Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií vznikla v roce 1995 jako fakulta zaměřená především na obory kombinující technické disciplíny s informatikou a přírodními vědami.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Přijímací testy pro většinu bakalářských oborů se skládají z matematiky a informatiky.

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 450 Kč

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Neupřesněno vysokou školou.

Ubytování a koleje

Neupřesněno vysokou školou.