O nás

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s., v Praze 5, Duškova 7, poskytuje vysokoškolské vzdělání ve zdravotnických nelékařských programech Všeobecné ošetřovatelství, Porodní asistence a Zdravotnické záchranářství.

Studijní programy mají všechny atributy moderního ošetřovatelství, a to včetně interdisciplinárního a multiprofesního charakteru. Programy postupují od zdravého jedince k jedinci nemocnému s důrazem na biopsychosociální hledisko. Studenti jsou vedeni k samostatnému rozhodování podloženému teoretickými i praktickými vědomostmi a zkušenostmi. Praktické výuce je věnováno více než 50 % hodinové dotace programů. Výuka se opírá o moderní trendy v těchto disciplínách. Vede studenty k samostatnému rozhodování.

Web

Kde nás najdeš

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.

Duškova 1094/7
150 00 Praha 5

Přihlášky a přijímačky

Přijímací zkoušky:

U prezenční formy studijních programů Všeobecné ošetřovatelství, Porodní asistence a Zdravotnické záchranářství bude od přijímacích zkoušek upuštěno u uchazečů, jejichž výsledný průměr všech známek uvedených na přihlášce ke studiu bude nejvýše 2,50 (1,50 u studijního programu Fyzioterapie) včetně. Do průměru se nezapočítává se maturitní vysvědčení. Uchazeči mohou být přijati bez přijímacích zkoušek také na základě doložení certifikátu o vykonání NSZ SCO z OSP s percentilem minimálně 50 (u studijního programu Fyzioterapie percentil minimálně 80).V případě, že uchazeč nesplňuje výše zmíněné podmínky přijetí skládá písemnou přijímací zkoušku, která je zaměřená na znalosti z biologie člověka a psychologie na středoškolské úrovni.

Všichni uchazeči o studijní program Zdravotnické záchranářstí skládají také talentovou zkoušku, která prokazuje plaveckou zdatnost a je hodnocena bodově.

U kombinovaného studia jsou uchazeči přijímáni bez písemné přijímací zkoušky (ZZ skládají pouze talentovou zkoušku)

Absolventi vyšších odborných zdravotnických škol (diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář) jsou při složení rozdílových zkoušek a splnění podmínek Vysoké školy zdravotnické přijímáni do 3. ročníku studia.

  • Elektronická přihláška: 1000 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Pro studijní program Všeobecné ošetřovatelstvíPorodní asistence školné stanoveno na 17.000,- Kč za semestr.

Pro studijní program Zdravotnické záchranářství je školné stanoveno na 29.000,- Kč za semestr.

Pro studijní program Fyzioterapie je stanovena na 34.000,- Kč za semestr. 

Kontakt

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.

Duškova 1094/7
150 00 Praha 5