Nalezli jsme 183 škol

Zkušenosti z celého světa 🌍 zastřešené 4 fakultami (Business, Media & IT, Art & Design, Education) Prague City University

NEWTON University

 • Management a podnikání
 • Globální podnikání a management
 • Msc. Psychologie v managementu

a dalších 26 programů

29 programů

Vysoká škola polytechnická Jihlava

 • Finance a řízení
 • Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi
 • Všeobecná sestra

a další 4 programy

7 programů

Fakulta humanitních studií

 • Německá a francouzská filozofie
 • Studia občanského sektoru
 • Sémiotika a filozofie komunikace

a dalších 20 programů

23 programů

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

 • Elektronika a komunikační technologie
 • Teleinformatics (EN)
 • Microelectronics and Technology (EN)

a dalších 15 programů

18 programů

Filozofická fakulta

 • Politologie
 • Politologie - Latinskoamerická studia
 • Historie

a dalších 9 programů

12 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta informačních technologií

 • Informatics (EN)
 • Počítačové systémy a virtualizace
 • Informační bezpečnost

a další 2 programy

5 programů

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

 • Asijská studia
 • Politologie
 • Mezinárodní vztahy a evropská studia

a dalších 11 programů

14 programů

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Algebra, number theory, and mathematical logic
 • Physics of Surfaces and Interfaces
 • Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie

a dalších 43 programů

46 programů

Fakulta humanitních studií

 • Pedagogika
 • Sociální pedagogika
 • Předškolní pedagogika

a další 3 programy

6 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Přírodovědecká fakulta

 • Zoology (EN)
 • Physical Geography and Geoecology (EN)
 • Geoinformatika, kartografie a dálkový průzkum Země

a dalších 26 programů

29 programů

Fakulta aplikované informatiky

 • Bezpečnostní technologie, systémy a management
 • Bezpečnostní technologie, systémy a management (EN)
 • Automatické řízení a informatika

a dalších 10 programů

13 programů

Ekonomická fakulta

 • Podniková ekonomika - specializace Management výroby firem
 • System engineering and informatics - specialization Managerial Informatics (EN)
 • Business Administration and Management (EN)

a dalších 5 programů

8 programů

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

 • Master of Business Administration (MBA)
 • Znalectví
 • Technologie a řízení dopravy

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta stavební

 • Stavební inženýrství - Prostředí staveb
 • Stavební inženýrství - Konstrukce staveb
 • Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb

a dalších 7 programů

10 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta sociálních věd

 • Mediální studia
 • Ekonomie a finance
 • International Relations (EN)

a dalších 18 programů

21 programů

European School of Business & Management SE

 • MBA - Executive management
 • MBA - Manažerská psychologie
 • MBA - Řízení rizik a krizový management

a dalších 37 programů

40 programů

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.

 • Všeobecné ošetřovatelství
 • Zdravotnické záchranářství
2 programy

Zdravotně sociální fakulta

 • Sociální práce
 • Specializace v ošetřovatelství - Ošetřovatelská péče v interních oborech
 • Všeobecné ošetřovatelství

a dalších 7 programů

10 programů