Fakulta veřejných politik je nejmladší fakultou Slezské univerzity. Vznikla vyčleněním z Filozoficko-přírodovědecké fakulty v roce 2008. V současnosti Fakultu veřejných politik v Opavě tvoří pět vědecko-pedagogických pracovišť, která realizují čtyři bakalářské, jeden navazující magisterský a jeden doktorský studijní program.

Studijní programy

Nabízí bakalářské, navazující magisterské i doktorské programy s obory pokrývajícími oblast sektoru veřejných služeb – od ošetřovatelství přes sociální práci až po pedagogiku. Celoživotní vzdělávání probíhá i mimo Opavu, a to v Táboře, Trutnově a Vsetíně.

Uplatnění

 Absolventi nalézají uplatnění v sektoru veřejných služeb od ošetřovatelství přes specializaci v pedagogice, sociální práci až po sféru veřejné správy. Uplatní se také v orgánech státní správy i v místních a krajských orgánech územní samosprávy či neziskových organizacích.

www.fvp.slu.cz

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Přijetí na některé obory bakalářského studia je podmíněno absolvováním Národních srovnávacích zkoušek společnosti Scio, u dalších oborů bakalářského a navazujícího magisterského studia má přijímací řízení podobu oborových písemných (příp. ústních) zkoušek.

Přihlášku je možné podat do 31. 3. 2019

Poznámka: poplatky za přihlášku se mohou u jednotlivých oborů lišit, rozhodujícím kritériem je obsah přijímacího řízení, více informací zde.

Podrobné informace k poplatkům spojeným s přijímacím řízením a k přijímacím zkouškám naleznete na webových stránkách fakulty.

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Obecné studijní předpoklady
Výsledek pro přijetí: 40 %
Další SCIO testy
Další SCIO testy
Přihlásit se na SCIO testy
Přihlásit se na SCIO testy

Aktuality

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

Vážení uchazeči, zveme Vás na den otevřených dveří, který se bude koná v lednu 25. 1. 2019. číst více

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Další informace o nás se můžete dozvědět na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019 od 22.1. do 24.1.2019, výstaviště Letňany číst více

Doplňující informace

Studium a stáže v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ lze studovat 1 až 2 semestry na vybrané univerzitě v některé z evropských zemí. Program CEEPUS nabízí výměnné pobyty v rámci střední Evropy. V rámci fondu EHP lze naopak studovat v Lichtenštejnsku, Norsku či na Islandu.

Je možné vyrazit i na pracovní stáž po dobu 2 - 12 měsíců. Celoročně jsou vypisovány nabídky pracovních stáží i mimo rámec Erasmu+.

Koleje a menzy

Slezská univerzita v Opavě nabízí studentům ubytování na několika kolejních zařízeních. Nabídka ubytování nabízí více druhů ubytování.  Kromě kolejí mohou studenti v Opavě využít i ubytování v soukromích nájmech.

Pro studenty Slezské univerzity je zajištěno několik smluvních zařízení kde se mohou stravovat za studenstké ceny.