O nás

VŠTE je veřejná vysoká škola, což znamená, že se na ní neplatí školné, pokud nepřekročíte standardní dobu studia. Od ostatních českých VŠ se odlišuje svým výrazným zaměřením na praxi. Přímo do osnov posledních ročníků je zahrnut v Česku nadstandardní jeden semestr odborné praxe, a spolupráce s vybranými firmami podle studijních oborů je rysem celého studia. První kontakt s praxí a řada týdnů odpracovaných v provozech nebo kancelářích pak zvyšuje šance absolventů při hledání prvního zaměstnání. Stejně jako při dalším studiu, když se pro něj rozhodnou. Škola má nyní uzavřeno na 1600 rámcových dohod o praxích a ročně na ně vysílá zhruba několik stovek studentů. V současné době nabízí Bc. a Ing. obory v oblastech ekonomiky, strojírenství, stavitelství a dopravy a logistiky.

Web

Kde nás najdeš

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Okružní 517/10
370 01 České Budějovice

Přihlášky a přijímačky

Uchazeči jsou do bakalářských studijních oborů přijímáni na základě výsledků z předchozího středoškolského studia.

První kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022 vyhlašuje Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích v období od 19. 10. 2020 do 30. 4. 2021.

  • Elektronická přihláška: 870 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Realizace profesních studijních programů je podpořena součinností podnikatelských subjektů v regionu. Dalšími prioritami činnosti VŠTE je aplikovaný výzkum, zavádění inovačních technologií a transfer znalostí do oblastí, které jsou aktuální a klíčové především pro potřeby regionu.

Kontakt

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Okružní 517/10
370 01 České Budějovice