O nás

Fakulta umění a architektury je součástí Technické univerzity v Liberci. Fakulta byla zřízena rozhodnutím akademického senátu TUL k 1. 12. 1994 jako Fakulta architektury. S účinností od 1. ledna 2007 byl změněn název Fakulty architektury na: Fakulta umění a architektury Technické univerzity v Liberci. Fakulta je zaměřená umělecky a technicky. Fakulta chce zprostředkovat svým absolventům vnímání architektury ve všech jejích aspektech. Klade přitom důraz na tvořivé a koncepční zaměření práce architekta. Fakulta usiluje o vytvoření dynamického studia, odpovídajícího současnému stavu a vývoji názorů na výuku architektury ve světě a doprovázeného mobilitou studentů i vyučujících.

O studiu

Studium je chápáno jako příležitost pro diskusi mezi studenty a vyučujícími, umožňující společné hledání a nacházení. V tomto dialogu chce fakulta vychovávat všestranně vzdělané architekty a umělce. 

Studium nabízí vysokoškolské vzdělání s vyvážeností výtvarné, humanitní a technické složky. Studijní program je sestaven tak, aby umožnil studentům dosažení kvalifikace, nutné k dalšímu uplatnění. 

Kde nás najdeš

Fakulta umění a architektury

Technická univerzita v Liberci
Studentská 1402/2
461 17 Liberec

Přihlášky a přijímačky

  • Elektronická přihláška: 600 Kč
  • Papírová přihláška: 600 Kč

Kontakt

Fakulta umění a architektury

Technická univerzita v Liberci
Studentská 1402/2
461 17 Liberec