O nás

Vysoká škola aplikované psychologie poskytuje ve studijním programu Personální a interkulturní management možnost studia aplikované psychologie ve dvou formách:

Tříleté denní prezenční bakalářské studium, je určeno pro absolventy středních škol. Studium zahrnuje také exkurze, stáže a praxe, které umožní studentům získat i praktické dovednosti a navázat kontakty s potenciálními zaměstnavateli už v průběhu studia.

Kombinovaná forma studia je určena pro uchazeče z praxe. Studium je rovněž tříleté a probíhá zčásti distanční formou a zčásti formou prezenčních soustředění. Tato soustředění probíhají výhradně v mimopracovní době, především o víkendech. Studující v kombinované formě studia mají navíc k dispozici zpracované studijní opory, dostupné v  e-learningovém prostředí VŠAP, které jim při studiu pomáhají a nahrazují denní kontakt s vyučujícím. 

Cílem této soukromé vysoké školy je poskytnout studentům vysokoškolskou kvalifikaci s aplikací psychologie a dalších společenskovědních oborů pro výkon práce v oblasti managementu a personalistiky s domácími i zahraničními pracovníky, menšinami a etniky, jak v České republice, tak kdekoli ve světě. Vychovává tak odborníky v oblastech řízení lidských zdrojů a v práci s lidmi.

Kde nás najdeš

Vysoká škola aplikované psychologie

Akademická 409
411 55 Terezín

Přihlášky a přijímačky

Přijímací řízení probíhá na VŠAPs bez přijímacích zkoušek, na základě hodnocení uchazečem předložených dokumentů.

Uchazeč musí podat řádnou přihlášku a uhradit administrativní poplatek. Zároveň je uchazeč povinen zaslat strukturovaný životopis pomocí formuláře Europass, a také motivační dopis / žádost o přijetí (1 strana A4), který má obsahovat důvody ke studiu na škole.

  • Elektronická přihláška: 400 Kč
  • Papírová přihláška: 400 Kč

Doplňující informace

Ubytování

Studentům ze vzdálenějších míst z celé ČR škola poskytne velmi hezké ubytování za výhodnou cenu, se státním příspěvkem na ubytování na koleji v Litoměřicích (3 km od Terezína, BUS). Pokoje jsou dvoulůžkové v „buňkovém uspořádání“. Vždy pro 2 pokoje je uprostřed sociální zařízení se sprchou a toaleta. Je zajištěna rovněž možnost stravování na koleji. V omezeném počtu můžeme zajistit ubytování i v Terezíně.

Školné

Školné pro denní a kombinovanou formu za jeden semestr činí 24.900,- Kč.

Kontakt

Vysoká škola aplikované psychologie

Akademická 409
411 55 Terezín