Nalezli jsme 163 škol

🤖 Roboty, virtuální realita, umělá inteligence, vesmírné družice, formule, kloubní náhrady... Studuj na FSI VUT

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

 • Finance, účetnictví a daně
 • Obchod a marketing
 • Digitální business

a dalších 11 programů

14 programů

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

 • Italština pro odbornou praxi
 • Němčina pro odbornou praxi
 • Český jazyk a literatura

a dalších 29 programů

32 programů

Fakulta veřejných politik v Opavě

 • Všeobecné ošetřovatelství
 • Veřejná správa a sociální politika
 • Speciální pedagogika

a další 4 programy

7 programů

Fyzikální ústav v Opavě

 • Relativistická astrofyzika
 • Astronomie a popularizace
 • Observační astrofyzika vysokých energií

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta podnikohospodářská

 • Management and Managerial Economics (EN)
 • Podniková ekonomika a management
 • International Management/CEMS (EN)

a dalších 7 programů

10 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Sociální práce s rodinou
 • Sociální a spirituální determinanty zdraví
 • Biblical Theology

a dalších 18 programů

21 programů

Ekonomická fakulta

 • Podniková informatika
 • Management regionálního rozvoje
 • Cestovní ruch

a dalších 7 programů

10 programů

Filozofická fakulta

 • Historie
 • Učitelství pro střední školy se specializací český jazyk a literatura
 • Anglický jazyk a literatura

a dalších 41 programů

44 programů

Pedagogická fakulta

 • Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací český jazyk jako druhý jazyk
 • Učitelství technické výchovy a pracovních činností pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)
 • Historie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)

a dalších 54 programů

57 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Fyzika
 • Aplikovaná matematika (dvouoborové)
 • Chemie životního prostředí

a dalších 48 programů

51 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Teologická fakulta

 • Teologie
 • Religionistika
 • Pedagogika volného času

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta zemědělská a technologická

 • Obecná zootechnika
 • Obecná produkce rostlinná
 • Pozemkové úpravy a převody nemovitostí

a dalších 12 programů

15 programů

Fakulta rybářství a ochrany vod

 • Rybářství
 • Rybářství a ochrana vod
 • Ochrana vodních ekosystémů

a další 4 programy

7 programů

Pedagogická fakulta

 • Logopedie (jednooborové)
 • Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy (dvouoborové)
 • Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání

a dalších 59 programů

62 programů

Farmaceutická fakulta

 • Pharmacognosy (EN)
 • Farmakologie a toxikologie
 • Pharmaceutical Technology (EN)

a dalších 8 programů

11 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Technická fakulta

 • Agricultural Engineering (EN)
 • Engineering of Agricultural Technological Systems (EN)
 • Informační a řídicí technika v agropotravinářském komplexu

a dalších 13 programů

16 programů

Fakulta informatiky a managementu

 • Management cestovního ruchu - anglický jazyk
 • Aplikovaná informatika
 • Datová věda

a dalších 9 programů

12 programů

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • Reprodukční biotechnologie
 • Pěstování rostlin
 • Agriculture and Food (EN)

a dalších 43 programů

46 programů

Fakulta lesnická a dřevařská

 • Pěstování lesa
 • Ekonomika a management lesnictví a dřevařství
 • Dřevařské inženýrství

a dalších 19 programů

22 programů

Fakulta tropického zemědělství

 • Tropical Agroecology (EN)
 • Tropical Crop Management and Ecology (EN)
 • Sustainable Rural Development (EN)

a dalších 10 programů

13 programů

Fakulta architektury

 • Krajinářská architektura
 • Architektura a urbanismus
 • Krajinářská architektura (EN)

a dalších 5 programů

8 programů