O nás

Vysoká škola aplikované psychologie poskytuje ve studijním programu Personální a interkulturní management možnost studia aplikované psychologie. Cílem této soukromé vysoké školy je poskytnout studentům vysokoškolskou kvalifikaci s aplikací psychologie a dalších společenskovědních oborů pro výkon práce v oblasti managementu a personalistiky s domácími i zahraničními pracovníky, menšinami a etniky, jak v České republice, tak kdekoli ve světě. Vychovává tak odborníky v oblastech řízení lidských zdrojů a v práci s lidmi.

Kde nás najdeš

Vysoká škola aplikované psychologie

Akademická 409
411 55 Terezín

Přihlášky a přijímačky

Přijímací řízení probíhá na VŠAPs bez přijímacích zkoušek, na základě hodnocení uchazečem předložených dokumentů.

Uchazeč musí podat řádnou přihlášku a uhradit administrativní poplatek. Zároveň je uchazeč povinen zaslat strukturovaný životopis pomocí formuláře Europass, a také motivační dopis / žádost o přijetí (1 strana A4), který má obsahovat důvody ke studiu na škole.

  • Elektronická přihláška: 400 Kč
  • Papírová přihláška: 400 Kč

Doplňující informace

Kontakt

Vysoká škola aplikované psychologie

Akademická 409
411 55 Terezín