O nás

VŠKK je soukromá vysoká škola, která vás dokonale připraví na profesní dráhu ve všech oblastech kreativního průmyslu. Naše studijní programy Kreativní marketing a komunikace (On-line marketing, Kreativní marketing, Management v kreativním průmyslu), Literární tvorba (Kreativní psaní) a Vizuální tvorba (Fotografie a audiovize, Animace a vizuální efekty, Grafický a mediální design) jsou napojeny na praktický provoz reklamních agentur, grafických studií, vydavatelských firem a mediálních institucí. Už během studia tedy budete pracovat na reálných zakázkách.

Web

Kde nás najdeš

Vysoká škola kreativní komunikace

Na Pankráci 420/54
140 00 Praha 4 - Nusle

Přihlášky a přijímačky

PŘIJÍMACÍ POHOVOR

Smyslem přijímacího řízení na VŠKK je, abyste se v rozhovoru s vyučujícími a vedoucími jednotlivých specializací ujistili, že vaše volba je správná.

Přijímací pohovor se skládá ze dvou částí:

1) Kreativní část je koncipována jako rozhovor nad vašimi realizovanými a plánovanými autorskými pracemi. Je to vaše první tvůrčí dílna či ateliér na naší škole.

Pokud máte zájem o studium Literární tvorby / Kreativního psaní, pošlete nám vlastní text libovolného žánru a na libovolné téma (maximálně 2–3 normostrany). Učitelé tvůrčího psaní vám nad ním ukážou, jak bude vypadat práce v dílnách, jak budete během studia rozvíjet své komunikační dovednosti. (Texty posílejte jako přílohu e-mailem na adresu prijimacky@vskk.cz).

Pokud se hlásíte do kreativních specializací oboru Vizuální tvorba (Grafický a mediální design, Fotografie a audiovize, Animace a vizuální efekty), přineste si k pohovoru reprezentativní ukázku svých výtvarných prací (grafika, fotografie, video, animace, propagační materiály apod.). Práce – v elektronické či tištěné podobě – opatřete svým jménem.

Pokud jste se rozhodli pro specializace Marketingové komunikace (On-line marketing, Kreativní marketing, Management v kreativním průmyslu), dozvíte se v této části pohovoru, do jakých oblastí a pro jaké profese se v jednotlivých zaměřeních budete připravovat, v jakém poměru jsou v nich zastoupeny manažerské, kreativní a komunikační disciplíny.

2) Oborová část bude rovněž probíhat jako dialog, jehož tématem budou tentokrát vaše oblíbené knihy, filmy, osobnosti, které vás inspirují, zhlédnuté výstavy, navštívené akce apod. (doporučujeme přinést si jejich soupis). V této části pohovoru si vyzkoušíte, jak to bude vypadat v seminářích oborových předmětů.

Přijati budou ti z vás, kteří splní podmínky přijímacího řízení (dodají maturitní vysvědčení, předloží požadované práce a úspěšně absolvují pohovor), pokud nebude ve zvolené specializaci překročen maximální počet míst.

Podmínky studia cizinců: dle Statutu VŠKK, část II, čl. 6 je součástí přijímacího pohovoru i posouzení schopnosti studovat obor v českém jazyce.

Termín podání přihlášky: nejpozději týden před konáním zkoušky. Ve výjimečných případech po předchozí domluvě na studijním oddělení den před konáním zkoušky.

Termíny přijímacích zkoušek pro rok 2019:

23. 09. 2019

  • Elektronická přihláška: 500 Kč

Aktuality

Kontakt

Vysoká škola kreativní komunikace

Na Pankráci 420/54
140 00 Praha 4 - Nusle