Nalezli jsme 163 škol

Na pražskou strojárnu se můžeš přihlásit až do 18. srpna 2024 📅! BUDOUCNOST MŮŽEŠ ZMĚNIT👈🏼

Teologická fakulta

 • Teologie
 • Religionistika
 • Pedagogika volného času

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta zemědělská a technologická

 • Obecná zootechnika
 • Obecná produkce rostlinná
 • Pozemkové úpravy a převody nemovitostí

a dalších 12 programů

15 programů

Farmaceutická fakulta

 • Pharmacognosy (EN)
 • Farmakologie a toxikologie
 • Pharmaceutical Technology (EN)

a dalších 8 programů

11 programů

Technická fakulta

 • Agricultural Engineering (EN)
 • Engineering of Agricultural Technological Systems (EN)
 • Informační a řídicí technika v agropotravinářském komplexu

a dalších 13 programů

16 programů

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • Reprodukční biotechnologie
 • Pěstování rostlin
 • Agriculture and Food (EN)

a dalších 43 programů

46 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta lesnická a dřevařská

 • Pěstování lesa
 • Ekonomika a management lesnictví a dřevařství
 • Dřevařské inženýrství

a dalších 19 programů

22 programů

Fakulta tropického zemědělství

 • Tropical Agroecology (EN)
 • Tropical Crop Management and Ecology (EN)
 • Sustainable Rural Development (EN)

a dalších 10 programů

13 programů

Fakulta architektury

 • Krajinářská architektura
 • Architektura a urbanismus
 • Krajinářská architektura (EN)

a dalších 5 programů

8 programů

Provozně ekonomická fakulta

 • Informatika
 • Management (EN)
 • Hospodářská a kulturní studia

a dalších 18 programů

21 programů

Fakulta chemicko-inženýrská

 • Chemické a procesní inženýrství (double degree)
 • Chemické inženýrství a bioinženýrství
 • Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství

a dalších 12 programů

15 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta informatiky

 • Počítačové systémy, komunikace a bezpečnost
 • Informatika – specializace Fundamenty informatiky (EN)
 • Informatika - specializace Počítačové systémy, komunikace a bezpečnost

a dalších 23 programů

26 programů

Fakulta sociálních studií

 • Europe from the Visegrad Perspective (EN)
 • Mezinárodní vztahy
 • Soudobé dějiny

a dalších 29 programů

32 programů

Pedagogická fakulta

 • Učitelství pro střední školy - hudební výchova (dvouoborové)
 • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - občanská nauka (dvouoborové)
 • Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)

a dalších 78 programů

81 programů

Fakulta podnikatelská

 • Strategický rozvoj podniku podniku
 • Řízení a ekonomika podniku
 • Procesní management

a dalších 8 programů

11 programů

Zahradnická fakulta

 • Zpracovatelské technologie a kvalita potravin
 • Realizace a správa zeleně
 • Zahradní a krajinářské realizace

a dalších 12 programů

15 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Agronomická fakulta

 • Pivovarství a sladařství
 • Animal Production (EN)
 • Obecná a speciální zootechnika

a dalších 36 programů

39 programů

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

 • International Territorial Studies (EN)
 • Mezinárodní teritoriální studia
 • Regionální rozvoj
3 programy

Fakulta mezinárodních vztahů

 • International and Diplomatic Studies (EN)
 • Turismus a hospitality management
 • Podnikání a právo

a dalších 8 programů

11 programů

Filozofická fakulta

 • Politologie – latinskoamerická studia
 • Archeologie
 • Politologie - Africká studia

a dalších 19 programů

22 programů

Fakulta technologická ve Zlíně

 • Výroba a konstrukce obuvi
 • Chemie, technologie a analýza potravin
 • Biomateriály a kosmetika (EN)

a dalších 29 programů

32 programů

Fakulta aplikované informatiky

 • Bezpečnostní technologie
 • Automatické řízení a informatika (EN)
 • Inteligetní systémy s roboty

a dalších 16 programů

19 programů