Nalezli jsme 162 škol

enlightened Jak zvládnou učení na maturitu 2x rychleji?  Máme řešení!  Zjistit více

Fakulta multimediálních komunikací

 • Marketing Communications (EN)
 • Multimédia a design
 • Multimedia and Design (EN)

a dalších 20 programů

23 programů

Fakulta strojní

 • Strojírenská technologie – technologie obrábění
 • Průmyslové inženýrství a management
 • Specialista pro automotive praxi

a dalších 10 programů

13 programů

Fakulta technologická ve Zlíně

 • Technologie potravin
 • Biomateriály a kosmetika
 • Ochrana životního prostředí

a dalších 28 programů

31 programů

Pedagogická fakulta

 • Dějepis se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy a se specializací na žáky s odlišným mateřským jazykem (jednooborové)
 • Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)

a dalších 59 programů

62 programů

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

 • Mezinárodní teritoriální studia
 • International Territorial Studies (EN)
 • Regionální rozvoj
3 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta lesnická a dřevařská

 • Dřevěné konstrukce a stavby na bázi dřeva
 • Myslivost a péče o životní prostředí zvěře
 • Global Change Forestry (EN)

a dalších 18 programů

21 programů

Fakulta bezpečnostního inženýrství

 • Požární ochrana a bezpečnost
 • Inženýrství fyzické bezpečnosti
 • Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté)

a dalších 7 programů

10 programů

Fakulta materiálově-technologická

 • Nanotechnologie (EN)
 • Metalurgické inženýrství - Moderní technologie výroby kovů
 • Tepelně energetické inženýrství

a dalších 37 programů

40 programů

Ekonomická fakulta

 • Aplikovaná informatika – specializace: Softwarové inženýrství
 • Management regionálního rozvoje
 • Economics and Management

a dalších 7 programů

10 programů

Fakulta zemědělská a technologická

 • Biologie a ochrana zájmových organismů
 • Agroekologie - Péče o krajinu
 • Agroekologie

a dalších 12 programů

15 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta stavební

 • Geodézie a kartografie
 • Environmental Engineering (EN)
 • Building Structures (EN)

a dalších 32 programů

35 programů

Fakulta umění

 • Fotografie
 • Komorní hra
 • Grafický design a vizuální komunikace

a dalších 29 programů

32 programů

Vysoká škola polytechnická Jihlava

 • Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi
 • Cestovní ruch
 • Všeobecná sestra

a dalších 5 programů

8 programů

Zdravotně sociální fakulta

 • Ošetřovatelství
 • Pediatrické ošetřovatelství
 • Specializace v ošetřovatelství - Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech

a dalších 17 programů

20 programů

Teologická fakulta

 • Pedagogika volného času
 • Etika v sociální práci
 • Filosofie

a dalších 7 programů

10 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Pedagogická fakulta

 • Občanská výchova - Český jazyk (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
 • Sociální pedagogika
 • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ: Výchova ke zdraví (dvouoborové)

a dalších 80 programů

83 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Mathematics (EN)
 • Experimentální biologie
 • Ochrana a tvorba krajiny

a dalších 41 programů

44 programů

Lékařská fakulta

 • Ošetřovatelská péče v psychiatrii
 • Komunitní péče v porodní asistenci
 • Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie

a dalších 21 programů

24 programů

Ekonomická fakulta

 • Podniková ekonomika - specializace Management podnikových procesů
 • Podniková ekonomika - specializace Management služeb
 • Business Administration - Management of Services (EN)

a dalších 15 programů

18 programů

Fakulta sociálních věd

 • Area Studies (EN)
 • Politologie
 • Economics and Econometrics (EN)

a dalších 47 programů

50 programů

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Obecná matematika
 • Teoretická fyzika, astronomie a astrofyzika
 • Softwarové a datové inženýrství

a dalších 74 programů

77 programů