O nás

Matematický ústav vznikl v roce 1999 osamostatněním Ústavu matematiky Filozoficko-přírodovědecké Slezské univerzity v Opavě. Nyní je v rámci Slezské univerzity samostatným subjektem a jeho postavení je rovnocenné se všemi jejími fakultami. Patří mezi čtyři instituce v ČR s oprávněním přiznávat tituly docent a profesor v matematických oborech.

Studijní programy

Činnost Matematického ústavu se zaměřuje především na tyto oblasti: matematická analýza, geometrie, matematické modelování, matematická fyzika, výpočetní geometrie a 3D tisk, pojistná matematika a aplikace matematiky v nejrůznějších sférách. Ústav má rovněž akreditován unikátní studijní obor Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací, který je jediný tohoto druhu v ČR.

Uplatnění

Absolventi naleznou uplatnění ve státní správě, podnikatelském sektoru, v ekonomii, ve vzdělávacích institucích, v informatice, v bezpečnostních složkách (Policie ČR, Hasičský záchranný sbor, ...)

Studuj matiku!

Neformální web pro uchazeče o studium na naší fakultě.

Web

Kde nás najdeš

Matematický ústav v Opavě

Slezská univerzita v Opavě
Na Rybníčku 626/1
746 01 Opava

Přihlášky a přijímačky

Bakalářský studijní program B1101 Matematika:

U všech oborů bakalářského studijního programu B1101 Matematika bylo od přijímací zkoušky upuštěno. Uchazeči budou přijati bez přijímací zkoušky na základě řádně podané přihlášky ke studiu.

Navazující magisterský studijní program N1101 Matematika:

Ústní přijímací zkouška z matematiky, minimální bodová hranice pro přijetí na základě přijímací zkoušky je 10 bodů z 20 možných.

Termín odevzdání přihlášek:

bakalářské a navazující magisterské studium: 23. 8. 2019

doktorské studium v českém jazyce: 23. 8. 2019

Výše poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením:

pro obory bakalářského studijního programu B1101 Matematika: 350,- Kč

pro obory navazujícího magisterského studijního programu N1101 Matematika a doktorského studijního programu P1102 Matematika: 590,- Kč

  • Elektronická přihláška: 590 (NMgr. a Ph.D.)

Aktuality

Doplňující informace

Studium v zahraničí neboli Erasmus

V rámci programu Erasmus+ mohou studenti vyjet na dobu 3 - 12 měsíců na studijní pobyt do téměř kterékoliv evropské země - od Polska až po Portugalsko.

Ubytování a koleje

Slezská univerzita v Opavě nabízí studentům ubytování na několika kolejních zařízeních. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách univerzity zde. Kromě kolejí mohou studenti v Opavě využít i ubytování v soukromí.

Kontakt

Matematický ústav v Opavě

Slezská univerzita v Opavě
Na Rybníčku 626/1
746 01 Opava