O nás

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

Z národního i mezinárodního pohledu má fakulta excelentní postavení. Je jednou ze dvou fakult, poskytujících veterinární vzdělávání v České republice a svojí současnou úrovní vzdělávání, vědy a výzkumu a poskytování odborných veterinárních činností, svým postavením ve veterinární komunitě i tradicí je mimořádnou institucí v rámci českého i mezinárodního vysokoškolského systému především v rámci veterinárního vzdělávání.

Fakulta se specificky orientuje na veterinární hygienu a ekologii, ochranu zvířat a welfare, bezpečnost a kvalitu potravin a veterinární aspekty gastronomie a poskytuje velmi kvalitní vzdělání.

Web

Kde nás najdeš

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

Veterinární univerzita Brno
Palackého 1946/1
612 42 Brno

Přihlášky a přijímačky

Magisterské studium (obor Veterinární hygiena a ekologie)

Odpovídající znalosti z biologie a chemie se ověřují přijímací zkouškou, která je tvořena písemným testem z biologie a chemie v rozsahu učební látky pro gymnázia.

  • přijímacího testu se nemusejí účastnit uchazeči, kteří dosáhnou průměrného prospěchu do 1,25 v každém ze čtyř posledních ročníků SŠ studia a současně složili maturitu z českého jazyka.
  • přijímacího testu se nemusejí účastnit uchazeči, kteří dosáhnou v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ; Scio) v testu Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo v jeho slovenské verzi Všeobecné študijné predpoklady (VŠP) percentil rovný nebo vyšší než 75 (celkový percentil je stanoven jako průměr percentilů ze všech čtyř oddílů testu OSP, resp. VŠP).
  • Elektronická přihláška: 500 Kč

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Obecné studijní předpoklady

Výsledek pro přijetí: 75 %

Vyzkoušet test

Aktuality

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Fakulta nabízí studentům studijních pobyty nebo pracovní stáže v zahraničí v rámci programů ERASMUS+, CEEPUS nebo IMA VFU Brno. Více informací se dozvíte zde.

Koleje

Studenti fakulty mohou využít ubytování na jedné ze dvou kolejí: VFU Brno Kaunicovy studentské koleje nebo VUT Brno. Podrobnosti k ubytování a elektronickou žádost naleznete zde.

Kontakt

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

Veterinární univerzita Brno
Palackého 1946/1
612 42 Brno

Fakulty a součásti VŠ