Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné vznikla roku 1990. Disponuje třístupňovým systémem studia a nabízí jak bakalářské (Bc.), tak navazující magisterské (Ing.) i doktorské (Ph.D.) studium. K dispozici je jak prezenční, tak kombinovaná forma studia s využitím e-learningové podpory.

Studijní programy

Fakulta nabízí vzdělávání v oborech zaměřených na ekonomické disciplíny, finance a účetnictví a hospodářskou politiku. Nabídka dále zahrnuje obory zaměřené na informatiku v ekonomické praxi a cestovní ruch a hotelnictví. 

Uplatnění

Absolventi naleznou uplatnění v řadě oblastí. Získané znalosti mohou realizovat v bankovnictví, pojišťovnictví, na finančním trhu, v oblasti informačních technologií, v oblasti mezinárodních ekonomických vztahů, v právním prostředí, ve státní správě a samosprávě atd.

www.opf.slu.cz

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Přijímací zkouška do bakalářského stupně studia je shodná pro všechny obory. Skládá se z testu studijních předpokladů obsahující úlohy z ekonomie, společenskovědního přehledu a matematiky na úrovni učiva středních škol. Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům s dobrým výsledkem Národních srovnávacích zkouškách společnosti Scio.

Přijímací zkouška na navazující magisterské studium obsahuje témata z mikro- a makroekonomie, aktuální ekonomické situace v ČR, matematiky a statistiky.

Přihlášku je možné podat do 24.4. (Bc.) a 4.5. (Ing.).

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 550 Kč

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Obecné studijní předpoklady
Výsledek pro přijetí: 40 %
Další SCIO testy
Další SCIO testy
Přihlásit se na SCIO testy
Přihlásit se na SCIO testy

Aktuality

Den otevřenych dveří jen pro TEBE!

Den otevřenych dveří jen pro TEBE!

Chcete studovat u nás a den otevřených dveří již byl? Nevadí!!! Zavolejte nám nebo pošlete mail a domluvte si termín, který Vám bude vyhovovat. číst více

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Brno 2018

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Brno 2018

Další informace o nás se můžete dozvědět na veletrhu GAUDEAMUS Brno 2018 od 23.10. do 26.10.2018, VÝSTAVIŠTĚ Brno číst více

Doplňující informace

Studium v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ mohou studenti strávit 1 až 2 semestry na partnerské univerzitě v téměř kterékoliv evropské zemi. V rámci rozvojových programů má OPF také uzavřené bilaterální smlouvy s Finskem, Japonskem, Polskem, Ruskem, Slovenskem, Ukrajinou a Tureckem a studenti tak mohou studovat v některé z těchto zemí i mimo rámec Erasmu.

Stáže v zahraničí

Program Erasmus+ zároveň umožňuje vyjet na pracovní stáž do některé z evropských zemí. Zahraniční stáž může trvat 2 až 12 měsíců a zajišťuje ji domácí vysokoškolská instituce nebo jí určená zprostředkovatelská instituce. V rámci rozvojových programů jsou také nabízeny stáže mimo rámec Erasmu.

Ubytování a koleje

Slezská univerzita nabízí studentům ubytování na několika kolejních zařízeních. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách univerzity. Kromě kolejí mohou studenti v Karviné využít i ubytování v soukromí.

Stravování

Fakulta v Karviné poskytuje možnost stravování ve dvou menzách. Zde mají studenti nárok na fonančně dotované jídlo.