Matematický ústav vznikl v roce 1999 osamostatněním Ústavu matematiky Filozoficko-přírodovědecké Slezské univerzity v Opavě. Nyní je v rámci Slezské univerzity samostatným subjektem a jeho postavení je rovnocenné se všemi jejími fakultami. Patří mezi čtyři instituce v ČR s oprávněním přiznávat tituly docent a profesor v matematických oborech.

Studijní programy

Činnost Matematického ústavu se zaměřuje především na tyto oblasti: matematická analýza, geometrie, matematické modelování, matematická fyzika, výpočetní geometrie a 3D tisk, pojistná matematika a aplikace matematiky v nejrůznějších sférách. Ústav má rovněž akreditován unikátní studijní obor Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací, který je jediný tohoto druhu v ČR.

Uplatnění

Absolventi naleznou uplatnění ve státní správě, podnikatelském sektoru, v ekonomii, ve vzdělávacích institucích, v informatice, v bezpečnostních složkách (Policie ČR, Hasičský záchranný sbor, ...)

Studuj matiku!

Neformální web pro uchazeče o studium na naší fakultě.

www.math.slu.cz

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Bakalářské studium bez přijímacích zkoušek.

Do magisterských oborů jsou uchazeči přijímáni na základě ústní zkoušky.

Termíny odevzdání přihlášek jsou pro obory Bc. a NMgr. studia do 31.3.2019, pro obory PhD. studia do 31.5.2019.

Bc. studijní program 350 Kč, NMgr. a Ph. D. studijní programy 590 Kč

Aktuality

Den otevřených dvěří

Den otevřených dvěří

Vážení uchazeči, zveme Vás na den otevřených dveří, který se bude konat ve středu 19. prosince 2018 a 23. ledna 2019, vždy od 11 hodin. Zájemci se mohou zúčastnit besed o možnostech studia, studijním zázemí a životě na Slezské univerzitě v Opavě, které proběhnou v učebně R1 Matematického ústavu v Opavě. Po krátké informativní besedě a prezentaci si můžete za doprovodu současných studentů prohlédnout zázemí ústavu (počítačové učebny, knihovnu, aulu,…). Studenti Vám podají bližší informace a zodpoví Vaše dotazy. Adresa: Matematický ústav v Opavě Slezská univerzita v Opavě Na Rybníčku 626/1 746 01 Opava Česká republika číst více

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Další informace o nás se můžete dozvědět na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019 od 22.1. do 24.1.2019, výstaviště Letňany číst více

Doplňující informace

Studium v zahraničí neboli Erasmus

V rámci programu Erasmus+ mohou studenti vyjet na dobu 3 - 12 měsíců na studijní pobyt do téměř kterékoliv evropské země - od Polska až po Portugalsko.

Ubytování a koleje

Slezská univerzita v Opavě nabízí studentům ubytování na několika kolejních zařízeních. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách univerzity zde. Kromě kolejí mohou studenti v Opavě využít i ubytování v soukromí.