O nás

UJAK je první soukromou vysokou školou u nás, která získala statut univerzity. Mezi její nejoblíbenější obory patří Andragogika, Speciální pedagogika a Resocializační a penitenciární pedagogika. Celkově si můžete vybrat ze 7 bakalářských oborů jak v prezenční, tak kombinované (dálkové) formě. Kromě toho univerzita nabízí i kvalifikační studia celoživotního vzdělávání pro pedagogické pracovníky a učitele. Je rovněž členem České konference rektorů, Rady vysokých škol a má postavení výzkumné organizace dle evropské legislativy. 
 

Web

Kde nás najdeš

Univerzita Jana Amose Komenského Praha

Roháčova 1148/63
130 00 Praha

Přihlášky a přijímačky

  • Elektronická přihláška: 500 Kč
  • Papírová přihláška: 500 Kč

Aktuality

Kontakt

Univerzita Jana Amose Komenského Praha

Roháčova 1148/63
130 00 Praha

Partneři