Nalezli jsme 180 škol

Chcete získat 🇺🇸 americký i 🇨🇿 český titul z prestižní soukromé univerzity v Praze? Studujte na UNYPu!

Agronomická fakulta

 • Animal Production (EN)
 • Provoz strojů a zemědělských technických systémů
 • Aplikovaná bioklimatologie

a dalších 11 programů

14 programů

Zahradnická fakulta

 • Zahradnictví – Ph.D.
 • Správa zeleně
 • Zpracovatelské technologie a kvalita potravin

a další 4 programy

7 programů

Vysoká škola Sting

 • Účetnictví
 • Manažerské účetnictví a controlling
 • Zdaňování
3 programy

Vysoká škola aplikované psychologie

 • Personální a interkulturní management
1 program

Fakulta mezinárodních vztahů

 • Mezinárodní ekonomické vztahy
 • Obchodní a mezinárodní hospodářské právo
 • Mezinárodní studia a diplomacie
 • Manažer obchodu
4 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Filozofická fakulta

 • Politologie – latinskoamerická studia
 • Politologie - Africká studia
 • Pomocné vědy historické

a dalších 9 programů

12 programů

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Jaderná chemie
 • Matematické inženýrství
 • Fyzikální inženýrství

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta aplikované informatiky

 • Bezpečnostní technologie
 • Automatické řízení a informatika (EN)
 • Inteligetní systémy s roboty

a dalších 10 programů

13 programů

Fakulta technologická ve Zlíně

 • Biomateriály a kosmetika (EN)
 • Technologie potravin
 • Polymerní materiály a technologie

a dalších 21 programů

24 programů

Fakulta humanitních studií

 • Zdravotně sociální péče
 • Předškolní pedagogika
 • Všeobecné ošetřovatelství

a další 3 programy

6 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta logistiky a krizového řízení v Uherském Hradišti

 • Management rizik
 • Environmentální bezpečnost
 • Rizikové inženýrství

a další 2 programy

5 programů

Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně

 • Podnikání a ekonomika podniku
 • Finanční kontrola
 • Průmyslové inženýrství

a dalších 16 programů

19 programů

Fakulta multimediálních komunikací

 • Multimedia and Design (EN)
 • Multimédia a design
 • Arts Management
 • Marketingová komunikace
4 programy

Filozofická fakulta

 • Klasická archeologie
 • Obecná lingvistika
 • Egyptology (EN)

a dalších 69 programů

72 programů

Fakulta sociálních věd

 • Sociologie
 • Ekonomie a finance
 • International Relations (EN)

a dalších 20 programů

23 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Katolická teologická fakulta

 • Teologické nauky
 • Aplikovaná etika
 • Katolická teologie

a další 2 programy

5 programů

1. lékařská fakulta

 • Human Physiology and Pathophysiology (EN)
 • Molecular and Cellular Biology, Genetics and Virology (EN)
 • Nutriční terapie

a dalších 42 programů

45 programů

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Theory of Computing, Discrete Models and Optimization
 • Theoretical Physics, Astronomy and Astrophysics
 • Physics of the Earth and Planets

a dalších 43 programů

46 programů

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

 • Pharmacognosy and Nutraceuticals (EN)
 • Bioanalytické metody
 • Clinical and social pharmacy (EN)

a dalších 16 programů

19 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Vývojová a buněčná biologie
 • Fyzická geografie a geoekologie
 • Ekologie

a dalších 27 programů

30 programů

Lékařská fakulta v Hradci Králové

 • Lékařská chemie a biochemie
 • Hygiena, preventivní lékařství
 • Lékařská imunologie

a dalších 19 programů

22 programů