Univerzita Jana Amose Komenského je největší soukromou vysokou školou v České republice a zároveň první soukromou vysokou školou u nás, která získala statut univerzity. Poskytuje studium na všech stupních vysokoškolského studia – od bakalářského po doktorské.

Uplatnění

Absolventi se uplatní na nejrůznějších pozicích ve veřejném či soukromém sektoru, zpravidla v závislosti na absolvovaném oboru.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Přijímací zkouška pro bakalářské studijní programy se nekoná. 

Přihlášku ke studiu je možné podat do 31.3. (1.termín) nebo do 15.9. (2.termín).

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 400 Kč
Papírová přihláška
Papírová přihláška: 600 Kč

Aktuality

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Další informace o nás se můžete dozvědět na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019 od 22.1. do 24.1.2019, výstaviště Letňany číst více