O nás

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné vznikla roku 1990. Disponuje třístupňovým systémem studia a nabízí jak bakalářské (Bc.), tak navazující magisterské (Ing.) i doktorské (Ph.D.) studium. K dispozici je jak prezenční, tak kombinovaná forma studia s využitím e-learningové podpory.

Studijní programy

Fakulta nabízí vzdělávání v oborech zaměřených na ekonomické disciplíny, finance a účetnictví a hospodářskou politiku. Nabídka dále zahrnuje obory zaměřené na informatiku v ekonomické praxi a cestovní ruch a hotelnictví. 

Uplatnění

Absolventi naleznou uplatnění v řadě oblastí. Získané znalosti mohou realizovat v bankovnictví, pojišťovnictví, na finančním trhu, v oblasti informačních technologií, v oblasti mezinárodních ekonomických vztahů, v právním prostředí, ve státní správě a samosprávě atd.

Web

Kde nás najdeš

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě
Univerzitní náměstí 1934/3
733 01 Karviná

Přihlášky a přijímačky

Přijímací zkouška do bakalářského stupně studia je shodná pro všechny obory. Skládá se z testu studijních předpokladů obsahující úlohy z ekonomie, společenskovědního přehledu a matematiky na úrovni učiva středních škol. Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům s dobrým výsledkem Národních srovnávacích zkouškách společnosti Scio.

Přijímací zkouška na navazující magisterské studium obsahuje témata z mikro- a makroekonomie, aktuální ekonomické situace v ČR, matematiky a statistiky.

Přihlášku je možné podat do 24.4. (Bc.) a 4.5. (Ing.).

  • Elektronická přihláška: 590 Kč

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Obecné studijní předpoklady

Výsledek pro přijetí: 40 %

Vyzkoušet test

Aktuality

Doplňující informace

Studium v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ mohou studenti strávit 1 až 2 semestry na partnerské univerzitě v téměř kterékoliv evropské zemi. V rámci rozvojových programů má OPF také uzavřené bilaterální smlouvy s Finskem, Japonskem, Polskem, Ruskem, Slovenskem, Ukrajinou a Tureckem a studenti tak mohou studovat v některé z těchto zemí i mimo rámec Erasmu.

Stáže v zahraničí

Program Erasmus+ zároveň umožňuje vyjet na pracovní stáž do některé z evropských zemí. Zahraniční stáž může trvat 2 až 12 měsíců a zajišťuje ji domácí vysokoškolská instituce nebo jí určená zprostředkovatelská instituce. V rámci rozvojových programů jsou také nabízeny stáže mimo rámec Erasmu.

Ubytování a koleje

Slezská univerzita nabízí studentům ubytování na několika kolejních zařízeních. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách univerzity. Kromě kolejí mohou studenti v Karviné využít i ubytování v soukromí.

Stravování

Fakulta v Karviné poskytuje možnost stravování ve dvou menzách. Zde mají studenti nárok na fonančně dotované jídlo.

Kontakt

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě
Univerzitní náměstí 1934/3
733 01 Karviná