O nás

Moravská vysoká škola Olomouc vznikla v roce 2005. Její studijní programy se soustředí na ekonomiku, management, marketing a informačně-komunikační technologie.

Bakalářské studium je na MVŠO realizováno ve dvou studijních programech: Ekonomika a management a Systémové inženýrství a informatika. V navazujícím magisterském studiu lze získat titul Ing. ve studijním programu Ekonomika a management.

MVŠO nabízí možnost studia v prezenční i kombinované formě studia, která umožňuje rozvíjet dovednosti například i lidem, kteří jsou již vázáni v pracovním poměru, podnikají nebo jsou na rodičovské dovolené.

MVŠO klade důraz na

 • projektový způsob výuky,
 • řešení reálných problémů z praxe,
 • individuální přístup ke studentům,
 • rozvoj společensky odpovědného chování v regionu.
Web

Kde nás najdeš

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

tř. Kosmonautů 1288/1
779 00 Olomouc

Přihlášky a přijímačky

Pro zahájení přijímacího řízení je třeba na studijní oddělení doručit:

 • vytištěnou a podepsanou přihlášku
 • potvrzení o úhradě poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením
 • strukturovaný životopis
 • úředně ověřený doklad osvědčující dosažené vzdělání

3. kolo přijímacího řízení 24. 9. 2021

 • Elektronická přihláška: 500 Kč
 • Papírová přihláška: 500 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Digitální vzdělávání

Moravská vysoká škola Olomouc drží krok s dobou a nebojí se digitalizace. Díky online studijním oporám, které jsou umístěny na vzdělávacím portálu edulam.cz je studentům zajištěn maximální komfort a snadná dostupnost studijních materiálů odkudkoli.

Kampus

MVŠO sídlí v moderním BEA campusu Olomouc. Ten nabízí studentům špičkové technické vybavení. Jeho nedílnou součástí je i InfoHUB, moderní prostor, ve kterém se snoubí tradiční knihovna a coworkingové centrum, které poskytuje studentům příležitost k přípravě skupinových projektů či jim dává možnost setkávat se s akademiky či odborníky z praxe.

Školné

Bakalářské studium:

 • Studijní program Ekonomika a management – 35 000,- Kč / akademický rok
 • Studijní program Systémové inženýrství a informatika – 40 000,- Kč / akademický rok

Navazující magisterské studium

 • Studijní program Ekonomika a management – 40 000,- Kč / akademický rok

Příležitosti pro nejlepší!

MVŠO se snaží motivovat své studenty, aby dosahovali skvělých studijních výsledků. Ti nejlepší studenti tak mají možnost získat prospěchové či mimořádné stipendium. Moravská vysoká škola Olomouc talentovaným studentům nabízí rovněž příležitost osobního rozvoje v rámci pomocné vědecké práce. Ve spolupráci s akademiky (a pod jejich odborným vedením) se tak mohou studenti podílet na přípravě vědeckých studií, konferencí či vzniku publikací.

Spolupráce s firmami

MVŠO se dlouhodobě pyšní vysokou uplatnitelností absolventů na trhu práce. Ta je zajištěna především díky Poradenskému a kariérovému centru, které se studenty řeší jejich pracovní zájmy a motivace. Díky spolupráci s více než 120 firmami lze studentům nabídnout bohaté možnosti stáží či je zapojit do trainee programů, díky kterým získají cenné zkušenosti a často i pracovní uplatnění již při studiu. Odborníci z firem také přicházejí do výuky a podávají studentům skutečně užitečné vědomosti ozkoušené reálnými pracovními projekty. V rámci seminárních a diplomových prací jim pak umožňují se do těchto projektů osobně zapojit a zažit pracovní realitu na vlastní kůži.

Zahraniční zkušenosti

Kromě studijních pobytů mají studenti v rámci programu Erasmus+ možnost vyjet také na praktické či absolventské stáže. Délka pracovních stáží podporovaných z finančních prostředků programu Erasmus+ je 2-12 měsíců. Praktickou stáž může absolvovat student již od 1. ročníku a danou stáž lze uznat i v rámci povinné praxe, která je součástí studia na MVŠO. V případě absolventských stáží je hlavní podmínkou úspěšné splnění SZZ spolu s obhajobou závěrečné bakalářské či diplomové práce v posledním ročníku studia.

Kontakt

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

tř. Kosmonautů 1288/1
779 00 Olomouc