Nalezli jsme 163 škol

💡  Jak zvládnout učení na maturitu 2x rychleji?  Máme řešení!  Zjistit více

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

 • Anglický jazyk (dvouoborové)
 • Český jazyk a literatura (dvouoborové)
 • Historie (dvouoborové)

a dalších 30 programů

33 programů

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

 • Farmaceutická chemie
 • Pharmaceutical Chemistry (EN)
 • Bioorganic Chemistry (EN)

a dalších 21 programů

24 programů

Pedagogická fakulta

 • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - hudební výchova (dvouoborové)
 • Sociální patologie a edukace v neziskovém sektoru
 • Učitelství pro střední školy - tělesná výchova (dvouoborové)

a dalších 78 programů

81 programů

Fakulta umění

 • Lesní roh
 • Grafika
 • Klarinet

a dalších 29 programů

32 programů

Fakulta tropického zemědělství

 • Tropical Crop Management and Ecology (EN)
 • Sustainable Rural Development (EN)
 • Agri-food Systems and Rural Development (EN)

a dalších 9 programů

12 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta multimediálních komunikací

 • Multimedia and Design (EN)
 • Multimédia a design
 • Tvorba prostoru

a dalších 19 programů

22 programů

Husitská teologická fakulta

 • Sociální pedagogika (jednooborové)
 • Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice (dvouoborové)
 • Náboženství a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání (jednooborové)

a dalších 15 programů

18 programů

Fakulta filozofická

 • Učitelství francouzštiny pro střední školy
 • Rozvoj a globalizace
 • Archeologie

a dalších 21 programů

24 programů

Fakulta strojního inženýrství

 • Inženýrská mechanika
 • Aerospace Technology (EN)
 • Energetické inženýrství

a dalších 39 programů

42 programů

Fakulta informatiky

 • Informatika – specializace Technologie a metodologie počítačových systémů
 • Počítačové systémy, komunikace a bezpečnost
 • Kyberbezpečnost

a dalších 22 programů

25 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Systematická teologie a křesťanská filozofie
 • Théologie catholique (FR)
 • Biblická teologie

a dalších 14 programů

17 programů

Filozofická fakulta

 • Angličtina pro překlad
 • Filozofie
 • Francouzská filologie (dvouoborové)

a dalších 71 programů

74 programů

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Biomedicínská technika
 • Systémová integrace procesů ve zdravotnictví
 • Radiologická asistence

a dalších 16 programů

19 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Molekulární a buněčná biologie a genetika
 • Biochemistry (EN)
 • Chemie životního prostředí

a dalších 48 programů

51 programů

Fakulta lesnická a dřevařská

 • Pěstování lesa
 • Global Change Forestry (EN)
 • Dřevařství, specializace: Podnikání ve dřevozpracujícím a nábytkářském průmyslu

a dalších 18 programů

21 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta umění a designu

 • Vizuální komunikace
 • Kurátorská studia
 • Grafický design

a další 3 programy

6 programů

Fakulta stavební

 • Geodézie a kartografie
 • Městské inženýrství
 • Physical and Building Materials Engineering

a dalších 20 programů

23 programů

Fakulta vojenského leadershipu

 • Teorie obrany státu
 • Velitel ženijních jednotek
 • Bezpečnost a obrana

a dalších 11 programů

14 programů

Fakulta aplikovaných věd

 • Matematika a její aplikace
 • Informatika a výpočetní technika
 • Kybernetika

a dalších 29 programů

32 programů

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 • Učitelství pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)
 • Historie
 • Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)

a dalších 30 programů

33 programů

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

 • Obchod a marketing
 • Marketing
 • Finance, účetnictví a daně

a dalších 11 programů

14 programů