O nás

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné vznikla roku 1990. Disponuje třístupňovým systémem studia a nabízí jak bakalářské (Bc.), tak navazující magisterské (Ing.) i doktorské (Ph.D.) studium. K dispozici je jak prezenční, tak kombinovaná forma studia s využitím e-learningové podpory.

Studijní programy

Fakulta nabízí vzdělávání v oborech zaměřených na ekonomické disciplíny, finance a účetnictví a hospodářskou politiku. Nabídka dále zahrnuje obory zaměřené na informatiku v ekonomické praxi a cestovní ruch a hotelnictví. 

Uplatnění

Absolventi naleznou uplatnění v řadě oblastí. Získané znalosti mohou realizovat v bankovnictví, pojišťovnictví, na finančním trhu, v oblasti informačních technologií, v oblasti mezinárodních ekonomických vztahů, v právním prostředí, ve státní správě a samosprávě atd.

Web

Kde nás najdeš

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita
Univerzitní náměstí 1934/3
733 01 Karviná

Přihlášky a přijímačky

Bakalářské studium:

Přijímací zkouška má písemnou formu a je jednotná pro všechny studijní programy. Obsahem přijímací zkoušky do prvního ročníku bakalářského studia je písemný test studijních předpokladů v rozsahu středoškolské úrovně znalostí z ekonomie, společenského přehledu a matematiky.

Od přijímací zkoušky bude upuštěno u uchazečů, kteří doloží úředně ověřenou kopii nebo originál Certifikátu společnosti SCIO.cz o absolvování Národních srovnávacích zkoušek a to z testu „Obecných studijních předpokladů“ (Všeobecných študijných predpokladov – Slovenské varianty OSP) absolvovaných od prosince 2019 do 1. května 2020. Minimální průměrný percentil pro upuštění odpřijímací zkoušky je větší nebo roven 40 (rovná se složení přijímací zkoušky na plný počet bodů). 

Navazující magisterské studium:

Přijímací zkouška má písemnou formu, je jednotná pro všechny studijní programy. Obsahem přijímací zkoušky do prvního ročníku navazujícího magisterského studia je písemný test studijních předpokladův rozsahu bakalářského studia ekonomického směru, tj. znalostí z mikroekonomie, makroekonomiea matematiky a statistiky.

Od přijímací zkoušky bude upuštěno u uchazečů, kteří dosáhli za bakalářské studium váženého studijního průměru menšího nebo rovného 1,7 (za období 1. až 3. ročníku – ve 3. ročníku se započítává pouze zimní semestr).

Přihlášku je možné podat do 29.2.2020 (Bc. a Ing.).

  • Elektronická přihláška: 590 Kč

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Obecné studijní předpoklady

Výsledek pro přijetí: 40 %

Vyzkoušet test

Aktuality

Doplňující informace

Studium v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ mohou studenti strávit 1 až 2 semestry na partnerské univerzitě v téměř kterékoliv evropské zemi. V rámci rozvojových programů má OPF také uzavřené bilaterální smlouvy s Finskem, Japonskem, Polskem, Ruskem, Slovenskem, Ukrajinou a Tureckem a studenti tak mohou studovat v některé z těchto zemí i mimo rámec Erasmu.

Stáže v zahraničí

Program Erasmus+ zároveň umožňuje vyjet na pracovní stáž do některé z evropských zemí. Zahraniční stáž může trvat 2 až 12 měsíců a zajišťuje ji domácí vysokoškolská instituce nebo jí určená zprostředkovatelská instituce. V rámci rozvojových programů jsou také nabízeny stáže mimo rámec Erasmu.

Ubytování a koleje

Slezská univerzita nabízí studentům ubytování na několika kolejních zařízeních. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách univerzity. Kromě kolejí mohou studenti v Karviné využít i ubytování v soukromí.

Stravování

Fakulta v Karviné poskytuje možnost stravování ve dvou menzách. Zde mají studenti nárok na fonančně dotované jídlo.

Kontakt

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita
Univerzitní náměstí 1934/3
733 01 Karviná