O nás

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

Z národního i mezinárodního pohledu má fakulta excelentní postavení. Je jednou ze dvou fakult, poskytujících veterinární vzdělávání v České republice a svojí současnou úrovní vzdělávání, vědy a výzkumu a poskytování odborných veterinárních činností, svým postavením ve veterinární komunitě i tradicí je mimořádnou institucí v rámci českého i mezinárodního vysokoškolského systému především v rámci veterinárního vzdělávání.

Fakulta se specificky orientuje na veterinární hygienu a ekologii, ochranu zvířat a welfare, bezpečnost a kvalitu potravin a veterinární aspekty gastronomie a poskytuje velmi kvalitní vzdělání.

Web

Kde nás najdeš

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

Veterinární univerzita Brno
Palackého 1946/1
612 42 Brno

Přihlášky a přijímačky

Veterinární hygiena a ekologie – MVDr.

Poplatek: 500 Kč

  • přijímací test z biologie a chemie v rozsahu učební látky pro gymnázia (doba trvání 120 minut, 37 otázek z každého předmětu – tedy 74 celkem) – max. možný celkový počet získaných bodů je 74

přijímacího testu se nemusejí účastnit uchazeči, kteří:

  • dosáhli průměrného prospěchu do 1,25 v každém ze čtyř roků studia SŠ ­­
  • dosáhnou v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ, Scio) v testu Obecných studijních předpokladů (OSP) percentil rovný nebo vyšší 75
  • dosáhnou v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ, Scio) v testu Biologie nebo Chemie percentil rovný nebo vyšší 80

– tito uchazeči získávají maximální počet bodů, tj. 94

  • prospěch ze SŠ (ze čtyř ročníků studia – 1., 2., 3. závěrečné vysvědčení a 4. pololetní vysvědčení) – max. možný celkový počet získaných bodů je 20
  • + mimořádné aktivity nad rámec SŠ – soutěže, odborné práce, kurzy atd. týkající se problematiky vybraného studijního programu – lze získat 0-20 bodů podle významnosti

 

Bakalářské studijní programy

Poplatek: 300 Kč

  • prospěch ze SŠ (ze čtyř ročníků studia – 1., 2., 3. závěrečné vysvědčení a 4. pololetní vysvědčení) – max. možný celkový počet získaných bodů je 20
  • + mimořádné aktivity nad rámec SŠ – soutěže, odborné práce, kurzy atd. týkající se problematiky vybraného studijního programu – lze získat 0-20 bodů podle významnosti
  • Elektronická přihláška: 300 Kč

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Obecné studijní předpoklady

Výsledek pro přijetí: percentil 75

Vyzkoušet test

Aktuality

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Fakulta nabízí studentům studijních pobyty nebo pracovní stáže v zahraničí v rámci programů ERASMUS+, CEEPUS nebo IMA VFU Brno. Více informací se dozvíte zde.

Koleje

Studenti fakulty mohou využít ubytování na jedné ze dvou kolejí: VFU Brno Kaunicovy studentské koleje nebo VUT Brno. Podrobnosti k ubytování a elektronickou žádost naleznete zde.

Kontakt

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

Veterinární univerzita Brno
Palackého 1946/1
612 42 Brno

Fakulty a součásti VŠ