Nalezli jsme 209 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Hudební fakulta

 • Duchovní hudba
 • Hra na cembalo
 • Hudební produkce

a dalších 29 programů

32 programů

Fakulta filozofická

 • Filozofie
 • Philosophy (EN)
 • Religionistika

a dalších 17 programů

20 programů

Fakulta restaurování

 • Nástěnná malba, sgrafito a mozaika
 • Restaurování a konzervace nástěnné malby, sochařských děl a povrchů architektury
 • Restaurování a konzervace uměleckých a umělecko-řemeslných děl na papírových, textilních a souvisejících podložkách

a další 3 programy

6 programů

Fakulta zdravotnických studií

 • Radiologický asistent
 • Ošetřovatelská péče v interních oborech
 • Všeobecná sestra

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Informační technologie
 • Komunikační a mikroprocesorová technika
 • Elektrotechnika a informatika

a další 3 programy

6 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Farmaceutická fakulta

 • Farmakologie a toxikologie
 • Farmaceutická technologie - galenická farmacie
 • Farmakognosie

a další 4 programy

7 programů

Fakulta právnická

 • Veřejná správa
 • Právo
 • Občanské právo
3 programy

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

 • Design kovu a šperku
 • Ilustrace a grafický design
 • Multimediální design

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta strojního inženýrství

 • Strojírenská technologie
 • Výrobní technika
 • Inženýrská mechanika a biomechanika

a dalších 30 programů

33 programů

Ústav soudního inženýrství

 • Soudní inženýrství: Posuzování vad a poruch v technice
 • Soudní inženýrství: Oceňování majetku
 • Expertní inženýrství v dopravě

a dalších 5 programů

8 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Vysoká škola obchodní a hotelová s. r. o.

 • Management hotelnictví a cestovního ruchu
 • Gastronomie, hotelnictví a cestovní ruch
2 programy

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

 • Design
 • Architektonická tvorba
 • Výtvarná tvorba

a další 3 programy

6 programů

Fakulta chemická

 • Potravinářská chemie a biotechnologie
 • Fyzikální chemie
 • Chemie makromolekulárních materiálů

a dalších 14 programů

17 programů

Fakulta informačních technologií

 • Počítačové a vestavěné systémy
 • Inteligentní systémy
 • Výpočetní technika a informatika

a dalších 8 programů

11 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta stavební

 • Stavební inženýrství - Dopravní stavby
 • Městské inženýrství a stavitelství
 • Stavební inženýrství

a dalších 18 programů

21 programů

European School of Business & Management SE

 • MBA - Leadership a soft skills
 • MBA - Sportovní management
 • MBA - Management inovací

a dalších 16 programů

19 programů

Evangelická teologická fakulta

 • Biblická teologie
 • Pastorační a sociální práce
 • Biblická teologie (DE)

a dalších 15 programů

18 programů

Fakulta veterinárního lékařství

 • Genetika a plemenitba zvířat
 • Veterinární mikrobiologie a imunologie
 • Infekční choroby a epizootologie

a dalších 18 programů

21 programů

Vysoká škola aplikované psychologie

 • Personální a interkulturní management
1 program

Ekonomicko-správní fakulta

 • Veřejná správa (Administration publique)
 • Hospodářská politika
 • Veřejná ekonomika a správa (dvouoborové)

a dalších 21 programů

24 programů