Matematický ústav vznikl v roce 1999 osamostatněním Ústavu matematiky Filozoficko-přírodovědecké Slezské univerzity v Opavě. Nyní je v rámci Slezské univerzity samostatným subjektem a jeho postavení je rovnocenné se všemi jejími fakultami. Patří mezi čtyři instituce v ČR s oprávněním přiznávat tituly docent a profesor v matematických oborech.

Studijní programy

Činnost Matematického ústavu se zaměřuje především na tyto oblasti: matematická analýza, geometrie, matematické modelování, matematická fyzika, výpočetní geometrie a 3D tisk, pojistná matematika a aplikace matematiky v nejrůznějších sférách. Ústav má rovněž akreditován unikátní studijní obor Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací, který je jediný tohoto druhu v ČR.

Uplatnění

Absolventi naleznou uplatnění ve státní správě, podnikatelském sektoru, v ekonomii, ve vzdělávacích institucích, v informatice, v bezpečnostních složkách (Policie ČR, Hasičský záchranný sbor, ...)

Studuj matiku!

Neformální web pro uchazeče o studium na naší fakultě.

www.math.slu.cz

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Bakalářské studium bez přijímacích zkoušek.

Do magisterských oborů jsou uchazeči přijímáni na základě ústní zkoušky.

Přihlášky je možné podat do 31.5. (Ph.D.), do 17.8.2018 (II. kolo) Bc., NMgr.

Bc. studijní program 320 Kč, NMgr. a Ph. D. studijní programy 550 Kč

Aktuality

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Brno 2018

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Brno 2018

Další informace o nás se můžete dozvědět na veletrhu GAUDEAMUS Brno 2018 od 23.10. do 26.10.2018, VÝSTAVIŠTĚ Brno číst více

Doplňující informace

Studium v zahraničí neboli Erasmus

V rámci programu Erasmus+ mohou studenti vyjet na dobu 3 - 12 měsíců na studijní pobyt do téměř kterékoliv evropské země - od Polská, až po Portugalsko.

Ubytování a koleje

Slezská univerzita v Opavě nabízí studentům ubytování na několika kolejních zařízeních. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách univerzity zde. Kromě kolejí mohou studenti v Opavě využít i ubytování v soukromí.