Nalezli jsme 208 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

1. lékařská fakulta

 • Vývojová a buněčná biologie (EN)
 • Imunologie
 • Mikrobiologie

a dalších 44 programů

47 programů

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

 • Informatika
 • Archeologie
 • Computational physics (EN)

a dalších 49 programů

52 programů

Fakulta veřejných politik v Opavě

 • Veřejná správa a sociální politika
 • Sociální patologie a prevence
 • Všeobecná sestra

a další 3 programy

6 programů

Matematický ústav v Opavě

 • Matematika
 • Matematické metody v krizovém řízení
 • Matematické modelování

a dalších 5 programů

8 programů

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

 • Podniková ekonomika a management specializace Marketing a obchod
 • Podniková ekonomika a management
 • Veřejná ekonomika a správa

a dalších 14 programů

17 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 • Speciální pedagogika
 • Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)

a dalších 26 programů

29 programů

NEWTON College, a.s.

 • Psychologie v managementu
 • Moderní marketing
 • Rodinné podnikání

a dalších 17 programů

20 programů

Prague College

 • BA (Hons) International Finance and Business Accounting
 • BA (Hons) Graphic Design
 • BA (Hons) International Management

a dalších 7 programů

10 programů

Fakulta textilní

 • Průmyslové inženýrství
 • Oděvní technologie a materiály
 • Textilní technologie, materiály a nanomateriály

a dalších 8 programů

11 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Zahradnická fakulta

 • Krajinářská architektura
 • European Horticulture
 • Zpracovatelské technologie a kvalita potravin

a dalších 9 programů

12 programů

Hornicko-geologická fakulta

 • Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields
 • Geoinformatika
 • Nerostné suroviny

a dalších 25 programů

28 programů

CEVRO Institut, z.ú.

 • Politologie a mezinárodní vztahy
 • Obchodněprávní vztahy
 • MPA - Bezpečnostní a krizový management

a dalších 15 programů

18 programů

Vysoká škola ekonomie a managementu

 • EKONOMIE A MANAGEMENT - Udržitelné podnikání
 • PODNIKOVÁ EKONOMIKA - Marketing a reklama
 • KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE - Řízení lidských zdrojů

a dalších 26 programů

29 programů

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o

 • Hotelnictví, cestovní ruch a marketing - specializace Cestovní ruch
 • Hotelnictví, cestovní ruch a marketing - specializace Marketingový management v cestovním ruchu a hotelnictví
 • Hotelnictví, cestovní ruch a marketing - specializace Management destinace cestovního ruchu

a další 4 programy

7 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Vysoká škola podnikání a práva

 • Marketingové komunikace
 • Právo
 • Právo ve veřejné správě

a dalších 5 programů

8 programů

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha

 • Mezinárodní a diplomatická studia
 • Veřejná správa
 • Mezinárodní vztahy a diplomacie

a další 4 programy

7 programů

Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s.

 • Právo v manažerské praxi
 • Služby letecké dopravy v cestovním ruchu
 • Cestovní ruch pro absolventy VOŠ

a dalších 10 programů

13 programů

Vysoká škola polytechnická Jihlava

 • Porodní asistentka
 • Finance a řízení
 • Všeobecná sestra

a dalších 7 programů

10 programů

Ambis.Vysoká škola.

 • Management rozvoje měst a regionů - zaměření Management cestovního ruchu
 • Ekonomika a management podniku - zaměření Bankovní management
 • Management a hospodaření ve veřejné správě - zaměření Hospodářská a sociální politika

a dalších 35 programů

38 programů

Fakulta ekonomická

 • Projektové a procesní řízení
 • Ekonomická a regionální geografie
 • Informační management

a dalších 6 programů

9 programů