Nalezli jsme 183 škol

Unicorn University nabízí novým studentům slevu na školné, online materiály zdarma a flexibilní rozvrh.

Filozofická fakulta

 • Románské jazyky
 • Theory and History of Modern Czech Literature (EN)
 • Pomocné vědy historické

a další 4 programy

7 programů

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • Pěstování rostlin
 • Chov exotických zvířat
 • Zemědělská a lesnická fytopatologie a ochrana rostlin

a dalších 22 programů

25 programů

Fakulta technologická ve Zlíně

 • Polymerní materiály a technologie
 • Výrobní inženýrství
 • Chemie a analýza potravin

a dalších 21 programů

24 programů

Dopravní fakulta Jana Pernera

 • Dopravní stavitelství
 • Technologie a management v dopravě
 • Stavba vozidel

a dalších 7 programů

10 programů

Fakulta logistiky a krizového řízení v Uherském Hradišti

 • Ochrana obyvatelstva
 • Environmentální bezpečnost
 • Management rizik

a další 2 programy

5 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Technická fakulta

 • Silniční a městská automobilová doprava
 • Zemědělská technika
 • Technika a technologie zpracování odpadů

a dalších 11 programů

14 programů

Fakulta elektrotechnická

 • Elektroenergetika / Electric Power Engineering
 • Elektrotechnologie a materiály / Electrotechnology and Materials
 • Aplikovaná fyzika / Applied Physics

a dalších 21 programů

24 programů

Zahradnická fakulta

 • Vinohradnictví a vinařství
 • Zahradnictví
 • Krajinářská architektura - Ph.D.

a další 4 programy

7 programů

Pedagogická fakulta

 • Občanská výchova - Informační a komunikační technologie (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
 • Informační a komunikační technologie - Občanská výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
 • Pohybová aktivita, rekreace a zdraví

a dalších 19 programů

22 programů

University College Prague

 • Účetnictví a finanční řízení podniku - specialzace Krizový manažer / Risk manažer
 • Mezinárodní a diplomatická studia – zaměření Kariérní diplomat
 • Účetnictví a finanční řízení podniku - specialzace Finanční a účetní systém veřejného sektoru

a dalších 22 programů

25 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta informatiky a statistiky

 • Data & Analytics for Business Management
 • Ekonometrie a operační výzkum
 • Statistika

a další 4 programy

7 programů

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Biomedicínské inženýrství
 • Systémová integrace procesů ve zdravotnictví
 • Asistivní technologie

a další 4 programy

7 programů

Institut celoživotního vzdělávání

 • Aplikovaná pedagogická studia
 • Učitelství praktického vyučování a odborných předmětů
2 programy

Fakulta mezinárodních vztahů

 • Mezinárodní studia a diplomacie
 • Manažer obchodu
 • Mezinárodní ekonomické vztahy

a další 2 programy

5 programů

Ekonomická fakulta

 • Management regionálního rozvoje
 • Ekonomika a management
 • Finance a účetnictví

a další 3 programy

6 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Vysoká škola logistiky o.p.s.

 • Logistika ve službách
 • Logistika a řízení výrobních procesů
 • MBA

a další 3 programy

6 programů

Vysoká škola PRIGO

 • Ekonomika a management
 • Manažerská ekonomie
 • Hospodářská politika a správa
3 programy

Lesnická a dřevařská fakulta

 • Ochrana lesa
 • Tvorba a ochrana krajiny, inženýrské stavby v krajině
 • Forest Phytopatology and Mycology (EN)

a dalších 19 programů

22 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná geoinformatika
 • Chemie a toxikologie
 • Učitelství matematiky pro SŠ

a dalších 14 programů

17 programů

CEVRO Institut, z.ú.

 • Právo v obchodních vztazích
 • LL.M. – Ochrana informací
 • Management sociálních služeb

a dalších 13 programů

16 programů

Fakulta strojního inženýrství

 • Inženýrská mechanika
 • Applied Mathematics (EN)
 • Applied Mechanics (EN)

a dalších 18 programů

21 programů