Vysoká škola zdravotnická získala státní souhlas v roce 2004.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Neupřesněno vysokou školou.

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 1000 Kč
Papírová přihláška
Papírová přihláška: 1000 Kč

Doplňující informace

Neupřesněno vysokou školou.