Nalezli jsme 214 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.

 • Global Management in Automotive Industry
 • Řízení lidských zdrojů
 • Finance v mezinárodním podnikání

a dalších 6 programů

9 programů

Akademie STING, o.p.s.

 • Organizace a řízení malých a středních podniků
 • Podniková ekonomika a management
 • Zdaňování
 • Management podnikových procesů
4 programy

University of New York in Prague

 • Business Administration
 • Business Administration - Concentration in Finance
 • Business Administration - Concentration in Marketing

a dalších 15 programů

18 programů

CEVRO Institut, z.ú.

 • Politologie a mezinárodní vztahy
 • Philosophy, Politics, Economics
 • Veřejná správa

a dalších 13 programů

16 programů

Vysoká škola kreativní komunikace

 • Grafický a mediální design
 • Fotografie a audiovize
 • Mediální a komerční komunikace

a dalších 5 programů

8 programů

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha

 • Veřejná správa
 • Mezinárodní a diplomatická studia
 • Politologie a politický marketing

a další 3 programy

6 programů

Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s.

 • Letový provoz
 • MBA
 • Cestovní ruch

a dalších 9 programů

12 programů

Fakulta financí a účetnictví

 • Vzdělávání v ekonomických předmětech
 • Účetnictví a finanční řízení podniku
 • Teorie ekonomického vzělávání

a dalších 9 programů

12 programů

Fakulta informatiky a statistiky

 • Statistics
 • Informační management
 • Kognitivní informatika

a dalších 20 programů

23 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta podnikohospodářská

 • Business Administration
 • Business Economics and Management
 • Podniková ekonomika a management

a dalších 7 programů

10 programů

Národohospodářská fakulta

 • Hospodářské a politické dějiny
 • Hospodářská politika
 • Hospodářské a politické dějiny 20. století

a dalších 9 programů

12 programů

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

 • Ochrana zvířat a welfare
 • Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii
 • Veterinární hygiena a ekologie

a dalších 16 programů

19 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Přírodovědecká fakulta

 • Parazitologie
 • Entomologie
 • Experimentální biologie

a dalších 44 programů

47 programů

Teologická fakulta

 • Charitativní práce
 • Sociální a charitativní práce
 • Theology

a dalších 11 programů

14 programů

Zemědělská fakulta

 • Speciální produkce rostlinná
 • Pozemkové úpravy a převody nemovitostí
 • Kvalita zemědělských produktů

a dalších 16 programů

19 programů

Vysoká škola logistiky o.p.s.

 • Dopravní logistika
 • Logistika služeb
 • Logistika

a další 2 programy

5 programů

Vysoká škola polytechnická Jihlava

 • Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi
 • Zdravotně sociální pracovník
 • Aplikovaná informatika

a dalších 5 programů

8 programů

Katolická teologická fakulta

 • Dějiny křesťanského umění
 • Dějiny evropské kultury
 • Církevní a obecné dějiny

a další 3 programy

6 programů