O nás

Vysoká škola logistiky získala státní souhlas působit jako soukromá vysoká škola neuniverzitního typu v roce 2004.

Studium a uplatnění

Škola nabízí bakalářské, navazující magisterské a doktorské studium. Nabízí studium především v oborech spjatých s logistikou a cestovním ruchem. Absolventi se uplatňují na nejrůznějších pozicích v logistice dopravy, služeb, cestovního ruchu a v informačním managementu v komerční sféře i oblasti státní správy a samosprávy.

Web

Kde nás najdeš

Vysoká škola logistiky o.p.s.

Palackého 1381/25
750 02 Přerov I - Město

Přihlášky a přijímačky

Součástí přijímacího řízení je osobní pohovor, vyplněná přihláška ke studiu, doklad o zaplacení poplatku (500 Kč)  a kopie maturitního vysvědčení.

Pro Prahu i Přerov jsou vypsány tři termíny pro podání přihlášky: 30.4., 31.5. a 10.9.

  • Elektronická přihláška: 500 Kč
  • Papírová přihláška: 500 Kč

Doplňující informace

Školné

Školné za jeden rok prezenčního studia činí 38 000,-, školné za jeden rok navazujícího magisterského studia činí 40 000,-. Více informací zde.