O nás

Fakulta veřejných politik je nejmladší fakultou Slezské univerzity. Vznikla vyčleněním z Filozoficko-přírodovědecké fakulty v roce 2008. V současnosti Fakultu veřejných politik v Opavě tvoří pět vědecko-pedagogických pracovišť, která realizují sedm bakalářských a jeden navazující magisterský studijní program.

Studijní programy

Nabízí bakalářské i navazující magisterské programy s obory pokrývajícími oblast sektoru veřejných služeb – od ošetřovatelství, dentální hygienu, porodnictví přes sociální práci až po pedagogiku. Celoživotní vzdělávání probíhá i mimo Opavu, a to v Táboře a Trutnově.

Uplatnění

Absolventi nalézají uplatnění v sektoru veřejných služeb od ošetřovatelství přes specializaci v pedagogice, sociální práci až po sféru veřejné správy. Uplatní se také v orgánech státní správy i v místních a krajských orgánech územní samosprávy či neziskových organizacích.

Web

Kde nás najdeš

Fakulta veřejných politik v Opavě

Slezská univerzita
Bezručovo náměstí 885/14
746 01 Opava

Přihlášky a přijímačky

Od přijímací zkoušky může být za určitých podmínek upuštěno:

- pokud je uchazečův studijní průměr ze střední školy do 1,8

- pokud má uchazeč praxi z oboru, je úspěšným řešitelem SOČ či se zúčastnil Národních srovnávacích zkoušek SCIO (test Obecné studijní předpoklady) a dosáhl percentilu 30 nebo více

Podrobnosti o přijímacím řízení zde.

  • Elektronická přihláška: 500 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Studium a stáže v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ lze studovat 1 až 2 semestry na vybrané univerzitě v některé z evropských zemí. Program CEEPUS nabízí výměnné pobyty v rámci střední Evropy. V rámci fondu EHP lze naopak studovat v Lichtenštejnsku, Norsku či na Islandu.

Je možné vyrazit i na pracovní stáž po dobu 2 - 12 měsíců. Celoročně jsou vypisovány nabídky pracovních stáží i mimo rámec Erasmu+.

Koleje a menzy

Slezská univerzita nabízí studentům ubytování na několika kolejních zařízeních. Nabídka ubytování nabízí více druhů ubytování.  Kromě kolejí mohou studenti v Opavě využít i ubytování v soukromích nájmech.

Pro studenty Slezské univerzity je zajištěno několik smluvních zařízení kde se mohou stravovat za studenstké ceny.

Kontakt

Fakulta veřejných politik v Opavě

Slezská univerzita
Bezručovo náměstí 885/14
746 01 Opava