Nalezli jsme 209 škol

Má smysl studovat MBA? Zjistěte to přímo od absolventů!

TC Business School

 • MBA (1. fáze)
 • MBA (2.fáze)
 • DBA
3 programy

Univerzitní studijní programy

 • Mechatronika
 • Fyzika
 • Výpočetní vědy

a další 3 programy

6 programů

Fakulta stavební

 • Pozemní stavby
 • Konstrukce a dopravní stavby
 • Civil Engineering Management

a dalších 13 programů

16 programů

2. lékařská fakulta

 • Preventivní medicína (EN)
 • Neurovědy (EN)
 • Zobrazovací metody v lékařství

a dalších 34 programů

37 programů

Institut vzdělávání a poradenství

 • Učitelství odborných předmětů
 • Poradenství v odborném vzdělávání
 • Učitelství praktického vyučování
3 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Lékařská fakulta v Plzni

 • Sociální lékařství
 • Vnitřní nemoci (EN)
 • Zobrazovací metody v lékařství

a dalších 25 programů

28 programů

Právnická fakulta

 • Právo a právní věda
 • Občanské právo
 • International Master of Laws

a dalších 13 programů

16 programů

Lékařská fakulta v Hradci Králové

 • Anatomie, histologie a embryologie
 • Fyziologie a patologická fyziologie (EN)
 • Anatomie, histologie a embryologie (EN)

a dalších 27 programů

30 programů

Architectural Institute in Prague

 • Architecture
 • Architecture and urbanism
2 programy

Fakulta architektury

 • Architektura, stavitelství a technologie (EN)
 • Urbanismus a územní plánování
 • Průmyslový design

a dalších 12 programů

15 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta dopravní

 • Dopravní logistika
 • Dopravní systémy a technika
 • Letecká doprava

a dalších 10 programů

13 programů

Fakulta elektrotechnická

 • Elektronika / Electronics
 • Fotonika
 • Elektronika

a dalších 56 programů

59 programů

Fakulta informačních technologií

 • Informatics
 • Teoretická informatika
 • Softwarové inženýrství

a dalších 12 programů

15 programů

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Fyzikální inženýrství
 • Jaderné inženýrství
 • Fyzika a technika termojaderné fúze

a dalších 20 programů

23 programů

Agronomická fakulta

 • Plant Anatomy and Physiology (EN)
 • Bio-omika
 • Molecular Biology and Genetics of Animals (EN)

a dalších 37 programů

40 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta bezpečnostního managementu

 • Bezpečnostní management ve veřejné správě
 • Bezpečnostní management a kriminalistika
2 programy

Fakulta bezpečnostně právní

 • Bezpečnostně strategická studia
 • Bezpečnostně právní studia
 • Policejní činnosti

a další 3 programy

6 programů

Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o.

 • Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii
 • Psychologie
2 programy

Fakulta strojní

 • Dopravní stroje a zařízení
 • Mechanika tuhých a poddajných těles a prostředí
 • Informační a automatizační technika

a dalších 26 programů

29 programů

Kloknerův ústav

 • Nauka o nekovových materiálech a stavebních hmotách
 • Teorie konstrukcí
2 programy

Divadelní fakulta

 • Scénografie
 • Dramatická výchova
 • Světelný design

a dalších 14 programů

17 programů