Fakulta strojní je nejstarší fakultou Technické univerzity v Liberci. Od roku 1953 fungovala v rámci Vysoké školy strojní, samostatnou fakultou je od roku 1960.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Na bakalářský studijní program se přijímací zkoušky nekonají a pořadí uchazečů bude určeno dle výsledků studia na střední škole.

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 500 Kč
Papírová přihláška
Papírová přihláška: 500 Kč

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Neupřesněno vysokou školou.

Stáže v zahraničí

Neupřesněno vysokou školou.

Ubytování a koleje

Neupřesněno vysokou školou.