Moravská vysoká škola Olomouc získala státní souhlas MŠMT v roce 2005.

Studijní programy

Nabízí studium v oborech ekonomicko-manažerského vzdělávání.

Uplatnění

Absolventi se uplatňují na manažerských pozicích jak v podnikatelské sféře, zejména v malých a středních podnicích ve výrobního či obchodního zaměření, tak ve veřejné a státní správě.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Uchazeči o studium musí mít úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání s maturitou. Dále musí s přihláškou zaslat doklad o zaplacení poplatku za přijímací řízení, ověřenou kopii maturitního vysvědčení, strukturovaný životopis a motivační dopis. Pokud uchazeč dodá všechny požadované materiály, bude přijat ke studiu bez přijímacího pohovoru a přijímacích testů. 

Přihlášku ke studiu můžete podat do 22. 9. 2018.

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 500 Kč
Papírová přihláška
Papírová přihláška: 500 Kč

Doplňující informace

Studentský život

Součástí studentského života je řada regionálních i zahraničních aktivit nad rámec základní výuky, kterou škola rovněž rozšiřuje o oblíbené přednášky úspěšných podnikatelů a expertů z praxe.

Školné

Výše školného závisí na zvoleném oboru. Pro bakalářský obor Podniková ekonomika a management je školné stanoveno na 35 000,- za rok studia; za bakalářský obor Systémové inženýrství a informatika a Nmgr. obor Ekonomika a management malých a středních podniků je výše školného 40 000,-. Pokud studenti nemohou částku zaplatit celou, je možno podat žádost o stanovení splátek, přičemž se sice výsledná částka nenavyšuje, ale tento úkon je jednorázově zpoplatněn.

Financování studia

Studenti mají také možnost zjednat si u některé banky půjčku pro financování jejich studia.

Studenti, kteří opakují třetí ročník také mohou zažádat o prominutí některých poplatků za studium.