O nás

Filmová akademie Miroslava Ondříčka zahájila svoji činnost v roce 2004, jako jedna z prvních uměleckých soukromých vysokých škol.

Studijní programy a uplatnění

Nabízí bakalářské a navazující magisterské obory zaměřené na různé aspekty tvorby audiovizuálních děl. Absolventi se uplatňují zejména ve filmových, televizních, rozhlasových a dabingových studiích, v reklamních agenturách a PR oddělení firem. Škola pokračuje v tradici pořádání Mezinárodního festivalu studentských filmů v Písku.

Kde nás najdeš

Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku, o.p.s.

Lipová alej 2068/10
397 01 Písek

Přihlášky a přijímačky

Přijímací řízení do bakalářského studia se skládá z několika kol. Uchazeči o studium většiny oborů předkládají svá díla a absolvují ústní pohovor, ve kterém jsou ověřovány jejich znalosti z dějin filmu, literatury, divadla, výtvarného umění a hudby).

Aktuální informace k přijímacímu řízení naleznete na webové stránce: http://www.filmovka.cz/cs/famo/prijimaci-rizeni.

  • Papírová přihláška: 1000 Kč

Doplňující informace

Studium v zahraničí

V rámci studia mohou studenti vycestovat na studijní pobyty do zahraničí prostřednictvím programu Erasmus či jiných mezinárodních programů a stáží.

Projekty

Škola pokračuje v tradici pořádání Mezinárodního festivalu studentských filmů v Písku, který seznamuje studenty s organizací tohoto projektu a rozšiřuje především zahraniční kontakty - www.filmfestpisek.cz.

Školné

Školné je 31 500 Kč za semestr. 

Kontakt

Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku, o.p.s.

Lipová alej 2068/10
397 01 Písek