Naše vzdělávací instituce je mezinárodně akreditovaná zahraniční akreditační autoritou International Association for Distance Learning (IADL) a je akreditovaným členem a partnerem řady tuzemských i zahraničních certifikačních a manažerských korporací.

V klasickém pojetí je studium koncipováno do 3 semestrů, na naší instituci je ale výuka intenzivní, proto se studuje pouze 2 semestry. V průběhu studia absolvuje student celkem dvanáct modulů. Studium je rozloženo na dva semestry po šesti modulech, v druhém semestru je šestým modulem disertační práce (u programu BBA je celkem osm modulů). U vybraných modulů se v rámci semestru konají tři tematická setkání, každé v rozsahu 90 minut, účast na nich však není povinná. Student se na plnění studijních povinností připravuje absolvováním tematických setkání, konzultacemi s lektorem a samostudiem na základě podkladů dostupných v on-line studentské sekci (každý student obdrží přístupové heslo).

Základní studijní povinností studenta je vyhotovit z každého modulu seminární práci, tato práce je poté klasifikována lektorem a připojeno je též slovní hodnocení lektora. Studium je ukončeno obhajobou disertační práce a ústní závěrečnou zkouškou.

ebschool.cz

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Podmínky přijetí

MBA, MPA, MSc - Ukončené vysokoškolské vzdělání, a to minimálně v bakalářském studijním programu, nebo ukončené profesní vzdělávání alespoň v programu BBA; z tohoto požadavku lze udělit individuální výjimku v případě prokazatelně doložené dostatečné praxe v řídící či manažerské pozici

BBA - Ukončené úplné středoškolské vzdělání

DBA - Ukončený magisterský studijní program vysokých škol, nebo také studium inženýrského typu, či absolvované postgraduální studium MBA a LL.M. a také manažerská praxe

LL.M. - Ukončené vysokoškolské vzdělání, a to minimálně v bakalářském studijním programu, nebo ukončené profesní vzdělávání alespoň v programu BBA; z tohoto požadavku lze udělit individuální výjimku v případě prokazatelně doložené dostatečné praxe v řídící či manažerské pozici

Jestliže má být studium kvalitní, musí zájemci o studium předložit alespoň doklad o ukončení bakalářského studijního programu. V některých případech jsou přijímáni i zájemci, kteří splňují podmínku středoškolského vzdělání s maturitou v kombinaci s dostatečnou doloženou manažerskou praxí. Pokud se rozhodujete o volbě školy pro MBA studium, měli byste se raději vyhnout těm, které nevyžadují žádný doklad o vysokoškolském vzdělání či doložení profesní praxe. Vybírejte školu a studium, za které zaplatíte 100.000,- Kč, rozumně a přihlížejte i k tomuto kritériu.

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 3000 Kč

Aktuality

Osobní reference

Osobní reference

Příznivé reference našich absolventů a studentů jsou pro nás tím nejvýznamnějším a nejcennějším ohodnocením práce desítek lektorů, studijního oddělení číst více

Blog

Blog

Zajímavé články najdete také na našem blogu číst více

Jak se přihlásit ke studiu na EBS

Jak se přihlásit ke studiu na EBS

Jak postupovat v případě zájmu o studium? číst více

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

Přijďte se s námi seznámit, popovídat si o možnostech studia a prohlédnout si prostory, kde se výuka koná. Na Dni otevřených dveří Vás budou očekávat lidé z vedení školy, kteří Vám zodpoví veškeré Vaše dotazy týkající se studia profesních programů. číst více

Zobrazit další aktuality (2)

Doplňující informace

Školné

Poplatky za studium se liší podle vybraného studijního oboru. Studenti mají možnost získat množství slev na školném, ať už za včasné přihlášení, tak také za přihlášení se ke studiu ve dvou. Studijní materiály jsou vždy v ceně.