O nás

Vysoká škola zdravotnická je soukromá vysoká škola specializující se na bakalářské vzdělávání nelékařských zdravotnických oborů ve studijních programech Všeobecná sestra, Porodní asistentka, Zdravotnický záchranář a Radiologický asistent. V rámci výuky je věnováno více než 50 % hodinové dotace praktické výuce, ta probíhá v renomovaných akreditovaných zdravotnických zařízeních. Předměty ve studijních programech jsou uspořádány do modulů v kreditním systému ECTS (European Credit Transfer System). Studijní programy jsou připraveny dle požadavků WHO a vzdělání je akceptováno v zemích EU. Absolventi mají 100% uplatnění na trhu práce. Škola má již patnáctiletou tradici. Studijní programy Všeobecná sestra a Zdravotnický záchranář lze studovat také v kombinované formě.

Web

Kde nás najdeš

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.

Duškova 1094/7
150 00 Praha 5

Přihlášky a přijímačky

Termíny přijímacích zkoušek a podání přihlášek ke studiu

1. kolo přijímacích zkoušek 4. 6. 2019 (podání přihlášek do 30. 4. 2019)

2. kolo přijímacích zkoušek 3. 9. 2019 (podání přihlášek do 27. 8. 2019)

  • Elektronická přihláška: 1000 Kč
  • Papírová přihláška: 1000 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Termíny pro zájemce o studium v akademickém roce 2019/2020:

Den otevřených dveří

1. termín 5. 2. 2019

2. termín 9. 4. 2019

Burza práce pro studenty nelékařských zdravotnických oborů – 5. března 2019

Mezinárodní ošetřovatelská konference Vysoké školy zdravotnické – 16. dubna 2019

Kontakt

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.

Duškova 1094/7
150 00 Praha 5