Nalezli jsme 213 škol

Pomaturitní jazykové studium? Prožij skvělý rok a chytni slevu právě teď! Mrkni sem...

ARCHITECTURAL INSTITUTE IN PRAGUE

 • Architecture
 • Architecture and urbanism
2 programy

Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o.

 • Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii
 • Psychologie
2 programy

Obchodní institut

 • Higher National Diploma - Business (EN)
 • Business
 • Business Management

a další 2 programy

5 programů

Fakulta bezpečnostního inženýrství

 • Požární ochrana a bezpečnost
 • Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu
 • Technická bezpečnost osob a majetku

a další 4 programy

7 programů

Univerzitní studijní programy

 • Mechatronika
 • Nanotechnologie
 • Fyzika

a další 3 programy

6 programů

Bankovní institut vysoká škola, a.s.

 • Finance - specializace Podnikové finance
 • Ekonomika a management - specializace Marketing management
 • Ekonomika a management - specializace Sales management

a dalších 9 programů

12 programů

Fakulta stavební

 • Management stavebnictví
 • Building Constructions
 • Městské inženýrství

a dalších 13 programů

16 programů

Fakulta životního prostředí

 • Environmental Modelling
 • Ochrana přírody
 • Regionální environmentální správa

a dalších 20 programů

23 programů

Institut vzdělávání a poradenství

 • Učitelství praktického vyučování
 • Učitelství odborných předmětů
 • Poradenství v odborném vzdělávání
3 programy

Ekonomicko-správní fakulta

 • Finance (DE)
 • Podniková ekonomika a management
 • Hospodářská politika (dvouoborové)

a dalších 21 programů

24 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Divadelní fakulta

 • Činoherní režie
 • Dramatická umění
 • Divadelní manažerství (divadelní produkce)

a dalších 14 programů

17 programů

Hudební fakulta

 • Multimediální kompozice
 • Hra na hoboj
 • Dirigování orchestru

a dalších 29 programů

32 programů

Fakulta sportovních studií

 • Trenérství
 • Tělesná výchova a sport (sdružené studium)
 • Fyzioterapie

a dalších 12 programů

15 programů

Fakulta sociálních studií

 • Bezpečnostní a strategická studia
 • Social Policy and Social Work (EN)
 • Politologie

a dalších 23 programů

26 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Lékařská fakulta

 • Zubní lékařství (EN)
 • Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
 • Fyziologie a patologická fyziologie

a dalších 34 programů

37 programů

Farmaceutická fakulta

 • Farmaceutická technologie - galenická farmacie
 • Farmakognosie
 • Farmacie

a další 4 programy

7 programů

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

 • Veterinary Biochemistry, Chemistry and Biophysics
 • Veterinární hygiena a ekologie
 • Bezpečnost a kvalita potravin

a dalších 16 programů

19 programů

Fakulta veterinárního lékařství

 • Infekční choroby a epizootologie
 • Genetika a plemenitba zvířat
 • Infectious Diseases and Veterinary Epidemiology

a dalších 18 programů

21 programů

Pedagogická fakulta

 • Učitelství přírodopisu pro základní školy (dvouoborové)
 • English Language for Education (jednooborové)
 • Učitelství pro 1. stupeň základní školy (jednooborové)

a dalších 61 programů

64 programů

Právnická fakulta

 • Finanční právo a finanční vědy
 • Finanční právo a finanční vědy (POL)
 • Ústavní právo a státověda

a dalších 21 programů

24 programů