O nás

V roce 1953 byla v Liberci založena vysoká škola, která nesla název Vysoká škola strojní v Liberci. Výuka byla zahájena 1. října 1953 a do prvního ročníku tehdy nastoupilo 259 studentů, kteří prošli přijímacím řízením na Fakultě strojního inženýrství ČVUT v Praze. 

Strojní fakulta ČVUT v prvním období účinně podporovala libereckou vysokou školu poskytováním vlastních učitelů i další pomocí. Díky této spolupráci se podařilo položit dobré základy pro rozvoj pedagogické činnosti i vědeckovýzkumné práce. 

V roce 1960 byla škola rozdělena na Fakultu strojní a na Fakultu textilní a od tohoto roku nesla název Vysoká škola strojní a textilní v Liberci (VŠST). V roce 1990 byla usnesením akademického senátu VŠST a se souhlasem akreditační komise vlády České republiky zřízena Fakulta pedagogická, v roce 1992 potom Fakulta hospodářská pro výchovu odborníků v oblasti ekonomiky, řízení a podnikatelské činnosti a v roce 1994 Fakulta architektury. 

Po zřízení těchto nových fakult byla vysoká škola od 1. ledna 1995 přejmenována na Technickou univerzitu v Liberci. V roce 1995 byla také jako šestá ustavena Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií. 

Fakulta strojní je nejstarší fakultou Technické univerzity v Liberci. V době svého založení byla zaměřena především na výchovu inženýrů pro obory textilního, sklářského a automobilového průmyslu. Postupem doby se její profil upravoval a rozšiřoval až do dnešní podoby.

Kde nás najdeš

Fakulta strojní

Technická univerzita v Liberci
Studentská 1402/2
461 17 Liberec

Přihlášky a přijímačky

Bakalářské studium

Přijímací zkouška se nekoná. Uchazeči jsou ke studiu přijímáni do naplnění kapacity s ohledem na výsledky studia na střední škole. Pořadí uchazečů bude stanoveno na základě celkového průměrného prospěchu ze všech předmětů na závěrečném vysvědčení v předposledním roce a pololetním vysvědčení v závěrečném roce studia na střední škole.

Termín podání přihlášek do 2. kola: 31.08.2019.

  • Elektronická přihláška: 600 Kč
  • Papírová přihláška: 600 Kč

Kontakt

Fakulta strojní

Technická univerzita v Liberci
Studentská 1402/2
461 17 Liberec