O nás

Matematický ústav, jenž vznikl v roce 1999, je v současnosti zavedeným vědeckým pracovištěm s mezinárodním renomé, které realizuje dlouhodobě a stabilně kvalitní studijní programy z oblasti matematiky.

Studijní programy

Matematický ústav nabízí všechny tři stupně VŠ vzdělání, od bakalářského přes navazující magisterské až po doktorský studijní program. Ze čtyř specializací, mezi kterými může uchazeč volit, zmiňme především Matematické metody v ekonomii a Matematické metody v krizovém řízení, které jsou svým zaměřením, skladbou předmětů a provázaností s praxí unikátní v České republice.

Uplatnění

Absolvent bakalářského studijního programu Matematika je vybaven znalostmi základních matematických disciplín, principů matematického uvažování, logického a kritického myšlení, vztahů a souvislostí mezi jednotlivými odvětvími matematiky, programování a matematického softwaru.

Je schopen pokračovat v navazujícím magisterském studiu v matematických a příbuzných oborech, či se uplatnit v oblasti informatiky, zpracování dat, programování a modelování, v bankovnictví, u specializace Matematické metody v ekonomii, resp. Matematické metody v krizovém řízení také v oblasti ekonomiky,obchodua marketingu,resp.krizovéhořízenía ochrany majetku,osob a zdraví.

Neformální weby pro uchazeče o studium na našem ústavu

Studuj matiku!

Studuj ekonomii!

 

Web

Kde nás najdeš

Matematický ústav v Opavě

Slezská univerzita
Na Rybníčku 626/1
746 01 Opava

Přihlášky a přijímačky

JAK NA PŘIHLÁŠKY?

Ke studiu v matematických oborech je možno se přihlásit pouze formou elektronické přihlášky na internetových stránkách Slezské univerzity. Tištěnou verzi přihlášky ke studiu, ani její zkrácenou verzi uchazeč nezasílá. Pokyny k provedení platby jsou součástí webové aplikace elektronické přihlášky. Doklad o zaplacení administrativního poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením uchazeč nezasílá, je však povinen si ho uschovat, protože v případě problémů s identifikací platby může být vyzván k jeho dodatečnému předložení. Uchazeč je povinen si ve webové aplikaci elektronické přihlášky zkontrolovat, zda jeho platba dorazila na účet Matematického ústavu. Pokud uchazeč ve webové aplikaci elektronické přihlášky nenajde potvrzení o přijetí platby do 10 dnů ode dne provedení platby, kontaktuje referát pro studijní záležitosti Matematického ústavu v Opavě (studium@math.slu.cz). Úředně ověřený opis maturitního vysvědčení odevzdá uchazeč při zápisu do studia. Bližší informace je možné získat na sekretariátu Matematického ústavu (Ing. J. Šindlerová), Na Rybníčku 626/1, 746 01, Opava, tel.: 553 684 680, e-mail: studium@math.slu.cz.

 

  • Elektronická přihláška: 500 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Studium v zahraničí neboli Erasmus

V rámci programu Erasmus+ mohou studenti vyjet na dobu 3 - 12 měsíců na studijní pobyt do téměř kterékoliv evropské země - od Polska až po Portugalsko.

Ubytování a koleje

Slezská univerzita v nabízí studentům ubytování na několika kolejních zařízeních. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách univerzity zde. Kromě kolejí mohou studenti v Opavě využít i ubytování v soukromí.

Kontakt

Matematický ústav v Opavě

Slezská univerzita
Na Rybníčku 626/1
746 01 Opava