Nalezli jsme 208 škol

JEŠTĚ NENÍ POZDĚ! Přehled doporučených škol, na které se můžeš přihlásit. PROZKOUMAT!

Přírodovědecká fakulta

 • Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ (dvouoborové)
 • Fyzika
 • Matematika ve firmách a veřejné správě

a dalších 25 programů

28 programů

Ekonomická fakulta

 • Aplikovaná ekonomie - specializace Ekonomický rozvoj
 • Ekonomika a management - specializace Management
 • Veřejná ekonomika a správa

a dalších 22 programů

25 programů

Fakulta sociálně ekonomická

 • Ekonomika a management
 • Regionální rozvoj a veřejná správa
 • Sociální práce

a další 2 programy

5 programů

Fakulta umění a designu

 • Výtvarná umění
 • Kurátorská studia
 • Vizuální komunikace

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta zdravotnických studií

 • Fyzioterapie
 • Všeobecné ošetřovatelství
 • Organizace a rozvoj zdravotnických zařízení

a další 2 programy

5 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Akademie výtvarných umění v Praze

 • Volné umění
 • Architektonická tvorba
 • Restaurování výtvarných děl

a dalších 6 programů

9 programů

Unicorn Vysoká škola

 • Business Management (Double Degree)
 • Business Management
 • Aplikovaná ekonomie a analýza dat

a další 4 programy

7 programů

Fakulta strojní

 • Technika životního prostředí
 • Výrobní a materiálové inženýrství
 • Letadlová a kosmická technika

a dalších 26 programů

29 programů

Fakulta elektrotechnická

 • Počítačové inženýrství
 • Inteligentní budovy
 • Matematické inženýrství / Mathematical Engineering

a dalších 56 programů

59 programů

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Fyzika a technika termojaderné fúze
 • Aplikované matematicko-stochastické metody
 • Diagnostika materiálů

a dalších 20 programů

23 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta architektury

 • Urbanismus a územní plánování (EN)
 • Architektura - teorie a tvorba (EN)
 • Architektura, stavitelství a technologie (EN)

a dalších 12 programů

15 programů

Fakulta dopravní

 • Logistika a řízení dopravních procesů
 • Letecká doprava
 • Provoz a řízení letecké dopravy

a dalších 10 programů

13 programů

Evropský polytechnický institut, s. r. o.

 • Ekonomická informatika
 • MBA
 • LLM

a dalších 7 programů

10 programů

TC Business School

 • MBA (1. fáze)
 • MBA (2.fáze)
 • DBA
3 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Univerzitní studijní programy

 • Mechatronika
 • Fyzika
 • Výpočetní vědy

a další 3 programy

6 programů

Fakulta stavební

 • Pozemní stavby
 • Konstrukce a dopravní stavby
 • Civil Engineering Management

a dalších 13 programů

16 programů

Akademie STING, o.p.s.

 • Podniková ekonomika a management
 • Zdaňování
 • Organizace a řízení malých a středních podniků
 • Management podnikových procesů
4 programy

Vysoká škola PRIGO

 • Veřejná ekonomika a správa
 • Sociální práce
 • Management v sociální sféře
3 programy

Hudební a taneční fakulta

 • Viola
 • Violoncello
 • Zpěv

a dalších 36 programů

39 programů