitě je nabízena také široké veřejnosti. Škola disponuje menzou přímo v areálu vzdělávacího zařízení, kde mají studenti možnost objednat si dvě teplá jídla denně a na oběd si vybrat ze tří možných variant pokrmů.

Kontakt

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Tolstého 1556/16
586 01 Jihlava