O nás

Univerzita Jana Amose Komenského je největší soukromou vysokou školou v České republice a zároveň první soukromou vysokou školou u nás, která získala statut univerzity. 

V současné době má UJAK akreditováno 14 bakalářských studijních oborů (včetně dvou cizojazyčných mutací), 4 studijní obory magisterské a 2 studijní obory doktorské. UJAK též uskutečňuje prestižní, mezinárodně akreditovaný program Master of Business Administration (MBA) se zaměřením na řízení lidských zdrojů a Evropskou unii. UJAK dlouhodobě nabízí možnost studovat prezenčně i kombinovanou formou.

Pilíři studia jsou Speciální pedagogika, Vzdělávání dospělých, Andragogika, Evropská hospodářskosprávní studia, Sociální a mediální komunikace, Právo v podnikání, Manažerská studia, Scénická a mediální studia a Bezpečnostní studia. Nově byly akreditovány studijní programy Mezinárodní vztahy a diplomacie a Resocializační a penitenciární pedagogika.

Uplatnění

Absolventi se uplatní na nejrůznějších pozicích ve veřejném či soukromém sektoru, zpravidla v závislosti na absolvovaném oboru.

Kde nás najdeš

Univerzita Jana Amose Komenského Praha

Roháčova 1148/63
130 00 Praha 3

Přihlášky a přijímačky

Přijímací řízení probíhá na základě podané přihlášky ke studiu na vysoké škole bez přijímacích zkoušek.

Přihlášku ke studiu je možné podat do 15.9.2019 (2.termín).

  • Elektronická přihláška: 500 Kč
  • Papírová přihláška: 500 Kč

Doplňující informace

Pro univerzitu je charakteristické též rozsáhlé působení v oblasti celoživotního vzdělávání, kvalifikačních a rekvalifikačních kurzů, jazykových kurzů včetně oprávnění udělovat mezinárodně uznávané jazykové eurocertifikáty TELC. V kurzech celoživotního vzdělávání lze získat studijní kredity započitatelné ve vysokoškolských studijních programech UJAK.

Studium a stáže v zahraničí

Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o. je držitelkou Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) na období 2014 – 2020, což ji opravňuje k účasti na programu Erasmus+. V rámci programu se mohou řádně zapsaní studenti všech bakalářských (po ukončení prvního ročníku studia), magisterských a doktorandských programů ve všech formách studia (prezenční, distanční i kombinované) přihlásit ke studijnímu pobytu na partnerské instituci UJAK Praha či na praktickou stáž v organizaci/podniku vlastního výběru.

Kontakt

Univerzita Jana Amose Komenského Praha

Roháčova 1148/63
130 00 Praha 3