Nalezli jsme 213 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Evangelická teologická fakulta

 • Biblická teologie (DE)
 • Historická a systematická teologie (DE)
 • Evangelická teologie

a dalších 16 programů

19 programů

Agronomická fakulta

 • Anatomie a fyziologie rostlin
 • Aplikovaná a krajinná ekologie
 • Technologie odpadů

a dalších 37 programů

40 programů

Zahradnická fakulta

 • Management zahradních a krajinářských úprav
 • Vinohradnictví a vinařství
 • Řízení zahradnických technologií

a dalších 8 programů

11 programů

Fakulta umění a architektury

 • Architecture (EN)
 • Architektura
 • Vizuální komunikace - digitální média

a další 2 programy

5 programů

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

 • Nanotechnologie
 • Mechatronika
 • Informační technologie

a další 4 programy

7 programů

Fakulta strojní

 • Strojní inženýrství
 • Aplikovaná mechanika
 • Technologie plastů a kompozitů

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta zdravotnických studií

 • Zdravotnický záchranář
 • Všeobecná sestra
 • Biomedicínská technika
 • Biomedicínské inženýrství
4 programy

Pedagogická fakulta

 • Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy dějepis - německý jazyk
 • Psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku
 • Didaktika českého jazyka

a dalších 137 programů

140 programů

Právnická fakulta

 • Trestní právo, kriminologie a kriminalistika
 • Právní dějiny a římské právo
 • Teorie, filozofie a sociologie práva

a dalších 16 programů

19 programů

Lékařská fakulta v Hradci Králové

 • Chirurgie
 • Veřejné zdravotnictví
 • Fyziologie a patologická fyziologie

a dalších 27 programů

30 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Lékařská fakulta v Plzni

 • Anatomie, histologie a embryologie
 • Všeobecné lékařství (EN)
 • Vnitřní nemoci

a dalších 23 programů

26 programů

Fakulta strojní

 • Matematické a fyzikální iženýrství
 • Biomechanika
 • Informační a automatizační technika

a dalších 26 programů

29 programů

Fakulta zdravotnických studií

 • Porodní asistentka
 • Fyzioterapie
 • Všeobecná sestra
 • Ergoterapie
4 programy

Fakulta umění a designu

 • Vizuální komunikace
 • Design
 • Kurátorská studia

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta sociálně ekonomická

 • Ekonomika a management
 • Sociální práce
 • Řízení v sociální práci

a další 2 programy

5 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta architektury

 • Dějiny architektury a památková péče
 • Architektura - teorie a tvorba (EN)
 • Architektura, stavitelství a technologie

a dalších 12 programů

15 programů

Fakulta dopravní

 • Dopravní systémy a technika
 • Logistika a řízení dopravních procesů
 • Provoz a řízení letecké dopravy (EN)

a dalších 10 programů

13 programů

Fakulta elektrotechnická

 • Interakce člověka s počítačem
 • Radioelektronika / Radioelectronics
 • Aplikovaná elektrotechnika

a dalších 56 programů

59 programů

Fakulta informačních technologií

 • Teoretická informatika
 • Softwarové inženýrství
 • Počítačové inženýrství

a dalších 12 programů

15 programů

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Matematické inženýrství
 • Radiologická fyzika
 • Jaderné inženýrství

a dalších 20 programů

23 programů

Fakulta vojenského leadershipu

 • Management informačních zdrojů
 • Velitel chemických jednotek
 • Řízení finančních zdrojů

a dalších 9 programů

12 programů