O nás

Fakulta veřejných politik je nejmladší fakultou Slezské univerzity. Vznikla vyčleněním z Filozoficko-přírodovědecké fakulty v roce 2008. V současnosti Fakultu veřejných politik v Opavě tvoří pět vědecko-pedagogických pracovišť, která realizují čtyři bakalářské, jeden navazující magisterský a jeden doktorský studijní program.

Studijní programy

Nabízí bakalářské, navazující magisterské i doktorské programy s obory pokrývajícími oblast sektoru veřejných služeb – od ošetřovatelství přes sociální práci až po pedagogiku. Celoživotní vzdělávání probíhá i mimo Opavu, a to v Táboře, Trutnově a Vsetíně.

Uplatnění

 Absolventi nalézají uplatnění v sektoru veřejných služeb od ošetřovatelství přes specializaci v pedagogice, sociální práci až po sféru veřejné správy. Uplatní se také v orgánech státní správy i v místních a krajských orgánech územní samosprávy či neziskových organizacích.

Web

Kde nás najdeš

Fakulta veřejných politik v Opavě

Slezská univerzita v Opavě
Bezručovo náměstí 885/14
746 01 Opava

Přihlášky a přijímačky

Přijetí na některé obory bakalářského studia je podmíněno absolvováním Národních srovnávacích zkoušek společnosti Scio, u dalších oborů bakalářského a navazujícího magisterského studia má přijímací řízení podobu oborových písemných (příp. ústních) zkoušek.

Přihlášku je možné podat do 31. 3. 2019

Poznámka: poplatky za přihlášku se mohou u jednotlivých oborů lišit, rozhodujícím kritériem je obsah přijímacího řízení, více informací zde.

Podrobné informace k poplatkům spojeným s přijímacím řízením a k přijímacím zkouškám naleznete na webových stránkách fakulty.

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Obecné studijní předpoklady

Výsledek pro přijetí: 40 %

Vyzkoušet test

Aktuality

Doplňující informace

Studium a stáže v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ lze studovat 1 až 2 semestry na vybrané univerzitě v některé z evropských zemí. Program CEEPUS nabízí výměnné pobyty v rámci střední Evropy. V rámci fondu EHP lze naopak studovat v Lichtenštejnsku, Norsku či na Islandu.

Je možné vyrazit i na pracovní stáž po dobu 2 - 12 měsíců. Celoročně jsou vypisovány nabídky pracovních stáží i mimo rámec Erasmu+.

Koleje a menzy

Slezská univerzita v Opavě nabízí studentům ubytování na několika kolejních zařízeních. Nabídka ubytování nabízí více druhů ubytování.  Kromě kolejí mohou studenti v Opavě využít i ubytování v soukromích nájmech.

Pro studenty Slezské univerzity je zajištěno několik smluvních zařízení kde se mohou stravovat za studenstké ceny.

Kontakt

Fakulta veřejných politik v Opavě

Slezská univerzita v Opavě
Bezručovo náměstí 885/14
746 01 Opava