O nás

Moravská vysoká škola Olomouc vznikla v roce 2005. Její studijní programy se soustředí na ekonomiku, management, marketing a inovace.

Bakalářské studium je na MVŠO realizováno v rámci studijního programu Ekonomika a management, které lze studovat v českém, tak i anglickém jazyce. V navazujícím magisterském studiu lze získat titul Ing. ve studijním programu Ekonomika a management.

Studium si lze rozšířit o tzv. profilace, které prohlubují znalosti studenta/tky v různorodých oblastech. V bakalářském stupni lze studovat 6 profilací, například: Rodinné podnikání či Podnikání a start – upy. V navazujícím
magisterském stupni si může každý student/ka vybrat ze 3 profilací, například Podnikání a inovace a Krizový management a komunikace.

Bc. Ekonomika a management

výběr studijní profilace umožňuje studentovi zaměřit se na konkrétní téma v oblasti Ekonomiky a managementu. Na základě splnění profilačních předmětů obdrží studenti certifikát.

Profilace na výběr:  Podnikání a startupy

                                      Multimédia

                                      Účetnictví a podnikové finance

                                      Veřejná ekonomika a správa

                                      PR a marketing

                                      Řízení lidských zdrojů

                                      Rodinné podnikání

 

Ing. Ekonomika a management

Profilace na výběr: Řízení podniku

                                     Podnikání a inovace

                                     Krizový management a komunikace

 

MVŠO nabízí možnost studia v prezenční i kombinované formě studia, která umožňuje rozvíjet dovednosti například i lidem, kteří jsou již vázáni v pracovním poměru, podnikají nebo jsou na rodičovské dovolené.

MVŠO klade důraz na:

  • projektový způsob výuky,
  • řešení reálných problémů z praxe,
  • individuální přístup ke studentům,
  • rozvoj společensky odpovědného chování v regionu.

Kde nás najdeš?


Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.
tř. Kosmonautů 1288/1
779 00 Olomouc

Web

Kde nás najdeš

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

tř. Kosmonautů 1288/1
779 00 Olomouc

Přihlášky a přijímačky

Termíny přijímacího řízení:
1. kolo: 12. 1. 2024 – 31. 5. 2024 | PRÁVĚ PROBÍHÁ
– DŮLEŽITÉ: Další kolo se otevře pouze tehdy, pokud se nenaplní kapacita kola předchozího!
 

2. kolo: 1. 6. 2024 – 31. 7. 2024

3. kolo: 1. 8. 2024 – 31. 8. 2024

4. kolo: 1. 9. 2024 – 20. 9. 2024

  • Elektronická přihláška: 750 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Digitální vzdělávání

Moravská vysoká škola Olomouc drží krok s dobou a nebojí se digitalizace. Díky online studijním oporám, které jsou umístěny na vzdělávacím portálu edulam.cz je studentům zajištěn maximální komfort a snadná dostupnost studijních materiálů odkudkoli.

Kampus

MVŠO sídlí v moderním BEA campusu Olomouc. Ten nabízí studentům špičkové technické vybavení. Jeho nedílnou součástí je i InfoHUB, moderní prostor, ve kterém se snoubí tradiční knihovna a coworkingové centrum, které poskytuje studentům příležitost k přípravě skupinových projektů či jim dává možnost setkávat se s akademiky či odborníky z praxe.

Školné

Bakalářské studium v českém jazyce:

  • Studijní program Ekonomika a management – 45 000,- Kč / akademický rok

Navazující magisterské studium v českém jazyce:

  • Studijní program Ekonomika a management – 49 000,- Kč / akademický rok

Příležitosti pro nejlepší!

MVŠO se snaží motivovat své studenty, aby dosahovali skvělých studijních výsledků. Ti nejlepší studenti tak mají možnost získat prospěchové či mimořádné stipendium. Moravská vysoká škola Olomouc talentovaným studentům nabízí rovněž příležitost osobního rozvoje v rámci pomocné vědecké práce. Ve spolupráci s akademiky (a pod jejich odborným vedením) se tak mohou studenti podílet na přípravě vědeckých studií, konferencí či vzniku publikací.

Spolupráce s firmami

MVŠO se dlouhodobě pyšní vysokou uplatnitelností absolventů na trhu práce. Ta je zajištěna především díky Poradenskému a kariérovému centru, které se studenty řeší jejich pracovní zájmy a motivace. Díky spolupráci s více než 120 firmami lze studentům nabídnout bohaté možnosti stáží či je zapojit do trainee programů, díky kterým získají cenné zkušenosti a často i pracovní uplatnění již při studiu. Odborníci z firem také přicházejí do výuky a podávají studentům skutečně užitečné vědomosti ozkoušené reálnými pracovními projekty. V rámci seminárních a diplomových prací jim pak umožňují se do těchto projektů osobně zapojit a zažit pracovní realitu na vlastní kůži.

Zahraniční zkušenosti

Kromě studijních pobytů mají studenti v rámci programu Erasmus+ možnost vyjet také na praktické či absolventské stáže. Délka pracovních stáží podporovaných z finančních prostředků programu Erasmus+ je 2-12 měsíců. Praktickou stáž může absolvovat student již od 1. ročníku a danou stáž lze uznat i v rámci povinné praxe, která je součástí studia na MVŠO. V případě absolventských stáží je hlavní podmínkou úspěšné splnění SZZ spolu s obhajobou závěrečné bakalářské či diplomové práce v posledním ročníku studia.

Kontakt

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

tř. Kosmonautů 1288/1
779 00 Olomouc