Nalezli jsme 213 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Filozofická fakulta

 • Učitelství dějepisu pro střední školy
 • Literární věda - teorie a dějiny národních literatur
 • České a československé dějiny
 • Čeština pro cizince
 • Filozofie
 • Dějiny výtvarné kultury se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)

a dalších 57 programů

63 programů

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

 • Aplikovaná informatika
 • Italština (jednooborové)
 • Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo
 • Archeologie
 • Lázeňství a turismus
 • Angličtina pro školskou praxi
 • Ochrana kulturního dědictví
 • Angličtina (jednooborové)

a dalších 41 programů

49 programů

Fakulta sociálních studií

 • Sociální práce
 • Zdravotně-sociální péče a rehabilitace
 • Zdravotně-sociální péče
 • Sociální práce (EN)
4 programy

Fakulta umění

 • Malba II
 • Housle
 • Klavír
 • Malba I
 • Saxofon
 • Hoboj
 • Klarinet
 • Fagot
 • Cembalo
 • Interpretace a teorie interpretace
 • Pozoun
 • Trubka
 • Viola
 • Flétna
 • Koncept-objekt-instalace
 • Kontrabas
 • Lesní roh
 • Zpěv
 • Violoncello

a dalších 9 programů

28 programů

Lékařská fakulta

 • Komunitní péče v porodní asistenci
 • Porodní asistentka
 • Ošetřovatelská péče v pediatrii
 • Radiologický asistent
 • Chirurgické obory
 • Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
 • Všeobecná sestra
 • Nutriční terapeut

a dalších 12 programů

20 programů

Pedagogická fakulta

 • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ: Informační a komunikační technologie (dvouoborové)
 • Učitelství pro střední školy: Výtvarná výchova (dvouoborové)
 • Speciální pedagogika pro učitele
 • Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)

a dalších 40 programů

44 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Učitelství informatiky pro střední školy (dvouoborové)
 • Ekonomická geografie a regionální rozvoj
 • Analytická chemie heterogenních systémů (EN)
 • Experimentální biologie
 • Fyzika nanostruktur
 • Matematika
 • Matematika (EN)
 • Biologie

a dalších 26 programů

34 programů

Vysoká škola polytechnická Jihlava

 • Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi
 • Finance a řízení
 • Zdravotně sociální pracovník
 • Všeobecná sestra
 • Cestovní ruch
 • Porodní asistentka
 • Finance and Management
 • Aplikovaná informatika
 • Komunitní péče v porodní asistenci
 • Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví
10 programů

Ekonomická fakulta

 • Business Economics and Management (EN)
 • Mezinárodní ekonomické vztahy - specializace Mezinárodní obchod
 • Podniková ekonomika - specializace Management služeb
 • Podniková ekonomika - specializace Management výroby

a dalších 13 programů

17 programů

Fakulta stavební

 • Architektura a stavitelství
 • Fyzikální a materiálové inženýrství
 • Matematika ve stavebním inženýrství
 • Pozemní stavby
 • Geodezie a kartografie
 • Materiálové inženýrství
 • Budovy a prostředí
 • Building Structures

a dalších 15 programů

23 programů

Fakulta textilní

 • Textilní technika a materiálové inženýrství
 • Výroba oděvů a management obchodu s oděvy
 • Řízení jakosti
 • Oděvní a textilní technologie
 • Produktové inženýrství
 • Průmyslové inženýrství
 • Textilní marketing

a další 3 programy

10 programů

Dopravní fakulta Jana Pernera

 • Technologie a řízení dopravy: Logistické technologie
 • Dopravní management, marketing a logistika
 • Dopravní prostředky a infrastruktura
 • Dopravní stavitelství
 • Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě

a dalších 6 programů

11 programů

Fakulta chemicko-technologická

 • Povrchové inženýrství (EN)
 • Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
 • Analýza biologických materiálů
 • Anorganická chemie
 • Zdravotní laborant
 • Ochrana životního prostředí
 • Hodnocení a analýza potravin

a dalších 38 programů

45 programů

Fakulta ekonomicko-správní

 • Finanční správa
 • Ekonomika a organizace bezpečnosti
 • Ekonomika veřejného sektoru
 • Veřejná ekonomika a správa
 • Informatika ve veřejné správě
 • Informatic and System Engineering (EN)
 • Management finančních institucí

a dalších 12 programů

19 programů

Fakulta veřejných politik v Opavě

 • Moderní dějiny střední Evropy
 • Veřejná správa a sociální politika
 • Všeobecná sestra
 • Sociální patologie a prevence
 • Edukační péče o seniory
5 programů

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 • Matematické modely a jejich aplikace
 • Aplikovaná geografie
 • Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)
 • Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)

a dalších 36 programů

40 programů

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

 • Socioeconomic and Environmental Development of Regions
 • Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů
 • International Development Studies
 • Mezinárodní rozvojová studia
 • Socioekonomický a environmentální rozvoj regionu
5 programů

Lesnická a dřevařská fakulta

 • Lesní inženýrství
 • Technologie a management zpracování dřeva
 • Dřevařské inženýrství
 • Botanika
 • European Forestry (EN)
 • Ekologie lesa
 • Dřevařství
 • Tvorba a ochrana krajiny
 • Aplikovaná geoinformatika
 • Technologie zpracování dřeva

a dalších 16 programů

26 programů

Provozně ekonomická fakulta

 • Management obchodní činnosti
 • Automatizace řízení a informatika
 • Management cestovního ruchu
 • Manažersko-ekonomický obor
 • Finance
 • Sociálně-ekonomický obor
 • Finance a investiční management
 • Veřejná správa

a dalších 8 programů

16 programů

Vysoká škola kreativní komunikace

 • Management v kreativním průmyslu
 • On-line marketing
 • Grafický a mediální design
 • Fotografie a audiovize
 • Mediální a komerční komunikace
 • Kreativní psaní
 • Animace a vizuální efekty
 • Kreativní marketing
8 programů