Vysoká škola logistiky získala státní souhlas působit jako soukromá vysoká škola neuniverzitního typu v roce 2004.

Studium a uplatnění

Škola nabízí bakalářské, navazující magisterské a doktorské studium. Nabízí studium především v oborech spjatých s logistikou a cestovním ruchem. Absolventi se uplatňují na nejrůznějších pozicích v logistice dopravy, služeb, cestovního ruchu a v informačním managementu v komerční sféře i oblasti státní správy a samosprávy.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Součástí přijímacího řízení je osobní pohovor, vyplněná přihláška ke studiu, doklad o zaplacení poplatku (500 Kč)  a kopie maturitního vysvědčení.

Pro Prahu i Přerov jsou vypsány tři termíny pro podání přihlášky: 30.4., 31.5. a 10.9.

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 500 Kč
Papírová přihláška
Papírová přihláška: 500 Kč

Aktuality

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Další informace o nás se můžete dozvědět na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019 od 22.1. do 24.1.2019, výstaviště Letňany číst více

Doplňující informace

Školné

Školné za jeden rok prezenčního studia činí 38 000,-, školné za jeden rok navazujícího magisterského studia činí 40 000,-. Více informací zde.