O nás

Matematický ústav vznikl v roce 1999 osamostatněním Ústavu matematiky Filozoficko-přírodovědecké Slezské univerzity. Nyní je v rámci Slezské univerzity samostatným subjektem a jeho postavení je rovnocenné se všemi jejími fakultami. Patří mezi čtyři instituce v ČR s oprávněním přiznávat tituly docent a profesor v matematických oborech.

Studijní programy

Činnost Matematického ústavu se zaměřuje především na tyto oblasti: matematická analýza, geometrie, matematické modelování, matematická fyzika, výpočetní geometrie a 3D tisk, pojistná matematika a aplikace matematiky v nejrůznějších sférách. Ústav má rovněž akreditovanou unikátní studijní specializaci Matematické metody v krizovém řízení, která je jediná tohoto druhu v ČR.

Uplatnění

Absolventi naleznou uplatnění ve státní správě, podnikatelském sektoru, v ekonomii, ve vzdělávacích institucích, v informatice, v bezpečnostních složkách (Policie ČR, Hasičský záchranný sbor, ...)

Studuj matiku!

Neformální web pro uchazeče o studium na naší fakultě.

Web

Kde nás najdeš

Matematický ústav v Opavě

Slezská univerzita
Na Rybníčku 626/1
746 01 Opava

Přihlášky a přijímačky

TERMÍN PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY KE STUDIU

Bakalářský a navazující magisterský studijní program Matematika:

31. 8. 2020 (2. kolo)

Doktorský studijní program Matematika:

do 14. 8. 2020 (2. kolo)

JAK NA PŘIHLÁŠKY?

Je třeba úplně vyplnit elektronickou přihlášku a uhradit poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením - bakalářský a navazujícího magisterský  studijní program:  500 Kč

U všech specializací bakalářského studijního programu Matematika bylo od přijímací zkoušky upuštěno. Uchazeči budou přijati bez přijímací zkoušky na základě řádně podané přihlášky ke studiu.

Do navazujícího magisterského studijního programu budou uchazeči přijati na základě ústní přijímací zkoušky.

 

Údaje k úhradě poplatku bankovním převodem jsou součástí webové aplikace elektronické přihlášky.

Tištenou verzi ani doklad o provedení platby nezasílejte, uchovejte ho pro případ problémů s identifikací platby. Kontrolu úhrady poplatku provedete ve webové aplikaci elektronické přihlášky. 


Opis (kopii) maturitního vysvědčení úředně ověřený vidimací odevzdáváte při zápisu do studia. 


Aktuální informace o studiu naleznete také na webových stránkách ústavu.

  • Elektronická přihláška: 500 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Studium v zahraničí neboli Erasmus

V rámci programu Erasmus+ mohou studenti vyjet na dobu 3 - 12 měsíců na studijní pobyt do téměř kterékoliv evropské země - od Polska až po Portugalsko.

Ubytování a koleje

Slezská univerzita v nabízí studentům ubytování na několika kolejních zařízeních. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách univerzity zde. Kromě kolejí mohou studenti v Opavě využít i ubytování v soukromí.

Kontakt

Matematický ústav v Opavě

Slezská univerzita
Na Rybníčku 626/1
746 01 Opava