Nalezli jsme 181 škol

Přijď zažít FSV UK na celofakultní den otevřených dveří I 8. 12. 2023 I Areál Jinonice, Praha

Fakulta sociálně ekonomická

 • Regionální rozvoj a veřejná správa
 • Ekonomika a management
 • Regulace a behaviorální studia

a další 2 programy

5 programů

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 • Zeměpis se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Sociální práce
 • Učitelství pro 1. stupeň základních škol

a dalších 14 programů

17 programů

Fakulta financí a účetnictví

 • Finance (EN)
 • Accounting and Corporate Financial Management (EN)
 • Finance
 • Účetnictví a finanční řízení podniku
4 programy

Fakulta informatiky a statistiky

 • Aplikovaná informatika
 • Ekonometrie a operační výzkum
 • Data & Analytics for Business Management

a další 4 programy

7 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Ekonomická fakulta

 • Podniková ekonomika - specializace Management výroby firem
 • Podniková ekonomika - specializace Marketing a mezinárodní obchod
 • Podniková ekonomika - specializace Management služeb

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta textilní

 • Průmyslové inženýrství
 • Textilní inženýrství
 • Textilní inženýrství - spec. Textilní technologie a materiály

a dalších 6 programů

9 programů

Institut celoživotního vzdělávání

 • Aplikovaná pedagogická studia
 • Učitelství praktického vyučování a odborných předmětů
2 programy

Vysoká škola ekonomie a managementu

 • Trendy v lidských zdrojích
 • Finanční management
 • Inovační management

a dalších 63 programů

66 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

 • Finance, účetnictví a daně
 • Obchod a marketing
 • Management v sociálních službách

a dalších 6 programů

9 programů

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

 • Němčina pro odbornou praxi
 • Kulturní dramaturgie v divadelní praxi
 • Angličtina pro odbornou praxi

a dalších 11 programů

14 programů

Fakulta veřejných politik v Opavě

 • Edukační péče o seniory
 • Veřejná správa a sociální politika
 • Speciální pedagogika osob s narušenou komunikační schopností

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta mezinárodních vztahů

 • Politologie
 • Mezinárodní studia a diplomacie
 • Manažer obchodu

a další 2 programy

5 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta podnikohospodářská

 • Management and Managerial Economics (EN)
 • Doctor of Business Administration
 • Executive MBA
 • Management a manažerská ekonomie
4 programy

Fakulta VŠO

 • Cestovní ruch a turismus pro absolventy VOŠ
 • Provoz a řízení letecké dopravy pro absolventy VOŠ
 • Provoz a řízení letecké dopravy

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta VŠPP

 • Právo v aplikační praxi: Právo ve veřejné správě
 • Účetnictví-Daně-Controlling
 • Podnikání a management

a dalších 7 programů

10 programů

Vysoká škola aplikované psychologie

 • Personální a interkulturní management
1 program

Lesnická a dřevařská fakulta

 • Ochrana lesa
 • Wood Material Engineering (EN)
 • Pěstování lesa

a dalších 19 programů

22 programů

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Etika a kultura v mediální komunikaci
 • Praktická teologie
 • Učitelství náboženství pro ZŠ

a dalších 15 programů

18 programů