Fakulta byla zřízena rozhodnutím akademického senátu TUL k 1. 12. 1994 jako Fakulta architektury. S účinností od 1. ledna 2007 byl změněn název Fakulty architektury na: Fakulta umění a architektury Technické univerzity v Liberci. Fakulta je zaměřená umělecky a technicky. 

Studijní programy

Fakulta umění a architektury se zaměřuje na budoucí vývoj a to v obou směrech. Studenti se tak zabývají invonačními procesy a netradičním náhledům na své obory, podílí se například na novém urbanistickém řešení městských částí. Nabízí studium ve třech bakalářských a ve třech magisterských studijních programech. Hlavní důraz je kladen na ateliérovou výuku, kde mají studenti možnost materiální a prostorové podpory své tvorby, a také konzultace s akademickými pracovníky.

Uplatnění

Absolventi se uplatní jako výtvarní umělci, kde mohou svou kreativitu a tvůrčí činnost provozovat jako nezávislí umělci nebo se zapojit do větších ateriérových společností se zapojením do řešení větších komplexních projektů. Absolventi architektury pak naleznou uplatnění v navrhování pozemních staveb, v projektech interierových designů, či v návrzích restaurování památek.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Na bakalářský obor Architektura je přijímací řízení tříkolové (domácí práce, talentové zkoušky, ústní pohovor), na obory Vizuální komunikace a Design prostředí je přijímací řízení dvoukolové (domácí práce, talentová zkouška nebo pohovor s designovým úkolem).

Přihlášku je možné podat do 30.11. (Bc.), 31.3. (Mgr.).

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 560 Kč
Papírová přihláška
Papírová přihláška: 560 Kč

Aktuality

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Další informace o nás se můžete dozvědět na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019 od 22.1. do 24.1.2019, výstaviště Letňany číst více

Doplňující informace

Studium v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ lze studovat 1 až 2 semestry na některé z partnerských univerzit v téměř kterékoliv evropské zemi. Studenti unvierzity mohou vycestovat do zahrační i v rámci jiných programů jako CEEPUS, AKTION a další. Fakulta má zároveň uzavřeno několik bilaterálních dohod se zahraničními univerzitami. Více informací o studiu v zahraničí naleznete zde.

Stáže v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ je možné se zúčastnit i pracovní stáže v některé z vybraných zemí po dobu 2-12 měsíců. Více informací o pracovních stážích naleznete zde.

Ubytování a koleje

Technická univerzita v Liberci nabízí studentům ubytování v několika kolejních zařízeních. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách Koleje a menzy TU v Liberci zde.