O nás

Univerzita Jana Amose Komenského je největší soukromou vysokou školou v České republice a zároveň první soukromou vysokou školou u nás, která získala statut univerzity. Poskytuje studium na všech stupních vysokoškolského studia – od bakalářského po doktorské.

Uplatnění

Absolventi se uplatní na nejrůznějších pozicích ve veřejném či soukromém sektoru, zpravidla v závislosti na absolvovaném oboru.

Kde nás najdeš

Univerzita Jana Amose Komenského Praha

Roháčova 1148/63
130 00 Praha 3

Přihlášky a přijímačky

Přijímací zkouška pro bakalářské studijní programy se nekoná. 

Přihlášku ke studiu je možné podat do 31.3. (1.termín) nebo do 15.9. (2.termín).

  • Elektronická přihláška: 400 Kč
  • Papírová přihláška: 600 Kč

Kontakt

Univerzita Jana Amose Komenského Praha

Roháčova 1148/63
130 00 Praha 3