O nás

Matematický ústav vznikl v roce 1999 osamostatněním Ústavu matematiky Filozoficko-přírodovědecké Slezské univerzity v Opavě. Nyní je v rámci Slezské univerzity samostatným subjektem a jeho postavení je rovnocenné se všemi jejími fakultami. Patří mezi čtyři instituce v ČR s oprávněním přiznávat tituly docent a profesor v matematických oborech.

Studijní programy

Činnost Matematického ústavu se zaměřuje především na tyto oblasti: matematická analýza, geometrie, matematické modelování, matematická fyzika, výpočetní geometrie a 3D tisk, pojistná matematika a aplikace matematiky v nejrůznějších sférách. Ústav má rovněž akreditován unikátní studijní obor Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací, který je jediný tohoto druhu v ČR.

Uplatnění

Absolventi naleznou uplatnění ve státní správě, podnikatelském sektoru, v ekonomii, ve vzdělávacích institucích, v informatice, v bezpečnostních složkách (Policie ČR, Hasičský záchranný sbor, ...)

Studuj matiku!

Neformální web pro uchazeče o studium na naší fakultě.

Web

Kde nás najdeš

Matematický ústav v Opavě

Slezská univerzita v Opavě
Na Rybníčku 626/1
746 01 Opava

Přihlášky a přijímačky

Bakalářské studium bez přijímacích zkoušek.

Do magisterských oborů jsou uchazeči přijímáni na základě ústní zkoušky.

Termíny odevzdání přihlášek jsou pro obory Bc. a Mgr. studia do 31.3.2019, pro obory PhD. studia do 31.5.2019.

Bc. studijní program 350 Kč, Mgr. a Ph. D. studijní programy 590 Kč

  • Elektronická přihláška: 350 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Studium v zahraničí neboli Erasmus

V rámci programu Erasmus+ mohou studenti vyjet na dobu 3 - 12 měsíců na studijní pobyt do téměř kterékoliv evropské země - od Polska až po Portugalsko.

Ubytování a koleje

Slezská univerzita v Opavě nabízí studentům ubytování na několika kolejních zařízeních. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách univerzity zde. Kromě kolejí mohou studenti v Opavě využít i ubytování v soukromí.

Kontakt

Matematický ústav v Opavě

Slezská univerzita v Opavě
Na Rybníčku 626/1
746 01 Opava