Nalezli jsme 213 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o.

 • Sportovní a kondiční specialista
 • Wellness specialista
 • Sportovní a volnočasový pedagog
 • Výživové poradenství a sportovní diagnostika
4 programy

Vysoká škola sociálně správní, z.ú.

 • Management v sociální sféře
 • Sociální práce
 • Veřejná ekonomika a správa
3 programy

ARCHITECTURAL INSTITUTE IN PRAGUE

 • Architecture
 • Architecture and urbanism
2 programy

Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o.

 • Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii
 • Psychologie
2 programy

Obchodní institut

 • Higher National Diploma - Business (EN)
 • Business
 • Business Management
 • Higher National Diploma - Business
 • Accounting and Financial Management
5 programů

Fakulta bezpečnostního inženýrství

 • Požární ochrana a bezpečnost
 • Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu
 • Technická bezpečnost osob a majetku
 • Bezpečnostní inženýrství
 • Bezpečnostní plánování
 • Bezpečnost práce a procesů
 • Havarijní plánování a krizové řízení
7 programů

Univerzitní studijní programy

 • Mechatronika
 • Nanotechnologie
 • Fyzika
 • Technologie procesů v energetice
 • Výpočetní vědy
 • Aplikované vědy a technologie
6 programů

Bankovní institut vysoká škola, a.s.

 • Finance - specializace Podnikové finance
 • Ekonomika a management - specializace Marketing management
 • Ekonomika a management - specializace Sales management
 • Finance - specializace Veřejné finance
 • Oceňování majetku

a dalších 7 programů

12 programů

Fakulta stavební

 • Management stavebnictví
 • Building Constructions
 • Městské inženýrství
 • Vodní hospodářství a vodní stavby
 • Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství
 • Geodézie a kartografie
 • Structures and Traffic Constructions

a dalších 9 programů

16 programů

Fakulta životního prostředí

 • Environmental Modelling
 • Ochrana přírody
 • Regionální environmentální správa
 • Krajinářství
 • Územní technická a správní služba
 • Vodní hospodářství
 • Aplikovaná ekologie
 • Úpravy vodního režimu krajiny

a dalších 15 programů

23 programů

Institut vzdělávání a poradenství

 • Učitelství praktického vyučování
 • Učitelství odborných předmětů
 • Poradenství v odborném vzdělávání
3 programy

Ekonomicko-správní fakulta

 • Finance (DE)
 • Podniková ekonomika a management
 • Hospodářská politika (dvouoborové)
 • Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací
 • Veřejná ekonomika a správa (dvouoborové)
 • Ekonomie (dvouoborová)
 • Finance (EN)

a dalších 17 programů

24 programů

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

 • Teorie a dějiny moderního a současného umění
 • Design
 • Výtvarná tvorba
 • Architektura
 • Grafika a vizuální komunikace
 • Architektonická tvorba
6 programů

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

 • Design
 • Multimediální design
 • Design kovu a šperku
 • Fashion design
 • Sochařství
 • Ilustrace a grafika
 • Ilustrace a grafický design
 • Intermediální tvorba
8 programů

Filozofická fakulta

 • Klasický řecký jazyk a literatura
 • Učitelství ruského jazyka a literatury pro střední školy
 • Teorie interaktivních médií
 • Učitelství základů společenských věd pro střední školy
 • Teorie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální kultury

a dalších 97 programů

102 programů

Divadelní fakulta

 • Činoherní režie
 • Dramatická umění
 • Divadelní manažerství (divadelní produkce)
 • Audiovizuální tvorba a divadlo
 • Rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika
 • Světelný design
 • Výchovná dramatika pro Neslyšící

a dalších 10 programů

17 programů

Hudební fakulta

 • Multimediální kompozice
 • Hra na hoboj
 • Dirigování orchestru
 • Hra na housle
 • Duchovní hudba
 • Hra na kontrabas
 • Hra na klarinet
 • Hra na kytaru
 • Hudební produkce
 • Hudební manažerství
 • Hra na klavír
 • Zpěv
 • Jazzová interpretace

a dalších 19 programů

32 programů

Fakulta sportovních studií

 • Trenérství
 • Tělesná výchova a sport (sdružené studium)
 • Fyzioterapie
 • Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy (jednooborové)
 • Kinantropologie
 • Speciální edukace bezpečnostních složek
 • Management sportu

a dalších 8 programů

15 programů

Fakulta sociálních studií

 • Bezpečnostní a strategická studia
 • Social Policy and Social Work (EN)
 • Politologie
 • Sociology (EN)
 • Mediální studia a žurnalistika
 • Konfliktní a demokratická studia
 • Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost

a dalších 19 programů

26 programů