O nás

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

Z národního i mezinárodního pohledu má fakulta excelentní postavení. Je jednou ze dvou fakult, poskytujících veterinární vzdělávání v České republice a svojí současnou úrovní vzdělávání, vědy a výzkumu a poskytování odborných veterinárních činností, svým postavením ve veterinární komunitě i tradicí je mimořádnou institucí v rámci českého i mezinárodního vysokoškolského systému především v rámci veterinárního vzdělávání.

Fakulta se specificky orientuje na veterinární hygienu a ekologii, ochranu zvířat a welfare, bezpečnost a kvalitu potravin a veterinární aspekty gastronomie a poskytuje velmi kvalitní vzdělání.

Web

Kde nás najdeš

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

Veterinární univerzita Brno
Palackého 1946/1
612 42 Brno

Přihlášky a přijímačky

Magisterské studium (obor Veterinární hygiena a ekologie)

Odpovídající znalosti z biologie a chemie se ověřují přijímací zkouškou, která je tvořena písemným testem z biologie a chemie v rozsahu učební látky pro gymnázia.

  • přijímacího testu se nemusejí účastnit uchazeči, kteří dosáhnou průměrného prospěchu do 1,25 v každém ze čtyř posledních ročníků SŠ studia a současně složili maturitu z českého jazyka.
  • přijímacího testu se nemusejí účastnit uchazeči, kteří dosáhnou v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ; Scio) v testu Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo v jeho slovenské verzi Všeobecné študijné predpoklady (VŠP) percentil rovný nebo vyšší než 75 (celkový percentil je stanoven jako průměr percentilů ze všech čtyř oddílů testu OSP, resp. VŠP).

Termín pro podávání přihlášek: 31. 3. 2022

  • Elektronická přihláška: 300 Kč

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Obecné studijní předpoklady

Výsledek pro přijetí: 75 %

Vyzkoušet test

Aktuality

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Fakulta nabízí studentům studijních pobyty nebo pracovní stáže v zahraničí v rámci programů ERASMUS+, CEEPUS nebo IMA VFU Brno. Více informací se dozvíte zde.

Koleje

Studenti fakulty mohou využít ubytování na jedné ze dvou kolejí: VFU Brno Kaunicovy studentské koleje nebo VUT Brno. Podrobnosti k ubytování a elektronickou žádost naleznete zde.

Kontakt

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

Veterinární univerzita Brno
Palackého 1946/1
612 42 Brno

Fakulty a součásti VŠ