Nalezli jsme 188 škol

Online VELETRH VŠ od 26.1.2021 do 28.1.2021 Získej vstupenku ZDARMA

Fakulta chemicko-technologická

 • Povrchové inženýrství
 • Anorganická technologie (EN)
 • Environmentální inženýrství (EN)

a dalších 21 programů

24 programů

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Částicová a jaderná fyzika
 • Particle and Nuclear Physics
 • Computational mathematics

a dalších 43 programů

46 programů

AKCENT College s.r.o.

 • Čeština jako cizí jazyk
 • Angličtina jako cizí jazyk
2 programy

Business Institut EDU a.s.

 • MBA Marketing a reklama (online)
 • MBA Management soft skills
 • MBA Obchodní právo v podnikání

a dalších 29 programů

32 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

CEMI – Central European Management Institute

 • Management veřejné správy
 • Ekonomika a finanční management
 • HR management

a dalších 10 programů

13 programů

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Biomedicínské inženýrství
 • Systémová integrace procesů ve zdravotnictví
 • Bezpečnost a ochrana obyvatelstva

a další 4 programy

7 programů

Akademie výtvarných umění v Praze

 • Restaurování výtvarných děl
 • Volné umění
 • Teorie a dějiny současného umění
 • Architektonická tvorba
4 programy

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Etika a kultura v mediální komunikaci
 • Sociální práce s rodinou
 • Učitelství náboženství pro základní školy

a dalších 9 programů

12 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Filozofická fakulta

 • Asijská studia
 • Religionistika
 • Politologie

a dalších 37 programů

40 programů

Fakulta ekonomicko-správní

 • Informatika ve veřejné správě
 • Ekonomika regionálního sportu
 • Management

a dalších 13 programů

16 programů

Fakulta zdravotnických studií

 • Ošetřovatelství - Ošetřovatelská péče v interních oborech
 • Specializace v ošetřovatelství - Perioperační péče
 • Specializace v porodní asistenci - Perioperační péče
 • Všeobecné ošetřovatelství
4 programy

Ústav práva a právní vědy

 • LL.M Mezinárodní obchod a právo
 • MBA - Strategický management
 • LL.M. Korporátní právo - správa a řízení společnosti

a dalších 28 programů

31 programů

Fakulta aplikované informatiky

 • Bezpečnostní technologie, systémy a management
 • Security Technologies, Systems and Management (EN)
 • Průmyslová automatizace

a dalších 12 programů

15 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně

 • Accounting and Taxes
 • Finance
 • Finance (EN)

a dalších 15 programů

18 programů

Fakulta humanitních studií

 • Všeobecné ošetřovatelství
 • Sociální pedagogika
 • Pedagogika předškolního věku

a další 2 programy

5 programů

Fakulta logistiky a krizového řízení v Uherském Hradišti

 • Ochrana obyvatelstva
 • Bezpečnost společnosti - Specializace: Rizika výrobních a logistických procesů
 • Bezpečnost společnosti - Specializace: Rizikové inženýrství

a další 2 programy

5 programů

Fakulta multimediálních komunikací

 • Marketing Communications (EN)
 • Marketingové komunikace
 • Multimedia and Design (EN)
 • Multimédia a design
4 programy

Ekonomická fakulta

 • Ekonomika a management
 • Ekonomika a management - specializace Management
 • Ekonomika a management - specializace Sportovní management

a dalších 18 programů

21 programů

Fakulta stavební

 • Stavební inženýrství - Městské inženýrství
 • Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství
 • Stavební inženýrství - Dopravní stavby

a dalších 10 programů

13 programů