O nás

Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku je soukromou vysokou uměleckou školou s bakalářským a navazujícím magisterským studijním programem. Vznikla v roce 2004 vedle stávající Soukromé vyšší odborné školy filmové. Její jedinečnou předností je individuální přístup pedagogů ke studentům. V týmu pedagogů jsou renomovaní filmoví a televizní tvůrci, držitelé prestižních cen, členové mezinárodních asociací, Evropské filmové akademie a dalších.

Studijní program Filmové akademie Miroslava Ondříčka v Písku poskytuje posluchačům všechny potřebné informace o tvorbě audiovizuálního díla a všech navazujících disciplínách. Již v prvním ročníku bakalářského studia se studenti seznámí díky společným předmětům s celkovou problematikou filmu od námětu až po postprodukci a následnou distribuci. Vedle toho navštěvují tzv. ateliér, ve kterém se věnují zvolenému zaměření. Navazující magisterské studium umožňuje na základě získaných základů filmového řemesla individuální rozvoj v rámci studované profese. Velký důraz je kladen na tvorbu studentských filmů - praktických cvičení, která se natáčejí v každém semestru během celého studia. Tvůrčí svobodu pak studenti mají při natáčení absolventského filmu. 

Studijní programy a uplatnění

Nabízí bakalářské a navazující magisterské obory zaměřené na různé aspekty tvorby audiovizuálních děl. Absolventi se uplatňují zejména ve filmových, televizních, rozhlasových a dabingových studiích, v reklamních agenturách a PR oddělení firem. Škola pokračuje v tradici pořádání Mezinárodního festivalu studentských filmů v Písku.

Kde nás najdeš

Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku, o.p.s.

Lipová alej 2068/10
397 01 Písek

Přihlášky a přijímačky

Přihlášky ke studiu včetně povinných příloh se přijímají pro oba dva druhy studia - jak bakalářského, tak navazujícího magisterského – na standardních tiskopisech SEVT. Přihlášky a povinné práce k přijímacímu řízení (pokud jsou požadovány) je možno zasílat doporučeně na adresu školy do 26. 8. 2019.

Podmínkou přijetí ke studiu je úspěšné složení přijímací zkoušky, ve které uchazeč prokáže talentové a vědomostní předpoklady ke studiu zvoleného zaměření. 

  • Papírová přihláška: 1000 Kč

Doplňující informace

Studium v zahraničí

V rámci studia mohou studenti vycestovat na studijní pobyty do zahraničí prostřednictvím programu Erasmus či jiných mezinárodních programů a stáží.

Školné

  • bakalářské studium: 63.000,- Kč / akademický rok (platí se vždy celá částka před začátkem akad. roku)
  • navazující magisterské studium: 63.000,- Kč / akademický rok (platí se vždy celá částka před začátkem akad. roku)
  • u mimořádně talentovaných a úspěšných studentů může škola snížit školné

Kontakt

Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku, o.p.s.

Lipová alej 2068/10
397 01 Písek