Nalezli jsme 213 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Pedagogická fakulta

 • Učitelství přírodopisu pro základní školy (dvouoborové)
 • English Language for Education (jednooborové)
 • Učitelství pro 1. stupeň základní školy (jednooborové)

a dalších 61 programů

64 programů

Právnická fakulta

 • Finanční právo a finanční vědy
 • Finanční právo a finanční vědy (POL)
 • Ústavní právo a státověda

a dalších 21 programů

24 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik
 • Antropologie
 • Ochrana přírody

a dalších 110 programů

113 programů

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

 • Zdravotní laborant
 • Odborný pracovník v laboratorních metodách
 • Farmaceutická chemie

a dalších 19 programů

22 programů

Fakulta tělesné kultury

 • Kinantropologie
 • Tělesná výchova (dvouoborové)
 • Trenérství a management sportu

a dalších 9 programů

12 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Ekologie
 • Biofyzika
 • Aplikovaná matematika

a dalších 76 programů

79 programů

Fakulta stavební

 • Prostředí staveb
 • Architektura a stavitelství
 • Building structures

a dalších 12 programů

15 programů

Právnická fakulta

 • Správní právo
 • Trestní právo
 • Ústavní právo

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta zdravotnických věd

 • Aplikovaná fyzioterapie
 • Ergoterapie
 • Ošetřovatelství

a dalších 9 programů

12 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Lékařská fakulta

 • Vnitřní nemoci
 • Zobrazovací metody
 • Chirurgie

a dalších 23 programů

26 programů

Pedagogická fakulta

 • Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)
 • Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
 • Učitelství německého jazyka pro základní školy

a dalších 54 programů

57 programů

Fakultu materiálově-technologická

 • Moderní metalurgické technologie
 • Ekonomika a management v průmyslu
 • Chemická metalurgie

a dalších 22 programů

25 programů

Fakulta strojní

 • Automatické řízení a inženýrská informatika
 • Průmyslové inženýrství
 • Dopravní technika a technologie

a dalších 19 programů

22 programů

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Informatika a výpočetní technika
 • Telekomunikační technika
 • Projektování elektrických zařízení

a dalších 17 programů

20 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta tělesné výchovy a sportu

 • Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami
 • Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání
 • Ortotik-protetik

a dalších 16 programů

19 programů

Hornicko-geologická fakulta

 • Trhací práce v hornickém inženýrství
 • Geovědní a montánní turismus
 • Těžba nerostných surovin a jejich využívání

a dalších 21 programů

24 programů

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o.

 • Sportovní a volnočasový pedagog
 • Wellness specialista
 • Sportovní a kondiční specialista
 • Výživové poradenství a sportovní diagnostika
4 programy

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

 • Grafika a vizuální komunikace
 • Architektonická tvorba
 • Výtvarná tvorba

a další 3 programy

6 programů

Fakulta strojního inženýrství

 • Aplikovaná matematika
 • Profesionální pilot
 • Výroba automobilových světel a technických svítidel

a dalších 34 programů

37 programů

Fakulta chemická

 • Spotřební chemie
 • Chemie, technologie a vlastnosti materiálů
 • Physical Chemistry (EN)

a dalších 11 programů

14 programů