Nalezli jsme 213 škol

Pomaturitní jazykové studium? Prožij skvělý rok a chytni slevu právě teď! Mrkni sem...

Fakulta stavební

 • Architektura a stavitelství
 • Fyzikální a materiálové inženýrství
 • Matematika ve stavebním inženýrství
 • Pozemní stavby
 • Geodezie a kartografie
 • Materiálové inženýrství
 • Budovy a prostředí
 • Building Structures

a dalších 15 programů

23 programů

Fakulta textilní

 • Textilní technika a materiálové inženýrství
 • Výroba oděvů a management obchodu s oděvy
 • Řízení jakosti
 • Oděvní a textilní technologie
 • Produktové inženýrství
 • Průmyslové inženýrství
 • Textilní marketing

a další 3 programy

10 programů

Dopravní fakulta Jana Pernera

 • Technologie a řízení dopravy: Logistické technologie
 • Dopravní management, marketing a logistika
 • Dopravní prostředky a infrastruktura
 • Dopravní stavitelství
 • Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě

a dalších 6 programů

11 programů

Fakulta chemicko-technologická

 • Povrchové inženýrství (EN)
 • Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
 • Analýza biologických materiálů
 • Anorganická chemie
 • Zdravotní laborant
 • Ochrana životního prostředí
 • Hodnocení a analýza potravin

a dalších 38 programů

45 programů

Fakulta ekonomicko-správní

 • Finanční správa
 • Ekonomika a organizace bezpečnosti
 • Ekonomika veřejného sektoru
 • Veřejná ekonomika a správa
 • Informatika ve veřejné správě
 • Informatic and System Engineering (EN)
 • Management finančních institucí

a dalších 12 programů

19 programů

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 • Matematické modely a jejich aplikace
 • Aplikovaná geografie
 • Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)
 • Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)

a dalších 36 programů

40 programů

Lesnická a dřevařská fakulta

 • Lesní inženýrství
 • Technologie a management zpracování dřeva
 • Dřevařské inženýrství
 • Botanika
 • European Forestry (EN)
 • Ekologie lesa
 • Dřevařství
 • Tvorba a ochrana krajiny
 • Aplikovaná geoinformatika
 • Technologie zpracování dřeva

a dalších 16 programů

26 programů

Provozně ekonomická fakulta

 • Management obchodní činnosti
 • Automatizace řízení a informatika
 • Management cestovního ruchu
 • Manažersko-ekonomický obor
 • Finance
 • Sociálně-ekonomický obor
 • Finance a investiční management
 • Veřejná správa

a dalších 8 programů

16 programů

Vysoká škola kreativní komunikace

 • Management v kreativním průmyslu
 • On-line marketing
 • Grafický a mediální design
 • Fotografie a audiovize
 • Mediální a komerční komunikace
 • Kreativní psaní
 • Animace a vizuální efekty
 • Kreativní marketing
8 programů

Institut celoživotního vzdělávání

 • Technické znalectví a expertní inženýrství
 • Učitelství praktického vyučování a odborných předmětů
 • Technické znalectví a pojišťovnictví
 • Učitelství odborných předmětů
 • Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku
5 programů

ART & DESIGN INSTITUT

 • Filozofie uměleckého projevu
 • Psychologie umění
 • Kulturní antropologie a umění
 • Marketing a obchod uměleckých děl
 • Design prostoru/interiéru
 • Intermediální ateliér
 • Fotografie
 • Malba
 • Multimédia
 • Grafika
 • Dějiny umění
 • Muzejnictví a galerijnictví
12 programů

Katolická teologická fakulta

 • Katolická teologie
 • Teologické nauky
 • Dějiny evropské kultury
 • Dějiny křesťanského umění
 • Církevní a obecné dějiny
 • Aplikovaná etika
6 programů

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

 • Fyzikální elektronika a nanotechnologie
 • Informační bezpečnost
 • Biomedicínské a ekologické inženýrství
 • Elektronika a sdělovací technika
 • Biomedical Electronics and Biocybernetics (EN)

a dalších 36 programů

41 programů

Filozofická fakulta

 • Základy humanitní vzdělanosti - estetika
 • Německá literatura
 • Interkulturní germanistika
 • Tschechische Geschichte
 • Politologie (dvouoborové)
 • Dokumentace památek
 • Historie
 • Německý jazyk a literatura (dvouoborové)

a dalších 13 programů

21 programů

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.

 • Zdravotnický záchranář
 • Všeobecná sestra
 • Radiologický asistent
 • Porodní asistentka
4 programy

Fakulta informatiky

 • Řízení softwarových systémů a služeb
 • Počítačové systémy, komunikace a bezpečnost
 • Umělá inteligence a zpracování dat
 • Řízení softwarových systémů a služeb (EN)
 • Vizuální informatika
 • Informatika (EN)
 • Informatika

a dalších 6 programů

13 programů

Fakulta podnikatelská

 • Řízení a ekonomika podniku
 • Ekonomika podniku
 • Manažerská informatika
 • Company Management and Economics (EN)
 • Mezinárodní ekonomika a obchod
 • Corporate Finances (EN)
 • Podnikové finance
 • Účetnictví a daně

a další 4 programy

12 programů

Fakulta veřejných politik v Opavě

 • Veřejná správa a sociální politika
 • Moderní dějiny střední Evropy
 • Všeobecná sestra
 • Sociální patologie a prevence
 • Edukační péče o seniory
5 programů

Masarykův ústav vyšších studií

 • Projektové řízení inovací
 • Innovation Project Management
 • Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku
 • Učitelství odborných předmětů 
 • Ekonomika a management
 • Economics and Management
6 programů

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

 • Mezinárodní rozvojová studia
 • Socioeconomic and Environmental Development of Regions
 • Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů
 • International Development Studies
 • Socioekonomický a environmentální rozvoj regionu
5 programů