O nás

Vysoká škola logistiky o.p.s (VŠLG) je soukromá technická vysoká škola neuniverzitního typu, nabízející – jako jediná v ČR – tři  stupně terciárního vzdělání (Bc., Ing., PhD.) v jedinečném studijním programu Logistika (B3713 Logistika a N3713 Logistika).Hlavním cílem našich studijních programů je vychovat odborníky pro konkrétní profese v logistice dopravy, služeb, cestovního ruchu a v informačním managementu. Naši absolventi se stávají žádanými zaměstnanci významných českých i nadnárodních a to nejen v logistických odvětvích.

V bakalářském studium nabízíme studijní program Logistika se specializací Informatika pro logistiku, studijní obor Logistika v dopravě a obor Logistika ve službách.  V navazujícím magisterském studiu lze získat titul Ing. ve studijním programu Logistika se specializací Logistika s profilacemi dopravní nebo výrobní logistiky.

Web

Kde nás najdeš

Vysoká škola logistiky o.p.s.

Palackého 1381/25
750 02 Přerov I - Město

Aktuality

Doplňující informace

Vysokou školu logistiky můžete momentálně studovat ve třech edukačních centrech - Přerov, Praha a Bratislava. K dispozici je jak kombinovaná, tak i prezenční forma studia a to jak v bakalářských oborech (Logistika v dopravě, Logistika ve službách, Informatika pro logistiku), tak v navazujícím magisterském oboru Logistika.

Spolupráce s firmami

VŠLG spolupracuje s  budoucími potenciálními zaměstnavateli svých absolventů.

Hlavním cílem je  využití možností podnikatelských subjektů, kteří jsou členem Rady, pro podporu aktivit školy se snahou vytvořit podmínky pro oboustrannou spolupráci založenou na systému výměny informací. Studenti mají možnost se setkávat se zástupci firem na akcích pořádaných školou. Účastní se řady odborných přednášek, zajímavých exkurzí, stáží, které škola pro ně zprostředkovává . Trvale se prohlubuje spolupráce s firmami různých odvětví logistiky – v dopravě, strojírenství, službách i cestovním ruchu, informatiky a podílení se na řešení konkrétních logistických problémů, které tyto firmy mají zájem řešit.

Zahraniční zkušenosti

Díky zahraniční spolupráci Vysoká škola logistiky nabízí svým studentům bohatou nabídku zahraničních pobytů v rámci programu Erasmus+.

Kontakt